Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wzmacnianie zaangażowania ludzi w wolontariat. Wolontariusze, dbajcie o siebie!

float_intro: images/BckgrWolo_warsztat_UKR.jpg

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla osób zaangażowanych w wolontariat i działania pomocowe na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Uczestnicy wyjdą z zajęć z pogłębioną wiedzą na temat tego, jak skutecznie pomagać, nie tracąc przy tym motywacji oraz jak chronić się przed wypaleniem. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Fundacji na rzecz Nauki PolskiejWzmacnianie zaangażowania ludzi w wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy. Motywacja wolontariuszy i intencje podejmowania takiej aktywności – rola czynników psychologicznych i społecznych”.

14 kwietnia 2023
09.00–14.30
Stacjonarnie (Katowice)

Pomagaj efektywnie – zadbaj o siebie, nie tylko o innych!

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom zaangażowanym w wolontariat praktycznych wskazówek na temat psychologicznych aspektów wzmacniania motywacji i dbałości o dobrostan osób, które na co dzień angażują się w pomaganie uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Badania prowadzone w sytuacji katastrof naturalnych dowodzą, że praca wolontaryjna w sektorze humanitarnym, pomaganie ofiarom katastrof i wojen, są związane z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego. Oprócz bycia narażonym na traumatyczne sytuacje, poczucia zagrożenia i lęku o własne bezpieczeństwo, wymagających warunków pracy, wolontariusze narzekają na negatywne reakcje osób wspomaganych, brak snu, złą organizację pracy, duże obciążenie i długi czas pracy, konflikty interpersonalne w zespole. Istotne wydaje się wsparcie psychologiczne, którego często potrzebują.

Warsztaty, na które zapraszamy pozwolą lepiej radzić sobie z trudnościami, dotyczą tego, jak dbać o siebie i gdzie szukać motywacji do dalszego działania na rzecz innych ludzi, potrzebujących naszej pomocy.

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS
organizatorka wydarzenia, kierowniczka projektu

Zajęcia prowadzone są w ramach projektu prof. Agaty Chudzickiej-Czupałyprof. Nadii HaponWzmacnianie zaangażowania ludzi w wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy. Motywacja wolontariuszy i intencje podejmowania takiej aktywności – rola czynników psychologicznych i społecznych” („Strengthening people’s commitment to volunteering for refugees from Ukraine. Motivations of volunteers and intentions behind volunteering – the role of psychological and social factors”) i są finansowane ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu DLA UKRAINY.

Ważne! Wymagania wobec uczestników warsztatów:

 • wcześniejsze uczestnictwo w wolontariacie na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy,
 • zainteresowanie udziałem w warsztatach,
 • terminowe zgłoszenie uczestnictwa.

Informacje organizacyjne

Zapraszamy do udziału w warsztatach w katowickiej siedzibie Uniwersytetu SWPS (ul. Techników 9, 40-326 Katowice). Możliwy jest wybór jednego z dwóch terminów zajęć (5 kwietnia oraz 14 kwietnia 2023 r.). Warsztaty będą odbywać się w salach 012 oraz 014. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

 1. Przywitanie uczestników
  godz. 9.00–9.15

  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Agata Chudzicka-Czupała

  Psycholog pracy i organizacji, psycholog zdrowia. Bada uwarunkowania dobrostanu ludzi i skutecznego działania w sytuacjach trudnych. Interesuje się radzeniem sobie ze stresem, rolą zaufania, więzi i wspólnotowości w zespole dla skutecznego działania. Aktualnie realizowane przez nią badania dotyczą zaangażowania i zdrowia psychicznego wolontariuszy, uwarunkowań reakcji ludzi na wojnę w Ukrainie, zaufania w organizacji. Autorka wielu publikacji.

 2. Diagnoza charakteru własnej motywacji do uczestnictwa w wolontariacie i podnoszenie motywacji do udziału w wolontariacie w przyszłości (zajęcia warsztatowe)
  godz. 09.15–11.30 (grupa 1, sala 012) / godz. godz. 11.45–14.00 (grupa 2, sala 014)

  Podczas zajęć poruszone zostaną następujące tematy: czynniki wpływające na motywację oraz budujące ryzyko wypalenia w działaniach wolontariuszy (forma zajęć: ćwiczenie integracyjne i dyskusja moderowana); autodiagnoza stylu motywowania - różnice indywidualne w motywowaniu i ich wpływ na budowanie zaangażowanych postaw wolontariuszy (forma zajęć: test – Motywacyjne DNA Tamary Lowe); „żeby się chciało chcieć” – jak wzmacniać swoją elastyczność psychologiczną i nie tracić motywacji do działania (forma zajęć: techniki i narzędzia ACT – ćwiczenia indywidualne i grupowe).

  Korzyści płynące z zajęć: po zakończeniu warsztatów uczestnik m.in. dysponuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzą o indywidualnych czynnikach budujących tzw. motywacyjne DNA wolontariuszy; zna i rozumie zasady wzmacniania swojej elastyczności psychologicznej i jej znaczenia w zwiększaniu swojego zaangażowania; posiada umiejętności zwiększania motywacji wewnętrznej w codziennej pracy wolontariuszy; jest gotowy do podejmowania wyzwań i budowania swojego zaangażowania w pracy wolontariusza; rozpoznaje ryzyko braku motywacji do działania w danym kontekście sytuacyjnym i poszukuje możliwości zwiększania swojej motywacji wewnętrznej.

  dr
  Anna Gorzołka

  Psycholożka, socjolożka, doktor nauk społecznych, absolwentka filologii wschodnio-słowiańskiej. Trenerka Biznesu, Coach ACC (Acceptance & Commitment Coaching), terapeutka ACT, licencjonowana Konsultantka Odporności Psychicznej. Koordynuje i realizuje projekty coachingowe i szkoleniowe (z zakresu zarządzania stresem, budowania odporności psychicznej, motywacji i zaangażowania) dla pracowników oraz wolontariuszy organizacji w Polsce i w Ukrainie.

 3. Przerwa
  11.30–11.45

 4. Podnoszenie samoświadomości i umiejętności wolontariuszy odnośnie dbania o swój dobrostan podczas pracy wolontaryjnej (zajęcia warsztatowe)
  godz. 09.15–11.30 (grupa 2, sala 014) / godz. godz. 11.45–14.00 (grupa 1, sala 012); 

  Podczas zajęć poruszone zostaną następujące tematy: elementy hedonistycznego i eudajmonistycznego dobrostanu osobistego i złego samopoczucia (forma zajęć: dyskusja w grupie z wykorzystaniem elementów wykładu wspomaganego prezentacją multimedialną); zwiększenie poziomu świadomości objawów dobrego i złego samopoczucia (forma zajęć: dyskusja grupowa skoncentrowana na wymianie doświadczeń wolontariuszy wspomagana prezentacją multimedialną); praktyczne sposoby na zwiększanie osobistego dobrostanu i radzenie sobie z psychologicznymi kosztami wolontariatu (forma zajęć: przedstawienie i wykonanie ćwiczeń indywidualnych i grupowych pozwalających zadbać o dobrostan osobisty).

  Korzyści płynące z zajęć: po zakończeniu warsztatów uczestnik m.in. dysponuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzą o elementach dobrostanu osobistego (tj. pozytywnych emocjach, zaangażowaniu, pozytywnych relacjach interpersonalnych, poczuciu sensu i osiągnięciach) i złego samopoczucia (tj. negatywnych emocjach i stresu); posiada umiejętność wykorzystania wiedzy na temat elementów dobrostanu, by dostrzec objawy własnego dobrego i złego samopoczucia w pracy wolontaryjnej, umie zweryfikować korzystny i obciążający wpływ pracy wolontaryjnej na własny dobrostan oraz potrafi zweryfikować wpływ własnego dobrostanu na wykonywanie zadań wolontaryjnych, dostrzega potrzebę dbania o własne samopoczucie przy pomocy różnych strategii radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi oraz ćwiczeń zwiększających dobrostan osobisty; poszukuje możliwości dbania o własny dobrostan przy pomocy ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz aktualizowania wiedzy na temat wzajemnego związku dobrostanu i pracy wolontaryjnej.

  dr
  Mateusz Paliga

  Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologia, psycholog pracy i organizacji. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec oraz specjalista w zakresie psychologicznej diagnozy postaw i zachowań organizacyjnych, wydajności i satysfakcji z pracy oraz przywództwa. Wykorzystuje podejście oparte na dowodach (evidence-based practice), łącząc doświadczenie z rzetelną wiedzą naukową. Autor badań, artykułów oraz książek o tematyce psychologii biznesu.

 5. Lunch
  godz. 14.00–14.30

Analogiczne zajęcia odbywają się również w Ukrainie.

Wydarzenie w Ukrainie poprowadzą:

prof.
Nadiya Hapon

Psycholog z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują psychologię społeczną, psychologię osobowości, psychologia gender oraz badania zdrowia psychicznego człowieka w czasie wojny. Prowadzi badania empiryczne, zajmuje się dydaktyką, a także działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

prof.
Lyudmyla Karamushka

Kierowniczka Laboratorium Psychologii Organizacji i Psychologii Społecznej, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii im. G. S. Kostiuka Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychologów Pracy i Organizacji, trenerka psychologii organizacji, konsultantka psychologii pozytywnej. Autorka wielu publikacji, w tym na temat zdrowia psychicznego w warunkach wojny.

prof.
Nataliya Savelyuk

Doktor psychologii, profesor na Wydziale Psychologii Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymira Hnatiuka. Zajmuje się psychologią osobowości, psycholingwistyką, zdrowiem psychicznyn i dobrostanem. Jej prace naukowe poświęcone są problemowi świadomości obywatelskiej i tożsamości młodych ludzi. Certyfikowany specjalista w zakresie praktycznych metod psychodramy i psychosomatyki.

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy:

 • Instytut Psychologii
 • Uniwersytet SWPS Wrocław

Grantodawca:

Zobacz inne aktualności