Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspienskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański
naukowo-badawczy
studencki
realizowany

Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspienskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

Ewa Godziszewska
kierownik projektu
Ewa Godziszewska

wartość projektu: 132 354 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o kulturze i religii, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2019 2020 2021

 

Za drzwiami American Laboratory Theatre.


Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspienskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania132 354 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: październik 2019 – wrzesień 2021

 

Czy aktorstwo znane od dekad w Hollywood powstało na gruncie rosyjskich metod aktorskich, jak „system” Konstantego Stanisławskiego? Jaka była rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspienskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański? Jak bardzo amerykańska sztuka teatralna i filmowa zakorzeniona jest w tradycjach europejskich? Techniki aktorskie w słynnej „fabryce snów” bada mgr Ewa Godziszewska.

Opis projektu

Założenia i cele projektu

Celem projektu jest wykazanie, jak bardzo amerykańska sztuka teatralna i filmowa zakorzeniona są w tradycjach europejskich, a także zbadanie, jakie czynniki umożliwiły amerykańskim artystom transformację i adaptację tych tradycji i to do tego stopnia, że wytworzony przez nich styl gry aktorskiej zaczęto uważać za fundamentalnie amerykański – a jednocześnie niezwykle znaczący w kształtowaniu głównego nurtu kultury popularnej.

Głównym celem projektu jest:

  • zbadanie głównych punktów pedagogicznej spuścizny Stanisławskiego oraz jego amerykańskich naśladowców,
  • zbadanie, na czym polegał trening aktorski stosowany w amerykańskich studiach i laboratoriach teatralnych zakładanych na kolejnych etapach rozwoju „systemu”, ze szczególnym uwzględnieniem The American Laboratory Theatre (placówki, w której Ryszard Bolesławski oraz Maria Uspienskaja przekazywali kolejnym generacjom amerykańskich aktorów swoją wiedzę o „systemie”, którą nabyli dzięki bezpośredniej współpracy ze Stanisławskim) oraz The Group Theatre (tworzonej w znacznej mierze przez uczniów R.B. i M.U.),
  • zbadanie, jakie czynniki kulturowe, społeczne i socjologiczne umożliwiły adaptację „systemu” Stanisławskiego w Stanach Zjednoczonych,
  • zbadanie, jakie czynniki wpłynęły na selektywność i cząstkowość wyżej wymienionych procesów transformacji i adaptacji „systemu”,
  • zbadanie, jak dany rodzaj treningu aktorskiego wpłynął na styl gry wybranych aktorów (analiza aktorstwa).

Badania będą prowadzone z wykorzystaniem kwerend archiwalnych oraz analizy porównawczej różnych rodzajów treningu aktorskiego stosowanego w studiach i laboratoriach teatralnych na poszczególnych etapach rozwoju „systemu”. W celu zbadania, w jaki sposób te różne rodzaje treningu aktorskiego wpłynęły na styl gry amerykańskich aktorów, dokonana zostanie analizy wybranych produkcji z Hollywood z perspektywy wykorzystanych środków aktorskiej ekspresji.