Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarne

prof. dr hab.

Piotr Sałustowicz

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor w Katedrze Studiów Społecznych 

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog. Specjalizuje się w tematyce polityki społecznej. Naukowo interesuje się kwestiami socjalnymi oraz wykluczeniem ze względu na ubóstwo.

Redaktor naczelny serii European Perspectives on Social Development: Social Policy and Social Work, Wydawnictwo LiT, Berlin (od 2008) oraz Wydawnictwa Societas Pars Mundi, Bielefeld (od 2011). Były doradca naukowy Rzecznika Praw Obywatelskich. Honorowy prezydent sekcji Europejskiej International Consortium of Social Development, honorowy członek Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM.

Autor licznych publikacji z zakresu polityki społecznej, ekonomii społecznej i społeczeństwa obywatelskiego m.in. „Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej” (2009) oraz „Social Work between Discipline and Profession, A Historical Case Study of Social Work in Germany from the 1970s - to the 1990s” (2012). Kierownik projektu badawczego finansowanego ze środków MNiSW pt. „Instrumenty dla badań nad nowymi środkami psychoaktywnymi w Europie: interdyscyplinarna i integrująca perspektywa odnośnie substancji psychoaktywnych, użytkowników i rynków”.  

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu polityki społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, ruchów społecznych i organizacji obywatelskich.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Socjologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni