Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO-Marcin-Jacoby

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Marcin Jacoby

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
dziekan
kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich

Dla mediów

Profil naukowy

Sinolog, tłumacz, literaturoznawca. Ekspert zajmujący się zagadnieniami polityczno-społecznymi regionu Azji Wschodniej, szczególnie Chin i Republiki Korei. Interesują go historyczno-kulturowe źródła przemian i procesów zachodzących w tym regionie świata. Naukowo specjalizuje się w chińskiej literaturze klasycznej i kulturze Chin starożytnych. Zna język chiński współczesny i klasyczny, tłumaczy dzieła literatury chińskiej na język polski.

W latach 2017–2021 kierował Biurem Międzynarodowym Uniwersytetu SWPS. W latach 2008–2017 pracował w Instytucie Adama Mickiewicza, gdzie kierował Projektem Azja. W tym samym czasie był zatrudniony w Zakładzie Sinologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku adiunkta. W latach 2002–2008 pracował w Zbiorach Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Był też tłumaczem ustnym z języka angielskiego i chińskiego.

Autor monografii naukowej „Sztuka perswazji w starożytnych Chinach. Opowiastka alegoryczna w okresie Walczących Państw (453–221 r. p.n.e.)” (2018) oraz wysoko ocenianych publikacji popularnonaukowych o Azji Wschodniej: „Chiny bez makijażu” (2016, 2021), „Korea Południowa. Republika żywiołów” (2018). Popularyzator wiedzy o Azji, w latach 2020–2022 gospodarz webinarów serii Projekt AzjaStrefie Kultur Uniwersytetu SWPS, oraz serii wywiadów z ekspertami w dziedzni Azji Wschodniej – "China Talk", współautor podręcznika do nauki języka chińskiego: „Współczesny język chiński. Mówię i piszę po chińsku” (2008).

Obecnie zajmuje się badaniami starożytnego dzieła „Lüshi chunqiu” oraz kieruje jednym z zespołów badawczych w międzynarodowym grancie „China Horizons” (2022–2025) poświęconym współczesnym Chinom, finansowanym przez Komisję Europejską.

Na Uniwersytecie SWPS sprawuje funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych, kieruje Zakładem Studiów Azjatyckich oraz Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej. Prowadzi zajęcia z zakresu wiedzy o Chinach i Azji Wschodniej: literatury oraz kultury i sztuki.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Sinologia
  • tłumaczenie

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni