Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech
naukowo-badawczy
studencki
zakończony

Mechanizmy zniekształceńw społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech

Aleksandra Jaskółowska
kierownik projektu
Aleksandra Jaskółowska

wartość projektu: 176 550 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2012 2013 2014 2015

 

projekt naukowy

Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych

 Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania176 550 PLN
Jednostka finansującamnisw

Okres realizacji projektu: 2012–2015

 

Zniekształcenia w społecznych sądach porównawczych mogą prowadzić do kategoryzacji ludzi oraz podziałów, a co za tym idzie do umniejszania wartości drugiego człowieka. Mamy tendencję do postrzegania siebie jako lepszych, mądrzejszych i bardziej ludzkich niż inni. Przeprowadzone badania (częściowo o charakterze międzykulturowym) miały na celu analizę mechanizmow, jakie za tym stoją, i sprawdzenie alternatywnych interpretacji zjawiska humanizacji Ja. Weryfikacja postawionych założeń może mieć znaczący wkład do toczących się dyskusji nad naturą sądów porównawczych w kontekście różnic międzykulturowych.

Założenia projektu

Projekt badawczy dotyczy szerokiej klasy zjawisk z obszaru badań nad zniekształceniami w sądach porównawczych (efekt bycia lepszym niż przeciętny, efekty zawyżania/zaniżania, humanizacja Ja). Obejmuje krytyczną analizę dotychczasowego dorobku empirycznego i teoretycznego, w tym analizę poznawczych i motywacyjnych mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie zniekształceń w sądach porównawczych.

Podstawowym celem projektu jest weryfikacja alternatywnej interpretacji zjawiska humanizacji Ja, rozumianej jako widzenie siebie jako osoby bardziej ludzkiej niż inni. Podstawą tych interpretacji jest deskryptywny model podobieństwa Tversky’ego (1977). Ujęcie takie pozwala spojrzeć na zjawisko humanizacji Ja z perspektywy mechanizmów poznawczych, a nie tylko motywacyjnych.

Celem zaprojektowanych badań jest też próba integracji dwóch nurtów badawczych: badań nad infrahumanizacją grupy obcej oraz badań nad humanizacją Ja. Część realizowanych badań ma charakter badań międzykulturowych. Pozytywna weryfikacja postawionych założeń i przewidywań może mieć znaczący i oryginalny wkład do toczących się dyskusji nad naturą zjawiska humanizacji oraz infrahumanizacji.

Zespół badawczy

Promotorzy

Cypryańska-Nezlek, Marzena promotor pomocniczy
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marzena Cypryańska-Nezlek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Metodologii Bada\u0144 Psychologicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych"}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marzena Cypryańska-Nezlekpsycholożka społeczna
dr hab. Jerzy J. Karylowski, prof. Uniwersytetu SWPS
opiekun naukowy, interesuje się psychologią sądów porównawczych,
sposobami rozwiązywania problemów poznawczych reprezentacjach Ja i osób bliskich