Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Wsparcie realizacji strategii badawczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
strategiczno-rozwojowy
finansowany ze środków europejskich
realizowany

Regionalna Inicjatywa DoskonałościWsparcie realizacji strategii badawczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Aleksandra Cisłak-Wójcik
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aleksandra Cisłak-Wójcik

psycholożka społeczna i polityczna

zobacz biogram
wartość projektu: 11 985 347 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: nie dotyczy
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2019 2020 2021 2022

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Wsparcie realizacji strategii badawczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

w latach 2019-2022 w obszarze nauk społecznych: psychologii, socjologii, nauk o polityce

Beneficjent UNI SWPS
Wartość projektu11 985 347 zł
Finansowanie logoUE

Okres realizacji projektu: 2019-2022

 

Rozwijanie przełomowych projektów badawczych, wykorzystanie wyników naszych badań i wdrożeń przez biznes, staże w uznanych ośrodkach naukowych, współpraca z naukowcami z zagranicy, skuteczna komercjalizacja projektów i publikowanie w najlepszych czasopismach - na naszej uczelni ruszyła Regionalna Inicjatywa Doskonałości, na początek dla psychologów, socjologów i politologów z kampusu w Warszawie, od 2020 roku także dla pozostałych pracowników uczelni objętych programem. Program przygotowany przez naszych pracowników dla naszych naukowców i badaczy realizowany będzie do grudnia 2022 roku.

Cele projektu

  • rozwinięcie sieci centrów badawczych i centrów wdrożeniowych na naszej uczelni
  • stworzenie nowych ścieżek finansowania przełomowych projektów badawczych we współpracy z liderami nauki
  • umożliwienie i dofinansowanie staże naszych pracowników w wiodących ośrodkach naukowych
  • wizyty naukowe cenionych badaczy na naszej uczelni
  • dofinansowanie kosztów publikacji open access w uznanych czasopismach i wydawnictwach
  • dofinansowanie wczesnych etapów projektów badawczych i aplikacyjnych, których wyniki są możliwe do wdrożenia w różnych obszarach gospodarki oraz biznesu dla poprawy jakości życia
  • wyposażenie naukowców w dodatkowy sprzęt laboratoryjny, aparaturę i oprogramowanie analityczne
  • opracowanie korzystnych narzędzi udostępniania infrastruktury badawczej

Do kogo skierowany jest program?

RID stworzony jest zarówno dla indywidualnych badaczy, zespołów, jak i centrów badawczych. Od stycznia 2020 do grudnia 2022 w programie mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy uczelni, którzy prowadzą badania z zakresu psychologii, socjologii oraz nauk o polityce.

Regionalna Inicjatywa Doskonałości jest skierowana do każdej osoby z uprawnionych do udziału w RID - projekty i pomysły wybieramy w otwartych konkursach, które ogłaszane są przez Prorektora ds. nauki.

Chcesz wziąć udział w programie, napisz do nas

Zespół

Cisłak-Wójcik, Aleksandra sponsor programu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Aleksandra Cisłak-Wójcik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
Prorektorka ds. nauki
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Relacjami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Aleksandra Cisłak-Wójcikpsycholożka społeczna i polityczna
Grzegorz Rzeźnik manager programu
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Grzegorz Rzeźnik
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Grzegorz Rzeźnik 

Komitet sterujący programu

Doliński, Dariusz przedstawiciel rektora
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dariusz Doliński
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
koordynator ds. rozwoju uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Spo\u0142ecznymi"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dariusz Dolińskiwybitny psycholog społeczny, autor licznych publikacji z zakresu wpływu społecznego
Sędek, Grzegorz Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych ICACS
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Grzegorz Sędek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych ICACS","Nazwa odmieniona":"Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych ICACS"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Grzegorz Sędekpsycholog, specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej
Ostaszewski, Paweł Dyrektor Instytutu Psychologii
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Paweł Ostaszewski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Behawioralnej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"DecisionLab: Centrum Bada\u0144 Behawioralnych nad Decyzjami","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Paweł Ostaszewskipsycholog, specjalizuje się w psychologii behawioralnej, psychologii biologicznej i radykalnym behawioryzmie
Filiciak, Mirosław Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mirosław Filiciak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Medioznawca
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Humanistycznych"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":"Katedry Kultury i Medi\u00f3w"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Kulturowych Bada\u0144 Technologii","Nazwa odmieniona":"Centrum Kulturowych Bada\u0144 Technologii"}}
Obszar zainteresowania
medioznawstwo
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mirosław Filiciakkulturoznawca
Cześnik, Mikołaj Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mikołaj Cześnik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog i politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Spo\u0142ecznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Cześniksocjolog, politolog
Gędziorowski, Marcin zastępca dyrektor generalnej ds. finansów i projektów
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Marcin Gędziorowski
Tytuł
dr
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Numer telefonu
1
dr Marcin Gędziorowskisocjolog, politolog
Jacoby, Marcin pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Marcin Jacoby
Miasto
warszawa
Dyscyplina
literaturoznawstwo
Specjalizacja
Sinolog, tłumacz
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Studi\u00f3w Azjatyckich"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Humanistycznych w Warszawie"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej","Nazwa odmieniona":"Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Marcin Jacobysinolog
Jacoby, Marcin pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Marcin Jacoby
Miasto
warszawa
Dyscyplina
literaturoznawstwo
Specjalizacja
Sinolog, tłumacz
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Studi\u00f3w Azjatyckich","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Studi\u00f3w Azjatyckich"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Humanistycznych w Warszawie"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej","Nazwa odmieniona":"Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej"}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Marcin Jacobysinolog
Piotr Matejek
dyrektor Działu badań naukowych i projektów

Zapytania ofertowe

Przedmiot zamówienia: zestawy do rejestracji EEG, EMG, GSR, EKG

Przedmiot zamówienia: System neurosensoryczny TS2

Przedmiot zamówienia: Moviesens

Zakup oprogramowania i aparatury umożliwiającej: 1) zbieranie subiektywnych doświadczeń w czasie rzeczywistym i w warunkach naturalnych przy użyciu mobilnych dzienniczków, 2) wielokrotne intensywne pomiary powtarzane, przy zastosowaniu pomiarów zmiennych psychofizjologicznych związanych m.in. z reakcjami na stres. Zakup będzie realizowany na rzecz Uniwersytetu SWPS, w ramach projektu “Wsparcie realizacji strategii badawczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w latach 2019-2022 w obszarze nauk społecznych (psychologii, socjologii, nauk o polityce)” realizowanego w ramach programu MNiSW Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Przedmiot zamówienia jest zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji dostawy: do 30 czerwca 2020 r.

Adres dostawy: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Termin składania ofert: do dnia 01.06.2020 r. do godziny 9.00

Sposób składania ofert: na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe: wersja polska », english version »,

Formularz ofertowy: wersja polska », english version »