Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
CHILDTRAN. Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce
studencki
naukowo-badawczy
zakończony

CHILDTRANRola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

Anzhela Popyk
kierownik projektu
Anzhela Popyk
dr

socjolożka

zobacz biogram
wartość projektu: 95 879 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2020 2021 2022

 

CHILDTRAN. Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych

i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania95 879 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2020 – 2022

 

Dzieci imigrantów, przybywające do Polski z różnych krajów, rozpoczynają naukę w szkole i zaczynają budować poczucie przynależności i przywiązania do zamieszkanego przez nich kraju. W jaki sposób dzieci z różnym kapitałem społecznym, kulturowym i gospodarczym doświadczają przemian transgranicznych i procesu socjalizacji w Polsce? Jakie instytucje i osoby, czyli tzw. „aktorzy socjalizacji”, odgrywają w Polsce rolę w procesach przystosowywania się dzieci do nowego środowiska? Jaki jest wpływ rodziny, szkoły, rówieśników, religii i mediów na doświadczenia dzieci w nowym otoczeniu? Na te pytania w swoim projekcie badawczym odpowiada socjolog Anzhela Popyk

Opis projektu

Cele badawcze

Głównym celem projektu jest zbadanie, co się dzieje, gdy dzieci przybywające do Polski z różnych krajów rozpoczynają naukę w szkole i zaczynają budować poczucie przynależności i uczucie przywiązania w nowym kraju. Projekt analizuje w szczególności główne ścieżki i cechy tego, co nazywa się „przejściami ponadnarodowymi” i oznacza przechodzenie z domu do szkoły w obcym bi- lub wielokulturowym otoczeniu. Proces ten przyczynia się do kształtowania poczucia przynależności wśród dzieci migrantów. W ramach projektu zostanie zbadane, które osoby i instytucje („aktorzy socjalizacji”) w Polsce odgrywają rolę w tych procesach. Badanie ma na celu wypełnić lukę w badaniach nad transgranicznymi doświadczeniami dzieci migrantów i ich socjalizacją w Polsce. W tym celu projekt bada wpływ rodziny, szkoły, rówieśników, religii i mediów na doświadczenia dzieci związane z przejściami edukacyjnymi w kontekście ponadnarodowym.

Opis badań

Proces badawczy składa się z dwóch części. W części teoretycznej badanie dotyczy sformułowania teorii estetyki populizmu i estetyki demokracji liberalnej. Ta część, nawiązująca do metodologii badań w naukach humanistycznych, ma charakter interdyscyplinarny. Tworzenie teorii jako części planowanych badań wymaga użycia takich metod, jak: hermeneutyka, metoda genealogiczna oraz metody historyczne i filologiczne. Rezultaty tego etapu badań staną się częścią wiedzy o kulturze.

Druga część badania ma charakter standardowych jakościowych badań z zakresu nauk społecznych. Celem jest opisanie charakterystycznych manifestacji strategii estetycznych ruchów populistycznych, estetycznych strategii liberalnej demokracji oraz tworzenia koncepcji funkcjonowania przedmiotów w realiach życia codziennego.

Znaczenie projektu

W Polsce w ciągu ostatniej dekady temat dzieci urodzonych za granicą stał się bardziej popularny niż przedtem, a to ze względu na procesy masowej migracji. Większość prac na ten temat dotyczy jednak zagadnień na poziomie makro, takich jak zmiany w krajowym programie nauczania, w szkołach i gotowość nauczycieli do pracy z klasami wielokulturowymi. Mniej badań koncentruje się na mieszanych małżeństwach i dwujęzycznych dzieciach. Badacze często koncentrują się na wyznaczonych grupach etnicznych migrantów, takich jak: Wietnamczycy, Czeczeni, Romowie czy Ukraińcy.

Badania proponowane w projekcie koncentrują się zaś na przeprowadzaniu wywiadów z dziećmi z różnych grup etnicznych w perspektywie porównawczej i skoncentrowanej na dzieci. Oceniając różne ścieżki, cechy środowisk i doświadczeń dzieci migrantów, badacz przedstawi modele transnarodowych przemian dzieci migrantów w Polsce.

Badanie rzuci światło na sposób, w jaki dzieci z różnym kapitałem społecznym, kulturowym i gospodarczym doświadczają przemian transgranicznych i procesu socjalizacji w Polsce. Badanie pokaże również, w jaki sposób dzieci-imigranci w Polsce ulegają zmianie miejsca i środowiska, zerwaniu więzi rodzinnych i przyjaźni oraz jaki ma to wpływ na kształtowanie poczucia przynależności wśród młodych migrantów.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]