Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Zwiększanie wpływu działalności naukowej polskich uczelni na rozwój światowej nauki poprzez wzmacnianie współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w ramach konsorcjum uniwersytetów europejskich – ERUA
strategiczno-rozwojowy
realizowany

Zwiększanie wpływu działalności naukowej polskich uczelni na rozwój światowej nauki poprzez wzmacnianie współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w ramach konsorcjum uniwersytetów europejskich – ERUA

Radosław Stanczewski
kierownik projektu
mgr
Radosław Stanczewski

psycholog międzykulturowy, koordynator projektu ERUA na Uniwersytecie SWPS, kierownik programu Global MINDS

zobacz biogram
wartość projektu: 1 002 100 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
dyscyplina: nie dotyczy
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2023 2024 2025

Projekt umożliwi wzmocnienie współpracy badawczej i akademickiej pomiędzy Uniwersytetem SWPS a pozostałymi uczelniami zrzesonymi w European Reform University Alliance (ERUA).

O projekcie

W grudniu 2023 r. Uniwersytet SWPS zawarł ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki (obecnie Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego) umowę nr MEiN/2023/DIR/3668. Umowa dotyczy realizacji przez Uniwersytet SWPS zadania pn. „Zwiększanie wpływu działalności naukowej polskich uczelni na rozwój światowej nauki poprzez wzmacnianie współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w ramach konsorcjum uniwersytetów europejskich – European Reform University Alliance” (ERUA).

W ramach realizacji zadania USWPS będzie prowadzić działania mające na celu m.in. dostosowanie organizacji, procesów i technologii informacyjnych uczelni do uczestnictwa w konsorcjum. W szczególności w zakresie udostępniania studentom i pracownikom uczelni partnerskich możliwości zapisu na przedmioty i kursy oferowane przez USWPS oraz certyfikatów ocen efektów uczenia się uzyskanych w wyniku ich realizacji.

Finansowanie

Projekt o numerze MEiN/2023/DIR/3668 korzysta z dofinansowania o wartości 1 002 100 zł otrzymanego od Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Projekt koordynuje Biuro Współpracy Międzynarodowej USWPS.