Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
 Spójność czy przestrzeń dla eksperymentowania? Analiza reakcji politycznej Polski na kryzys migracyjny wywołany eskalacją rosyjskiej agresji na Ukrainę
naukowo-badawczy
realizowany

Spójność czy przestrzeń dla eksperymentowania? Analiza reakcji politycznej Polski na kryzys migracyjny wywołany eskalacją rosyjskiej agresji na Ukrainę

Igor Lyubashenko
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Igor Lyubashenko

politolog, interesuje się szeroko rozumianą problematyką transformacji w krajach postkomunistycznych

zobacz biogram
wartość projektu: 522 208 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2023 2024 2025 2026

Wyobraź sobie, że musisz rozwiązać ważny problem dotykający wielu ludzi. Czy powinieneś stworzyć szczegółowy plan i trzymać się go, czy też opracować bardziej ogólny plan, który pozwala na eksperymentowanie i uczenie się na błędach? To pytanie jest ważne z punktu widzenia polityk publicznych i nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS zbada ten dylemat, analizując sposób, w jaki Polska radziła sobie z kryzysem migracyjnym spowodowanym agresją Rosji przeciwko Ukrainie w lutym 2022 r.

Założenia projektu

Polska stała się głównym krajem przyjmującym uchodźców z Ukrainy i szybko uchwaliła ustawę ustanawiającą ogólne ramy odpowiedniej polityki publicznej mającej na celu poradzenie sobie z tym problemem. Ustawa przyznała uchodźcom prawo pobytu na 1,5 roku i uregulowała ich podstawowe potrzeby w trzech obszarach: wsparcie materialne, dostęp do usług publicznych, takich jak edukacja i opieka zdrowotna, oraz dostęp do rynku pracy. Jednocześnie, ustawa pozwoliła lokalnym władzom na opracowanie własnych konkretnych rozwiązań w tych obszarze.

W ramach projektu zespół badawczy będzie badać różne rozwiązania opracowane przez władze lokalne w 12 głównych polskich miastach. Badacze chcą zrozumieć, jak bardzo te rozwiązania różniły się między sobą i jak wpłynęło to na ogólny sukces polityki na szczeblu krajowym.

Numer projektu: 2022/45/B/HS5/00933

Nasz projekt zagłębia problematykę znaczenia lokalnych rozwiązań publicznych. Badając elastyczne podejście Polski do napływu uchodźców wojennych z Ukrainy na szczeblu lokalnym, odkrywamy bezcenne lekcje dotyczące radzenia sobie z pilnymi wyzwaniami społecznymi poprzez innowacyjne i wytrwałe strategie oparte na wspólnotach lokalnych.

Lyubashenko, Igor kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Igor Lyubashenko
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":"Katedry Polityki i Polityk Publicznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Projektowania i Ewaluacji Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
politologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Igor Lyubashenkopolitolog, interesuje się szeroko rozumianą problematyką transformacji w krajach postkomunistycznych

Zespół

dr hab. Dominika Wojtowicz, prof. Akademii Leona Koźmińskiego
Katedra Ekonomii ALK

Wyniki

Po zakończeniu projektu opublikowany został zbiór danych badawczych zebranych w trakcie realizacji projektu (transkrypcje wywiadów pogłębionych i grup fokusowych z 12 miast objętych badaniem).

DOI: https://doi.org/10.58142/ZNCV-YJ36

Użyteczność wyników

Badania przyniosą dwa główne rezultaty. Po pierwsze pomogą nam lepiej zrozumieć znaczenie spójności rozwiązań publicznych zaprojektowanych w celu sprostania pilnym wyzwaniom społecznym. To może być przydatne dla twórców polityk publicznych na całym świecie. Po drugie dostarczą nowych informacji na temat sposobu, w jaki Polska odpowiedziała na kryzys migracyjny spowodowany agresją Rosji przeciwko Ukrainie. Jest to zagadnienie nowe, w niewielkim stopniu opisane w publikacjach naukowych. Zatem nasz projekt dostarczy cennych wskazówek zarówno dla teorii, jak i praktyki.