logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Igor Lyubashenko
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych ,
maj konrad

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Igor Lyubashenko

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Studiów Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Politolog. Interesuje się problematyką rozwoju politycznego i tranzycji, sposobami radzenia sobie społeczeństw ze spuścizą konfliktów i przemocy, metodologią badań jakościowych w naukach społecznych (w szczególności – Qualitative Comparative Analysis, Process-Tracing, complexity-informed research).

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS (2010). Uzyskał habilitację w Instytucie Studiów Politycznych PAN (2018).

Kierownik projektu naukowego pt. „Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autor książki „Transitional Justice in Post-Euromaidan Ukraine. Swimming Upstream” (Peter Lang, 2017).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii politycznej, rozwoju i transformacji politycznych, instytucji państwowych i ich relacji z biznesem oraz seminaria dyplomowe.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • demokracja i demokratyzacja
  • rozwój polityczny
  • sprawiedliwość tranzycyjna
  • sprawiedliwość w kontekście konfliktów zbrojnych
  • ekonomia polityczna a sprawiedliwość tranzycyjna

Informacje prasowe