logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

 

Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną

 

 

 

 

 

Gospodarka/Branże kreatywne/Kreatywność to ciągły dialog
- jesteśmy po to, by go umożliwiać

 

Budujemy silną platformę porozumienia i współpracy na rzecz rozwoju gospodarki kreatywnej rozpoznawalną w Polsce oraz na świecie. Naszym celem jest połączenie praktyków i teoretyków działających w dziedzinie kultury oraz gospodarki kreatywnej. Umożliwi to wspólną realizację inicjatyw badawczych oraz wdrożeniowych.

Czym jest gospodarka kreatywna?

W 2001 roku John Howkins wydał pracę zatytułowaną “The Creative Economy. How People make Money from Ideas”. Wykazał w nowatorski sposób jak łączą się ze sobą i przenikają wzajemnie gospodarka, kultura, technologie (w szczególności te najnowsze) oraz ludzka kreatywność.

cbgk mem

Kilka lat później, w 2008 roku, wyspecjalizowana agenda ONZ ds. handlu i rozwoju (UNCTAD) wydała raport pod tytułem „Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assesing the Creative Economy: Toward Informed Policy – making”.

Wtedy właśnie do międzynarodowego obiegu naukowego trafiło pojęcie „gospodarki kreatywnej”, łączące w całość różne idee:

 • klasy kreatywnej,
 • miast kreatywnych,
 • przemysłów kultury,
 • sektora kreatywnego
 • oraz różnych rodzajów kreatywności.

Znaczenie gospodarki kreatywnej stale rośnie, przy czym podkreśla się, że obok funkcji sprzyjających społecznej inkluzywności, zróżnicowaniu kulturowemu i rozwojowi człowieka ma ona także ogromny potencjał warunkujący rozwój gospodarczy.

Według jednego z ostatnich raportów przygotowanych na zlecenie Komisji Europejskiej, sektory kreatywne stanowią 11,2% wszystkich prywatnych przedsiębiorstw oraz zatrudniają 7,5% wszystkich zatrudnionych, tworząc przy tym 5,3% wartości dodanej UE.

Misja Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną

„Chcemy łączyć ze sobą wszystkich kreatywnych, teoretyków i praktyków”.

cbgk logo

Pojęcie gospodarki kreatywnej i sektorów kreatywnych w literaturze naukowej jest stosunkowo świeże, podobnie jak uznanie tego obszaru gospodarki za odrębną, specyficzną sferę. Badania – szczególnie w Polsce – są wciąż nieliczne. Te zaś, które zostały zrealizowane, wymagają zdecydowanego pogłębienia w odniesieniu do wielu aspektów problemowego obszaru.

Dlatego Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną dąży do tego, aby być liderem w obszarze badań nad gospodarką kreatywną oraz ważnym partnerem naukowym na arenie polskiej i międzynarodowej.

Nie interesuje nas jednak tylko ujęcie teoretyczne. Chcemy nie tylko analizować rozwój gospodarki kreatywnej, ale także pobudzać jej rozwój w Polsce i Europie. Kreatywność to ciągły dialog - jesteśmy po to by był jak najbardziej efektywny. Chcemy łączyć ze sobą wszystkich kreatywnych i - wykorzystując efekt synergii - wypracowywać pozytywne rozwiązania. W tym celu współpracujemy z indywidualnymi osobami, oraz instytucjami zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, komercyjnego oraz non-profit.

Jeśli działasz w tym sektorze i masz pomysł na innowację wdrożeniową albo na badania w tej dziedzinie, a nie wiesz, jak je zrealizować – skontaktuj się z nami.
Otrzymasz konkretne wsparcie.

Obszary działania

 • Sztuki performatywne
 • Sztuki wizualne
 • Dziedzictwo kulturowe
 • Gry video
 • Media
 • Design
 • Architektura
 • Reklama
 • Rynek książki
 • Rynek muzyki
 • Kinematografia

„Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań „Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce”, w którym wykazano liczebność zawodowo czynnego środowiska artystycznego.

To pionierskie przedsięwzięcie badawcze, którego uprzednio nie podjęto w takim zakresie w żadnym ośrodku naukowym bądź statystycznym, połączono z jednoczesnym rozpoznaniem sytuacji zawodowej i opinii tej grupy społecznej. Prace przeprowadził kierowany przez prof. Dorotę Ilczuk zespół młodych badaczy skupionych przy Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS. Te badania wynikały nie tylko z potrzeby eksploracji teoretycznej, lecz przede wszystkim z realnego zapotrzebowania – bez znajomości tych danych niemożliwe jest obliczenie kosztów projektowanego systemu wsparcia dla artystów, a tym samym wprowadzenie zmian systemowych w polityce kulturalnej w Polsce.

Badania powstały w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zostały zrealizowane na zlecenie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, koordynującego prace nad systemem uprawnień zawodowych artystów.

książka

 

pdf icoPobierz raport „Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce”

Partnerzy zewnętrzni Centrum

Wśród partnerów zewnętrznych Centrum Badań nad Gospodarką znajdują się m.in. European Parliament of Culture, Association of Cultural Economics International (Boston), ERICarts, University of Barcelona, Rotterdam University, Firma Platige Image, Millward-Brown, Radio TOK FM, Planeta-Junior, Orange Polska, PKO BP, Zachodnia Izba Gospodarcza we Wrocławiu, KAYAX.

Pracownicy

258 dorota ilczuk

prof. dr hab.

Dorota Ilczuk

kierownik Centrum
ekonomistka, teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych, założycielka i wieloletni prezes fundacji Pro Cultura

258 Marta Szadowiak

 

Marta Szadowiak

koordynatorka
absolwentka socjologii, laureatka Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w zakresie animacji, strateg w agencji Projekt PR, doktorantka Uniwersytetu SWPS

258 Emilia Cholewicka

 

Emilia Cholewicka

tancerka, absolwentka OSB, kulturoznawczyni, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doktorantka Uniwersytetu SWPS
biogram

258 Ewa Gruszka Dobrzyńska bw

 

Ewa Gruszka-Dobrzyńska

skrzypaczka i ekonomistka, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zarządzanie kulturą)

258 Anna Karpińska

 

Anna Karpińska

kulturoznawczyni, koordynatorka projektów, absolwentka podyplomowych studiów menedżerów kultury w SGH

258 Emilia Cholewicka

 

Mateusz Smól

skrzypek i ekonomista kultury, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu „Młoda Polska”, laureat wielu konkursów muzycznych, doktorant Uniwersytetu SWPS

Współpracownicy


prof. dr hab. Marian Noga
dr Katarzyna Plebańczyk
dr Barbara Geniusz
Michał Ulidis
Stanisław Trzciński

Miejsce

Uniwersytet SWPS w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31

Kontakt

e-mail: cbngk@swps.edu.pl

Marta Szadowiak
tel. 502 404 394