Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Wzmacnianie zaangażowania ludzi w wolontariat. Wolontariusze, dbajcie o siebie!

float_intro: images/BckgrWolo_warsztat_UKR.jpg

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla osób zaangażowanych w wolontariat i działania pomocowe na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Uczestnicy wyjdą z zajęć z pogłębioną wiedzą na temat tego, jak skutecznie pomagać, nie tracąc przy tym motywacji oraz jak chronić się przed wypaleniem. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Fundacji na rzecz Nauki PolskiejWzmacnianie zaangażowania ludzi w wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy. Motywacja wolontariuszy i intencje podejmowania takiej aktywności – rola czynników psychologicznych i społecznych”.

14 kwietnia 2023
09.00–14.30
Stacjonarnie (Katowice)

Pomagaj efektywnie – zadbaj o siebie, nie tylko o innych!

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom zaangażowanym w wolontariat praktycznych wskazówek na temat psychologicznych aspektów wzmacniania motywacji i dbałości o dobrostan osób, które na co dzień angażują się w pomaganie uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Badania prowadzone w sytuacji katastrof naturalnych dowodzą, że praca wolontaryjna w sektorze humanitarnym, pomaganie ofiarom katastrof i wojen, są związane z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego. Oprócz bycia narażonym na traumatyczne sytuacje, poczucia zagrożenia i lęku o własne bezpieczeństwo, wymagających warunków pracy, wolontariusze narzekają na negatywne reakcje osób wspomaganych, brak snu, złą organizację pracy, duże obciążenie i długi czas pracy, konflikty interpersonalne w zespole. Istotne wydaje się wsparcie psychologiczne, którego często potrzebują.

Warsztaty, na które zapraszamy pozwolą lepiej radzić sobie z trudnościami, dotyczą tego, jak dbać o siebie i gdzie szukać motywacji do dalszego działania na rzecz innych ludzi, potrzebujących naszej pomocy.

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS
organizatorka wydarzenia, kierowniczka projektu

Zajęcia prowadzone są w ramach projektu prof. Agaty Chudzickiej-Czupałyprof. Nadii HaponWzmacnianie zaangażowania ludzi w wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy. Motywacja wolontariuszy i intencje podejmowania takiej aktywności – rola czynników psychologicznych i społecznych” („Strengthening people’s commitment to volunteering for refugees from Ukraine. Motivations of volunteers and intentions behind volunteering – the role of psychological and social factors”) i są finansowane ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu DLA UKRAINY.

Ważne! Wymagania wobec uczestników warsztatów:

 • wcześniejsze uczestnictwo w wolontariacie na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy,
 • zainteresowanie udziałem w warsztatach,
 • terminowe zgłoszenie uczestnictwa.

Informacje organizacyjne

Zapraszamy do udziału w warsztatach w katowickiej siedzibie Uniwersytetu SWPS (ul. Techników 9, 40-326 Katowice). Możliwy jest wybór jednego z dwóch terminów zajęć (5 kwietnia oraz 14 kwietnia 2023 r.). Warsztaty będą odbywać się w salach 012 oraz 014. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

 1. Przywitanie uczestników
  godz. 9.00–9.15

  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Agata Chudzicka-Czupała

  Psycholog pracy i organizacji, psycholog zdrowia. Bada uwarunkowania dobrostanu ludzi i skutecznego działania w sytuacjach trudnych. Interesuje się radzeniem sobie ze stresem, rolą zaufania, więzi i wspólnotowości w zespole dla skutecznego działania. Aktualnie realizowane przez nią badania dotyczą zaangażowania i zdrowia psychicznego wolontariuszy, uwarunkowań reakcji ludzi na wojnę w Ukrainie, zaufania w organizacji. Autorka wielu publikacji.

 2. Diagnoza charakteru własnej motywacji do uczestnictwa w wolontariacie i podnoszenie motywacji do udziału w wolontariacie w przyszłości (zajęcia warsztatowe)
  godz. 09.15–11.30 (grupa 1, sala 012) / godz. godz. 11.45–14.00 (grupa 2, sala 014)

  Podczas zajęć poruszone zostaną następujące tematy: czynniki wpływające na motywację oraz budujące ryzyko wypalenia w działaniach wolontariuszy (forma zajęć: ćwiczenie integracyjne i dyskusja moderowana); autodiagnoza stylu motywowania - różnice indywidualne w motywowaniu i ich wpływ na budowanie zaangażowanych postaw wolontariuszy (forma zajęć: test – Motywacyjne DNA Tamary Lowe); „żeby się chciało chcieć” – jak wzmacniać swoją elastyczność psychologiczną i nie tracić motywacji do działania (forma zajęć: techniki i narzędzia ACT – ćwiczenia indywidualne i grupowe).

  Korzyści płynące z zajęć: po zakończeniu warsztatów uczestnik m.in. dysponuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzą o indywidualnych czynnikach budujących tzw. motywacyjne DNA wolontariuszy; zna i rozumie zasady wzmacniania swojej elastyczności psychologicznej i jej znaczenia w zwiększaniu swojego zaangażowania; posiada umiejętności zwiększania motywacji wewnętrznej w codziennej pracy wolontariuszy; jest gotowy do podejmowania wyzwań i budowania swojego zaangażowania w pracy wolontariusza; rozpoznaje ryzyko braku motywacji do działania w danym kontekście sytuacyjnym i poszukuje możliwości zwiększania swojej motywacji wewnętrznej.

  dr
  Anna Gorzołka

  Psycholożka, socjolożka, doktor nauk społecznych, absolwentka filologii wschodnio-słowiańskiej. Trenerka Biznesu, Coach ACC (Acceptance & Commitment Coaching), terapeutka ACT, licencjonowana Konsultantka Odporności Psychicznej. Koordynuje i realizuje projekty coachingowe i szkoleniowe (z zakresu zarządzania stresem, budowania odporności psychicznej, motywacji i zaangażowania) dla pracowników oraz wolontariuszy organizacji w Polsce i w Ukrainie.

 3. Przerwa
  11.30–11.45

 4. Podnoszenie samoświadomości i umiejętności wolontariuszy odnośnie dbania o swój dobrostan podczas pracy wolontaryjnej (zajęcia warsztatowe)
  godz. 09.15–11.30 (grupa 2, sala 014) / godz. godz. 11.45–14.00 (grupa 1, sala 012); 

  Podczas zajęć poruszone zostaną następujące tematy: elementy hedonistycznego i eudajmonistycznego dobrostanu osobistego i złego samopoczucia (forma zajęć: dyskusja w grupie z wykorzystaniem elementów wykładu wspomaganego prezentacją multimedialną); zwiększenie poziomu świadomości objawów dobrego i złego samopoczucia (forma zajęć: dyskusja grupowa skoncentrowana na wymianie doświadczeń wolontariuszy wspomagana prezentacją multimedialną); praktyczne sposoby na zwiększanie osobistego dobrostanu i radzenie sobie z psychologicznymi kosztami wolontariatu (forma zajęć: przedstawienie i wykonanie ćwiczeń indywidualnych i grupowych pozwalających zadbać o dobrostan osobisty).

  Korzyści płynące z zajęć: po zakończeniu warsztatów uczestnik m.in. dysponuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzą o elementach dobrostanu osobistego (tj. pozytywnych emocjach, zaangażowaniu, pozytywnych relacjach interpersonalnych, poczuciu sensu i osiągnięciach) i złego samopoczucia (tj. negatywnych emocjach i stresu); posiada umiejętność wykorzystania wiedzy na temat elementów dobrostanu, by dostrzec objawy własnego dobrego i złego samopoczucia w pracy wolontaryjnej, umie zweryfikować korzystny i obciążający wpływ pracy wolontaryjnej na własny dobrostan oraz potrafi zweryfikować wpływ własnego dobrostanu na wykonywanie zadań wolontaryjnych, dostrzega potrzebę dbania o własne samopoczucie przy pomocy różnych strategii radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi oraz ćwiczeń zwiększających dobrostan osobisty; poszukuje możliwości dbania o własny dobrostan przy pomocy ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz aktualizowania wiedzy na temat wzajemnego związku dobrostanu i pracy wolontaryjnej.

  dr
  Mateusz Paliga

  Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologia, psycholog pracy i organizacji. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec oraz specjalista w zakresie psychologicznej diagnozy postaw i zachowań organizacyjnych, wydajności i satysfakcji z pracy oraz przywództwa. Wykorzystuje podejście oparte na dowodach (evidence-based practice), łącząc doświadczenie z rzetelną wiedzą naukową. Autor badań, artykułów oraz książek o tematyce psychologii biznesu.

 5. Lunch
  godz. 14.00–14.30

Analogiczne zajęcia odbywają się również w Ukrainie.

Wydarzenie w Ukrainie poprowadzą:

prof.
Nadiya Hapon

Psycholog z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują psychologię społeczną, psychologię osobowości, psychologia gender oraz badania zdrowia psychicznego człowieka w czasie wojny. Prowadzi badania empiryczne, zajmuje się dydaktyką, a także działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

prof.
Lyudmyla Karamushka

Kierowniczka Laboratorium Psychologii Organizacji i Psychologii Społecznej, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii im. G. S. Kostiuka Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychologów Pracy i Organizacji, trenerka psychologii organizacji, konsultantka psychologii pozytywnej. Autorka wielu publikacji, w tym na temat zdrowia psychicznego w warunkach wojny.

prof.
Nataliya Savelyuk

Doktor psychologii, profesor na Wydziale Psychologii Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymira Hnatiuka. Zajmuje się psychologią osobowości, psycholingwistyką, zdrowiem psychicznyn i dobrostanem. Jej prace naukowe poświęcone są problemowi świadomości obywatelskiej i tożsamości młodych ludzi. Certyfikowany specjalista w zakresie praktycznych metod psychodramy i psychosomatyki.

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt

e-mail: [email protected]

Organizatorzy:

 • Instytut Psychologii
 • Uniwersytet SWPS Wrocław

Grantodawca:

Zobacz inne aktualności