Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
międzynarodowy
strategiczno-rozwojowy
realizowany

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludziw zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

Agata Siedlaczek
kierownik projektu
Agata Siedlaczek

wartość projektu: 2 853 170 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
dyscyplina: nauki o polityce i administracji
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021 2022
baza

 Projekt Strukturalny

Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

 

Lider projektu i partner UNI SWPS CEO logo
Wartość projektu2 853 170, 70 zł
Jednostka pośrednicząca ncbir

Okres realizacji projektu: 15 listopada 2018 – 30 czerwca 2022

Jak zaangażować młodych ludzi do uczestnictwa w życiu najbliższych im społeczności lokalnych? Jak zachęcić ich do pracy na rzecz aktywizacji społecznej? Jak sprawić, by udział w wyborach był dla młodego pokolenia czymś naturalnym, a decyzje wyborcze odzwierciedlały zbieżność poglądów wyborców z programami politycznymi partii? Uniwersytet SWPS wraz z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej podjęli się opracowania i wdrożenia kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi.

 

„Młodzi w akcji+”

Założenia projektu

Projekt „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” („Młodzi głosują+” i „Młodzi w akcji+”), prowadzony przez Uniwersytet SWPS w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, ma na celu przygotowanie młodych ludzi w wieku 14-19 lat do świadomego uczestnictwa w życiu wspólnoty – zarówno lokalnej, jak i na poziomie kraju. Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu kształcenia w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi opartego na trzech praktycznych filarach: świadomym uczestnictwie wyborczym; zaangażowaniu w działania obywatelskie na poziomie społeczności szkolnej i lokalnej oraz umiejętności dyskusji i wyrażania poglądów.

Pierwsze trzy edycje projektu były ściśle związane z kalendarzem wyborczym. W jego ramach uczniowie i uczennice organizowali w swoich miejscowościach kampanie profrekwencyjne i szkolne wybory. Od 2021 roku zadaniem uczestników i uczestniczek projektu jest zrealizowanie własnego projektu na rzecz lokalnej społeczności. Wcześniej otrzymują oni wsparcie w postaci warsztatów, webinarów i kursu e-learningowego.

Działania społeczne młodych ludzi w ich miejscowościach konsolidują zdobywaną przez nich wiedzę z zakresu polityki, procedur demokratycznych, postaw obywatelskich i prospołecznych. Służą także nabywaniu praktycznych umiejętności, takich jak praca metodą projektu.

Finansowanie

Projekt „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Publikacje w języku angielskim

PDF icon25px  ”A Guide to Equality”, Magdalena Łużniak-Piecha

PDF icon25px  ”A Manual for an Effective Leader”, Magdalena Łużniak-Piecha

PDF icon25px  ”How to Become an Engaged Citizen”, Marta Żerkowska-Balas

PDF icon25px  ”How to Hold Discussions”, Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Publikacje

Zespół badawczy

Lyubashenko, Igor koordynator merytoryczny
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Igor Lyubashenko
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":"Katedry Polityki i Polityk Publicznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Projektowania i Ewaluacji Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
politologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Igor Lyubashenkopolitolog, interesuje się szeroko rozumianą problematyką transformacji w krajach postkomunistycznych
Żerkowska-Balas, Marta kerowniczka projektu w latach 2018-2019, obecnie koordynatorka merytoryczna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Żerkowska-Balas
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marta Żerkowska-Balassocjolog i politolog, koncentruje się na badaniu mechanizmów, które kierują decyzjami wyborców
Cześnik, Mikołaj
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mikołaj Cześnik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog i politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"dyrektor","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":"Instytutu Nauk Spo\u0142ecznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mikołaj Cześniksocjolog, politolog
Wenzel, Michał
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Michał Wenzel
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Michał Wenzelsocjolog, zajmuje się metodami badań społecznych i postawami politycznymi

Kontakt

Agata Siedlaczek
Kierowniczka projektu „Młodzi głosują+”

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty

PDF icon25px  Harmonogram wsparcia, zadanie 2