Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce
naukowo-badawczy
strategiczno-rozwojowy
zakończony

Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce

Dorota Ilczuk
kierownik projektu
prof. dr hab.
Dorota Ilczuk

ekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, założycielka fundacji Pro Cultura

zobacz biogram
instytucja finansująca: Narodowy Instytut im. Fryderyka Chopina
dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2018

Zespół Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS kierowany przez prof. Dorotę Ilczuk zbadał liczebność artystów, twórców i wykonawców, z jednoczesnym poznaniem sytuacji zawodowej i opinii tej grupy społecznej. Projekt dotyczył osób związanych z takimi branżami, jak: sztuki wizualne, architektura, muzyka, teatr, taniec, film, literatura oraz twórczość ludowa.

projekt naukowy

Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2018

Zespół Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS kierowany przez prof. Dorotę Ilczuk zbadał liczebność artystów, twórców i wykonawców, z jednoczesnym poznaniem sytuacji zawodowej i opinii tej grupy społecznej. Projekt dotyczył osób związanych z takimi branżami, jak: sztuki wizualne, architektura, muzyka, teatr, taniec, film, literatura oraz twórczość ludowa. 

Opis projektu

Założenia

Głównym celem projektu było znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące liczebności artystów, twórców i wykonawców na terenie całej Polski. Charakter przedsięwzięcia nosił silne znamiona badań eksploracyjnych, których uprzednio nie podjęto w takim zakresie w żadnym ośrodku naukowym bądź statystycznym. Dodatkowymi celami badania były m.in. pobudzanie aktywności środowiska w kwestii wprowadzania rozwiązań systemowych dotyczących wsparcia artystów oraz zdobycie danych szczegółowych, które pozwolą w systematyczny sposób analizować sytuację artystów, twórców i wykonawców w Polsce.

Te badania wynikały nie tylko z potrzeby eksploracji teoretycznej, lecz przede wszystkim z realnego zapotrzebowania – bez znajomości liczebności środowiska niemożliwe jest obliczenie kosztów projektowanego systemu wsparcia dla artystów, a tym samym wprowadzenie systemowych zmian w polityce kulturalnej w Polsce. 

Przeprowadzone badanie liczebności artystów, twórców i wykonawców już przy pierwszych podsumowaniach okazało się bezcenne, a jego wyniki ciekawe. Dotychczasowe badania tej grupy zawodowej podejmowane były w sposób incydentalny i na podstawie odmiennych założeń badawczych.

Byt artysty cechuje niepewność – metaforyczna i dosłowna. Jestem dumna, że – kapitalizując wyniki wieloletnich badań rynku pracy artystów i twórców – udało się zrealizować niezwykle trudne przedsięwzięcie oszacowania liczebności środowiska artystów zawodowych. Potencjał naszego zespołu – naukowców i artystów – przełożył się na realizację unikalnych badań, mających zastosowanie w praktyce. 

Ilczuk, Dorota kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Dorota Ilczuk
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
Ekonomistka
Stanowisko
profesor
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
kulturoznawstwo
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Dorota Ilczukekonomistka i teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, założycielka fundacji Pro Cultura

Badanie

W ciągu pięciu miesięcy wytężonej pracy badawczej wykonano szereg pionierskich czynności. Pierwszą, przy braku możliwości czerpania inspiracji z przeszłości, było stworzenie autorskiej metody badawczej. Drugą – zmierzenie się z rozproszonymi bazami danych i niejednorodnymi definicjami dotyczącymi zawodów czy pracy na rynku artystycznym. Trzecią i być może najtrudniejszą – mobilizacja środowiska artystycznego i twórczego w Polsce. 

Piętnastoosobowy zespół badawczy dotarł bezpośrednio do 616 podmiotów, spośród których 69 posłużyło również jako dostawcy danych – nieocenione w swojej istotności, lecz niezwykle niejednorodne źródło informacji. Stworzone zostały dwie główne bazy danych agregujące informacje oraz szereg baz pobocznych związanych z przeprowadzonymi czynnościami (parsowanie danych internetowych, liczenie ręczne).

Środowisko artystów niezwykle zmobilizowało się do udziału w badaniu. Z uwagi na specyficzną cechę badanej grupy, jaką jest wielozawodowość (łączenie zawodu artystycznego z pozaartystycznym czy wykonywanie wielu zawodów artystycznych), uzupełniono badanie ankietą CAWI, mającą na celu m.in. zweryfikowanie listy zawodów, rozpoznanie skali wielozawodowości i specyfiki sytuacji zawodowej tej grupy.

W okresie od 1 września do 10 listopada 2018 r. w badaniu wzięło udział aż 5019 artystów, twórców i wykonawców. Pytania wykorzystane w ankiecie dotyczyły m.in. doświadczenia zawodowego, proporcji dochodów z pracy twórczej, dochodów z pozostałych źródeł, form pracy, przynależności do organizacji branżowych, warunków wykonywania zawodu i opinii na temat propozycji związanych z tzw. statusem artysty.

Wyniki i publikacja 

Liczba artystów w Polsce to ok. 60 tys. osób. To nie jest duża grupa zawodowa. W potocznym wyobrażeniu artystów wydaje się być więcej. Wpływa na to powszechnie występujące w tej grupie zjawisko wielozawodowości, której współczynnik 2,5 oznacza, że grupa ta szacowana jest na około 2,5 raza większą, nawet na 150 tys. osób. 

– Potencjał naszego zespołu – naukowców i artystów – przełożył się na realizację unikalnych badań, mających zastosowanie w praktyce. Oszacowanie liczebności środowiska artystów, twórców i wykonawców pozwoliło na ocenę kosztów proponowanych rozwiązań. Czekamy na planowane na 2021 r. wdrożenie rozwiązań w formie „Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego” – mówi prof. Dorota Ilczuk.

Zapoznaj się z publikacją:

„Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce”

Zespół badawczy

Karpińska, Anna koordynatorka projektu
Etatowy
Tak
Specjalizacja
kulturoznawczyni
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Anna Karpińska
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
mgr
Stanowisko
asystent
Instytut
Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Anna Karpińskakulturoznawczyni, koordynatorka projektów, absolwentka podyplomowych studiów menedżerów kultury w SGH
Cholewicka, Emilia
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Specjalizacja
Kulturoznawczyni, tancerka, feministka, ekonomistka kultury
Imię i nazwisko
Emilia Cholewicka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
dr
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział
Array
dr Emilia Cholewickakulturoznawczyni
Gruszka-Dobrzyńska, Ewa
Specjalizacja
skrzypaczka i ekonomistka kultury
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Ewa Gruszka-Dobrzyńska
Tytuł
mgr
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Instytut
Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Ewa Gruszka-Dobrzyńskaskrzypaczka i ekonomistka kultury
Wojciech Hazanowicz
koordynator procesu badawczego
JM Poland, Polska Rada Muzyczna
Michał Jabłoński
badacz niezależny
Monika Makuch
studentka, Uniwersytet SWPS
Justyna Mencel
Instytut Badawczy IPC
Antoni Rosochacki
prawnik, Brothers in Arts
dr Ziemowit Socha
Instytut Badań Edukacyjnych, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Krzysztof Sokołowski
student, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dominika Stachniałek
badacz niezależny
Stanisław Trzciński
doktorant, Uniwersytet SWPS, STX Jamboree
Katarzyna Wierzbicka
badacz niezależny
Ewa Wysocka
badacz niezależny