Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Realizacja III misji Uniwersytetu SWPS poprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz seniorów i seniorek
strategiczno-rozwojowy
finansowany ze środków europejskich
realizowany

Realizacja III misji Uniwersytetu SWPSpoprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz seniorów i seniorek

Katarzyna Popiołek
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Katarzyna Popiołek

psycholog społeczny, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich, uwarunkowań funkcjonowania w bliskich związkach, a także zachowań człowieka w sytuacjach kryzysowych

zobacz biogram
Agnieszka Popławska
kierownik projektu
dr
Agnieszka Popławska

psycholog organizacji i marketingu

zobacz biogram
wartość projektu: 400 297 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
dyscyplina: nie dotyczy
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021

 Projekt Strukturalny

Realizacja III misji Uniwersytetu SWPS
poprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz seniorów i seniorek

 

Lider projektu UNI SWPS
Wartość projektu400 297, 50 zł
Jednostka pośrednicząca ncbir

Okres realizacji projektu: 1 październik 2018 r. – 29 września 2021 r.

Celem projektu jest wzrost kompetencji wśród 480 osób poprzez wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej, oraz poprzez realizację zajęć edukacyjnych w ramach wdrażania III misji Uniwersytetu SWPS ukierunkowanej na wsparcie młodzieży szkolnej i seniorów/seniorek.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wzrost w grupie docelowej m.in. kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych, poznawczych, samoorganizacyjnych, samooceny i samorozwoju, poczucia własnej skuteczności oraz radzenia sobie ze stresem.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Wsparcie, które otrzyma młodzież szkolna i seniorzy/seniorki, spowoduje wzmocnienie umiejętności ważnych w zwiększaniu uczestnictwa w życiu społecznym, a także podejmowaniu aktywizacji zawodowej. Zaplanowane ścieżki rozwojowe – mające łącznie 1082 godzin zajęć edukacyjnych – uwzględniają specyficzne oczekiwania obu grup. Obejmują m.in. warsztaty, wykłady realizowane przez specjalistów ze środowiska akademickiego Wydziałów Zamiejscowych Uniwersytetu SWPS w Sopocie i Katowicach.

Zaplanowany pomiar kompetencji, wykonywany przed i po rozpoczęciu wsparcia, zapewni obiektywną ocenę założonych rezultatów oraz kompleksową informacje zwrotną dla uczestniczek i uczestników projektu o ich osobistym potencjale społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Projekt powstał w wyniku współpracy Uniwersytetu SWPS z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji: Fundacją Giesche w Katowicach, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Świętochłowicach i Gdańską Fundacją Oświatową. Uczelnia i wyżej wymienione podmioty wykorzystując swoje zasoby, kompetencje i doświadczenie, zapewnia zgodną realizację założonego celu.

Grupy docelowe projektu

  • 360 uczniów/uczennic z województwa pomorskiego, w wieku 16-19 lat
  • 120 seniorów/seniorek z województwa śląskiego, w wieku 60+

U młodzieży rozwijane będą 3 rodzaje kompetencji:

  • interpersonalne: nawiązywanie kontaktów, umiejętność pracy w grupie, umiejętność jasnego przekazywania myśli;
  • poznawcze: umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji, logiczne myślenie, kreatywność;
  • samoorganizacyjne: terminowość i planowanie pracy, elastyczne reagowanie na zmiany, odporność na stres.

W przypadku seniorów/seniorek rozwijane będzie 5 kompetencji facylitujących aktywność społeczną. Są to kompetencje:

  • komunikacyjne;
  • społeczne interpersonalne, warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach bliskiego kontaktu;
  • percepcji, przyjmowania i udzielania wsparcia społecznego;
  • rozpoznawania własnego potencjału;
  • w zakresie funkcji pamięciowych i poznawczych i umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Finansowanie

Projekt „Realizacja III misji Uniwersytetu SWPS poprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz seniorów i seniorek” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dokumenty

pdf ico KATOWICE: Harmonogram wsparcia 6 lipca 2019 GRUPA 1
pdf ico KATOWICE: Harmonogram wsparcia 6 lipca 2019 GRUPA 2
pdf ico
 
GDAŃSK: Harmonogram wsparcia grudzień 2019
pdf ico SOPOT: Harmonogram wsparcia marzec 2020

Kontakt w sprawie uczestnictwa w projekcie

Sopot (młodzież)
Patrycja Rajek
tel. kom. 693 440 061
[email protected]

Katowice (Seniorzy i Seniorki)
Patrycja Stawiarska
tel. 32 750 60 82
[email protected]

Kontakt

[email protected]
tel. 61 271 1260