Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Trening funkcji wykonawczych jako moderator efektywności psychoterapii Gestalt w leczeniu osób depresyjnych; randomizowane badanie z grupą kontrolną prowadzone w warunkach naturalnych
naukowo-badawczy
studencki
realizowany

Trening funkcji wykonawczychjako moderator efektywności psychoterapii Gestalt w leczeniu osób depresyjnych; randomizowane badanie z grupą kontrolną prowadzone w warunkach naturalnych

Jarosław Wasielewski
kierownik projektu
Jarosław Wasielewski

wartość projektu: 149 564 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2017 2018 2019 2020

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 300 milionów ludzi na świecie cierpi na depresję, która jest wiodąca przyczyną różnorakich schorzeń oraz głównym czynnikiem wpływającym na globalny wskaźnik obciążenia chorobami. Naukowcy z Uniwersytetu SWPS zbadają czy trening funkcji wykonawczych może być moderatorem psychoterapii gestalt w leczeniu osób chorujących na depresję.

 

projekt naukowy

Trening funkcji wykonawczych

jako moderator efektywności psychoterapii Gestalt w leczeniu osób depresyjnych
randomizowane badanie z grupą kontrolną prowadzone w warunkach naturalnych

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania 149 564 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: październik 2017 – październik 2020

 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 300 milionów ludzi na świecie cierpi na depresję. Jest ona przyczyną różnych schorzeń oraz głównym czynnikiem wpływającym na globalny wskaźnik obciążenia chorobami. Mgr inż. Jarosław Wasielewski sprawdzi, czy trening funkcji wykonawczych może być moderatorem psychoterapii gestalt w leczeniu osób chorujących na depresję.

Opis projektu

Założenia

Szacuje się, że na zaburzenia depresyjne cierpi obecnie około 10 proc. populacji a w roku 2030 staną się one drugą, po AIDS i przed chorobami niedokrwiennymi serca, najbardziej obciążającą chorobą na świecie, w tym pierwszą (przed chorobami niedokrwiennymi i chorobami związanymi z demencją) w krajach wysoko rozwiniętych. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania poznawczymi aspektami chorób psychicznych, w tym depresji. Analizy dotychczasowych badań pokazują, że depresja dotyka nie tylko funkcjonowania emocjonalnego. Deficyty w funkcjonowaniu poznawczym, obejmujące pamięć i zarządzające nią tzw. funkcje wykonawcze, są bezdyskusyjne. Zmiany te często utrzymują się również po zakończeniu farmakoterapii, co sprzyja nawrotom depresji, ponieważ gorsze funkcjonowanie poznawcze przekłada się na gorsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Potwierdzają to opublikowane w 2013 r. wyniki badań, które pokazują, że to właśnie przeżyta depresja jest przyczyną gorszego funkcjonowania poznawczego w przyszłości, nie zaś, że to niedostatki poznawcze są przyczyną depresji. W ciągu ostatniego roku pojawiły się wstępne doniesienia o lekach przeciwdepresyjnych wspierających proces tworzenia nowych neuronów, a zatem mogących przeciwdziałać zmianom poznawczym, jednak ich działanie jest ograniczone tylko do niektórych obszarów mózgu, a dokładny wpływ tych leków na mózg ludzki nie jest jeszcze znany.

Psychoterapia nie niesie ze sobą powodowanych przez leki skutków ubocznych i jest efektywną metodą leczenia depresji. Jej dodatkowym atutem w stosunku do farmakoterapii jest poszerzenie dostępnego dla klienta repertuaru sposobów bycia w relacji z otoczeniem i samym sobą. 

Cele badawcze

Podstawowym celem projektu jest zbadanie i zrozumienie związków między zmianami poznawczymi towarzyszącymi depresji i procesem psychoterapii, który, koncentrując się na wielu aspektach funkcjonowania człowieka, omija jednak zmiany, jakie zachodzą w funkcjach poznawczych.

W badaniu będziemy testować ogólną hipotezę mówiącą o tym, że depresji towarzyszą zmiany na wyższym poziomie funkcjonowania poznawczego, wykraczające poza funkcje wykonawcze i pamięć roboczą, a polegające na deficycie w tworzeniu modeli umysłowych, zaś trening poznawczy wspomaga proces psychoterapii przez powstrzymywanie lub naprawianie tych zmian.

Projektując niniejsze badanie zdecydowaliśmy się wykorzystać psychoterapię gestalt – charakteryzującą się holistycznym (czyli zorientowanym nie tylko na emocje, myśli i zachowanie, lecz także na doznania płynące z ciała) podejściem do pacjenta. W badaniu użyjemy również platformy do internetowego treningu poznawczego.

Będziemy korzystać zarówno z metod kwestionariuszowych, jak i komputerowych testów badających funkcjonowanie poznawcze. Zmierzymy poziom ogólnego funkcjonowania, nasilenie objawów depresji, funkcjonowanie poznawcze w życiu codziennym, funkcje wykonawcze oraz pojemność pamięci roboczej.

Opierając się na powyższych przesłankach założono, że połączenie komputerowego treningu poznawczego z klasyczną psychoterapią da efekt synergii przejawiający się zarówno lepszą efektywnością treningu poznawczego, jak i większą efektywnością leczenia depresji.

Podstawowym celem projektu jest zbadanie i zrozumienie związków między zmianami poznawczymi towarzyszącymi depresji i procesem psychoterapii, który koncentrując się na wielu aspektach funkcjonowania człowieka, omija jednak zmiany, jakie zachodzą w funkcjach poznawczych.

W naszym badaniu będziemy testować ogólną hipotezę mówiącą o tym, że depresji towarzyszą zmiany na wyższym poziomie funkcjonowania poznawczego wykraczające poza funkcje wykonawcze i pamięć roboczą, a polegające na deficycie w tworzeniu modeli umysłowych, zaś trening poznawczy wspomaga proces psychoterapii poprzez powstrzymywanie lub naprawianie tych zmian.

Wasielewski, Jarosław kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Jarosław Wasielewski
Jarosław Wasielewski

Oczekiwane rezultaty projektu

Niniejsze badanie pozwoli nie tylko na zbadanie prostego wpływu treningu funkcji wykonawczych na leczenie depresji, lecz także na jego transfer na wyższe poziomy funkcjonowania poznawczego. Ważną korzyścią będzie również zbadanie efektywności psychoterapii gestalt w zakresie funkcjonowania poznawczego.

Opis potencjału społecznego

Dzięki obiektywnemu, dokładnemu i szerszemu niż dotychczas raportowane zbadaniu poznawczych zmian w opisywanych wyżej obszarach możliwe będzie stworzenie efektywniejszych sposobów jej leczenia i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się depresji – zarówno przez wprowadzenie treningów poznawczych, jak i ewentualną modyfikację działań psychoterapeutycznych.

Opis potencjału gospodarczego

Według prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2030 r. zaburzenia depresyjne będą na pierwszym miejscu listy schorzeń wymagających największych nakładów finansowych na leczenie w krajach rozwiniętych i na drugim w skali świata.

Poprawa efektywności leczenia depresji przełoży się bezpośrednio na oszczędności w jej leczeniu i prawdopodobnie na lepszy dobrostan społeczności światowej.

Zespół badawczy

Sędek, Grzegorz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Grzegorz Sędek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych ICACS","Nazwa odmieniona":"Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych ICACS"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Grzegorz Sędekpsycholog, specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej