Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce
naukowo-badawczy
studencki
zakończony

Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

kierownik projektu
Agnieszka Kaim
mgr

wartość projektu: 43 560 PLN
organizacja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2011201220132014

projekt naukowy

Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

Jednostka realizującalogo swps warszawa white
Kwota dofinansowania 43 560 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2011–2014

Ścisła współpraca organizacji pozarządowych, obejmująca m.in. wymianę informacji i doświadczeń, wspólne planowanie i tworzenie projektów, pomoc materialną, sprzyja rozwojowi trzeciego sektora. Zespół pod kierownictwem Agnieszki Kaim zbada kondycję sektora NGO w Polsce oraz relacje między wybranymi 30 organizacjami.  

Założenia projektu

Wyniki badań nad relacjami między organizacjami pozarządowymi i ich powiązanie z działaniami organizacji będą mieć praktyczne zastosowanie w kształtowaniu polityki społecznej, w określaniu ram współpracy administracji publicznej i samorządu z organizacjami pozarządowymi (m.in. warunków konkursów grantowych w kontekście premiowania w nich współpracy między tymi podmiotami).

Cele naukowe projektu zrealizowane zostaną poprzez przeprowadzenie badania jakościowego o charakterze eksploracyjnym. Badania obejmą celowo dobraną próbę trzydziestu organizacji pozarządowych.

Mam nadzieję, że oprócz poszerzenia wiedzy o polskim trzecim sektorze, projekt wywoła debatę na ważny społecznie temat, jakim są relacje między organizacjami pozarządowymi.

Kaim, Agnieszka kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Agnieszka Kaim
Tytuł
mgr
mgr Agnieszka Kaim

 

Cele projektu

Celem naukowym projektu jest jakościowa charakterystyka relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi i stworzenie typologii tych relacji.

Proponowany projekt ma szczególne znaczenie w kontekście debaty nad stanem polskiego społeczeństwa obywatelskiego, w tym nad kondycją organizacji pozarządowych. Jest istotny dla rozwoju badań nad trzecim sektorem, poszerzając je o kwestie współpracy wewnątrzsektorowej.

Zespół badawczy

Sałustowicz, Piotr opiekun naukowy projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Piotr Sałustowicz
Specjalizacja
Socjolog
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
prof. dr hab. Piotr Sałustowiczsocjolog, specjalizuje się w tematyce polityki społecznej

Publikacje

  • Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce. Wnioski z badań pilotażowych. Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania str. 177-204, miejsce wydania: Warszawa. Agnieszka Kaim, (2014).
  • Public grants and the relations between NGOs: the case of Poland 11th International Conference of the International Society for Third-Sector Research „Civil Society and the Citizen”, data konferencji: 22-25.07.2014, str.26. Agnieszka Kaim, (2014).