Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Stres, trauma, samotność w biegu życia

float_intro: images-old/stres_trauma.jpg

 

 

Stres, trauma, samotność w biegu życia

 

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet SWPS w Katowicach. Współorganizatorami konferencji są: Fundacja Przyjaciele Martynki, Centrum Psychologii Relacyjnej


Tematyka konferencji dotyczy większości z nas. Poruszymy problematykę stresu, traumy, samotności i pomocy psychologicznej, jaka związana jest z tego typu doświadczeniami. Pomoc psychologiczna w kontekście stresu, traumy i samotności potrafi zmotywować osoby do działania i wpłynąć na chęć zmiany do tego stopnia, aby dało się zachować nie tylko celowość działań, ale i sens istnienia.

28 czerwca
9.30-16.30
Katowice

O konferencji

W biegu życia silne stresory i nieprzepracowane traumy wiodą do poczucia samotności, stanowiąc przeszkodę w integracji urazowych zdarzeń i procesów w ciągłość życia psychicznego. Zawieszają rozwój pamięci autobiograficznej, ograniczają pole samoświadomości i zdolność do mentalizacji (metapoznania). Psychotraumatologia zajmująca się tą problematyką dowodzi, że istotą traumy jest rozwojowa, sytuacyjna lub osobowościowa niezdolność do regulowania emocji (kontroli, świadomego panowania nad nimi). Trauma bowiem aktywuje pierwotne mechanizmy obrony przeciw zagrożeniu płynącemu z otoczenia i prowokuje psychiczne oddzielenie tego, co realne, od tego co przeżywane. Wszystko to w biegu życia stanowi przestrzeń toczącego się niejednokrotnie podstępnie kryzysu o zmiennej dynamice i nierzadko psychopatologicznym obliczu.

Program

 • 9.30-10.00 – Rejestracja uczestników
 • 10.00-10.45 – Wybrane uwarunkowania stresu w zawodach wysokiego ryzyka i zawodach społecznych – dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS, dr Damian Grabowski
 • 10.45-11.30 – Stres i radzenie sobie w kontekście doświadczania hospitalizacji związanej z kryzysem psychicznym – dr Karolina Zalewska, dr hab., dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS
 • 11.30-12.15 – Poczucie samotności jako subkliniczny wskaźnik różnicujący stres i traumę – dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS 
 • 12.15-12.45 – Dyskusja
 • 12.45-13.30 – Przerwa obiadowa
 • 13.30-14.15 – Od przywiązania do interpodmiotowości. Giovanni Liotti: człowiek i jego dzieło – dr Fabio Monticelli
 • 14.15-15.00 – Systemy motywacyjne i strategie kontrolujące – dr Fabio Monticelli
 • 15.00-16.30 – Mechanizmy neuropsychologiczne traumy i wymiar dysocjacyjny – dr Benedetto Farina

Preleganci

Farina

dr Benedetto Farina – psychiatra, psychoterapeuta, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie, gdzie wykłada psychologię kliniczną oraz jest członkiem kolegium wykładowców studiów doktoranckich z psychologii klinicznej, członek kolegium wykładowców studiów doktoranckich z psychologii dynamicznej i klinicznej na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, członek Scientific Advisory Board off International Society for the Study of Trauma and Dissociation, wykładowca w SITCC, członek redakcji Journal of Trauma and Dissociation i Associate Editor dell’International Journal of Multidisciplinary Trauma Studies.

Monticielli

dr Fabio Monticelli – psychiatra, psychoterapeuta, wykładowca we Włoskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej i Poznawczej (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) i Stowarzyszeniu Psychologii Poznawczej, superwizor. Autor książek (wraz z dr Giovannim Liottim): „Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT” i „Teoria i klinika przymierza terapeutycznego” oraz wraz z Giovannim Liottim i Giovannim Fassone: „Ewolucja emocji i systemów motywacyjnych”.

258 zofia Dolega

dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS  – psycholog. Specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej. Prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące ograniczeń poznawczych. Bada rolę stereotypów i uprzedzeń w poznaniu społecznym wśród osób starszych. Autor i współredaktor wielu książek, w tym „Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu” (2010), „Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych” (2011), „Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia” (2013), a także publikacji w pismach polskich i zagranicznych, m.in. „Cognition and Emotion”, „Journal of Experimental Psychology” i „European Psychologist”.

258 agata chudzicka czupala

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS – interesuje ją moralna warstwa badanych zjawisk, skłonności ludzi do nieetycznego zachowania się i oceny jego przejawów u innych. Bada rolę pozytywnych relacji międzyludzkich i wspólnotowości, nastawienia w działaniu na cele innych ludzi, znaczenie poczucia sprawiedliwości i zaufania w relacjach interpersonalnych, na przykład w miejscu pracy. Współpracuje z psychologami z różnych krajów, analizując kulturowe uwarunkowania wrażliwości na sprawiedliwość oraz różnic w zachowaniu się pracowników, na przykład sposobów godzenia aktywności zawodowej i rodzinnej czy postawy wobec nieuczciwości własnej i innych. W kręgu jej zainteresowań badawczych leży też proces radzenia sobie przez człowieka w sytuacji trudnej i rola wsparcia społecznego.

258 damian grabowski

dr Damian Grabowski – adiunkt w Zakładzie Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych, członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy i Organizacji.

258 zalewska lunkiewicz

dr Karolina Zalewska – psycholog, zajmuje się psychologią kliniczną dorosłych i młodzieży, psychoterapią oraz psychologią zjawisk społecznych, w tym związanych z płcią. Powoływana jako biegły psycholog w sprawach karnych osób dorosłych i młodzieży. Interesuje się psychospołecznymi uwarunkowaniami zaburzeń psychicznych, kliniczną diagnozą psychologiczną i jej zastosowaniem w sądownictwie oraz psychoterapią psychodynamiczną. W katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii klinicznej: diagnozy, psychopatologii i terapii jednostki, problematyki rodziny a także z zakresu psychologii płci i psychologii społecznej.

Opłaty

 • Udział czynny można zgłaszać do 7 czerwca 2019 r., koszt: 300 zl 
 • Udział bierny można zgłaszać do 19 czerwca 2019 r., koszt: 100 zł 
 • opłata dla studentów: 40 zł 
 • Uniwersytet SWPS
  ul. Chodakowska 19/31
  03-815 Warszawa
  nr konta: 30 1750 1019 0000 0000 3625 3541
  tytułem: Imię i nazwisko, Stres, Trauma

Termin i miejsce

28 czerwca 2019 r.

Uniwersytet SWPS
ul. Techników 9
Katowice

Kontakt

Anna Gruca
tel. 785 200 133
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.