Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Standardy etycznego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w Urzędzie m.st. Warszawy
społeczny
komercyjny
naukowo-badawczy
realizowany

Standardy etycznego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w Urzędzie m.st. Warszawy

Zuzanna Jakubik
kierownik projektu
Zuzanna Jakubik
mgr

 

zobacz biogram
Michał Kuszewski
kierownik projektu
Michał Kuszewski

Biuro Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie m.st. Warszawy

instytucja finansująca: Urząd m.st. Warszawy
dyscyplina: nie dotyczy
jednostka: Biuro Prorektorki ds. nauki
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2024

Przedmiotem projektu jest współpraca przy tworzeniu standardów etycznego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w Urzędzie m.st. Warszawy. Niniejszy projekt jest realizowany wspólnie przez Uniwersytet SWPS we współpracy z EGOCentrum Etyki Technologii Instytutu Humanites.

Liderem projektu jest Michał Kuszewski z Biura Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie m.st. Warszawy; z ramienia Uniwersytetu SWPS projektem kieruje Zuzanna Jakubik.

Założenia projektu

Celem projektu jest opracowanie standardów, które nie tylko będą odpowiadać na obecne wyzwania, lecz także staną się podstawą dla przyszłych inicjatyw związanych z AI. Miasto dąży do tego, aby działania te były zgodne z najlepszymi praktykami i międzynarodowymi standardami, a jednocześnie uwzględniały specyfikę i potrzeby lokalnej społeczności.

Wypracowane standardy nie będą martwymi ustaleniami. Będą regularnie aktualizowane i dostosowywane do dynamicznie zmieniającego się świata i rozwoju technologii – z uwzględnieniem najnowszych trendów, odkryć oraz wyzwań związanych z generatywną sztuczną inteligencją.

Metodologia

Realizacja projektu podzielona zostanie na 3 etapy:

 1. Analiza sytuacji zastanej i wyrównanie wiedzy poprzez zorganizowanie szkoleń dla grupy roboczej z Urzędu. Szkolenia dotyczyć będą tematyki generatywnej sztucznej inteligencji oraz prawnych i etycznych aspektów jej wykorzystywania;
 2. Warsztaty połączone z burzą mózgów i opracowanie prototypu rozwiązania, które następnie będzie konsultowane z ekspertami/ekspertkami i mieszkańcami/mieszkankami Warszawy;
 3. Opracowanie etycznych standardów wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w warszawskim Urzędzie.

Zespół badawczy

Uniwersytet SWPS:

Olejniczak, Karol ekspert wiodący, naukowy
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Karol Olejniczak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Doktor habilitowany nauk o polityce publicznej
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Projektowania i Ewaluacji Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":"Centrum Projektowania i Ewaluacji Polityk Publicznych"}}
Obszar zainteresowania
politologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Karol Olejniczakprofesor nauk o polityce publicznej
Lyubashenko, Igor ekspert naukowy
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Igor Lyubashenko
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":"Katedry Polityki i Polityk Publicznych"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Projektowania i Ewaluacji Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
politologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Igor Lyubashenkopolitolog, interesuje się szeroko rozumianą problematyką transformacji w krajach postkomunistycznych
Paweł Kowalski, zdjęcie portretowe
Kowalski, Paweł ekspert naukowy
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Paweł Kowalski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Radca prawny
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na uczelni
pełnomocnik rektora ds. osób studiujących
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Otwarta pracownia sztucznej inteligencji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Paweł Kowalskiradca prawny, specjalizuje się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej i prawa medycznego, specjalista z zakresu prawa sztucznej inteligencji
Obarska, Martyna moderatorka konsultacji
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Martyna Obarska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocniczka dziekana ds. wsp\u00f3\u0142pracy z otoczeniem gospodarczym i spo\u0142ecznym","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Humanistycznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Kulturoznawczyni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
mgr Martyna ObarskaKulturoznawczyni
Grzegorz Rzeźnik
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Grzegorz Rzeźnik
mgr Grzegorz Rzeźnik 

EGO:

Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites:

Urząd m.st. Warszawy:

 • Grupa Robocza ds. Etycznego Wykorzystania Generatywnej AI – zespół składający się z 20 urzędników i urzędniczek m.st. Warszawy reprezentujących różne biura Urzędu m.st. Warszawy, w tym:
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
  Biuro Informatyki,
  Biuro Organizacji Urzędu,
  Biuro Rozwoju Gospodarczego,
  Biuro Strategii i Analiz,
  Biuro Marketingu Miasta,
  Biuro Prawne.