logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Paweł Kowalski
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Prawa w Warszawie , Katedra Prawa Publicznego i Międzynarodowego
BIO Pawel Kowalski

dr

Paweł Kowalski

Wydział Prawa w Warszawie
adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Międzynarodowego

Dla mediów

Profil naukowy

Radca prawny. Specjalizuje się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej i prawa medycznego. Zajmuje się także prawem międzynarodowym oraz prawem dyplomatycznym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na współpracy Polski z Unią Europejską zarówno na płaszczyźnie prawno-politycznej, jak i ochrony praw człowieka, w tym kwestii migrantów. W zakresie medycyny interesują go zagadnienia etyki i odpowiedzialności za błędy lekarskie.

Pełniąc funkcję dyrektora ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu SWPS, koordynował kontakty międzynarodowe uczelni, doprowadził do nawiązania współpracy z kilkunastoma partnerami z Chin, Ukrainy, Jordanii, Indonezji oraz USA. Pracuje jako radca prawny, wcześniej związany z Kancelarią Chmaj i Wspólnicy. Jako naukowiec współpracuje z uczelniami zagranicznymi, m.in. z Minot State University (USA), Uniwersytetem Katolickim Atma Jaya (Indonezja) i Hebei Foreign Studies University (Chiny).

Autor publikacji z dziedziny prawa medycznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. Jego artykuły ukazywały się w takich publikacjach, jak: „Medyczne prawo karne” (2016), „Azjatycki systemy obrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna - uwarunkowania kulturowe - bariery realizacyjne” (2016) i „Prawa Mniejszości Narodowych” (2010).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa międzynarodowego, kultur prawnych Dalekiego Wschodu oraz prawa Unii Europejskiej; jest koordynatorem kierunku Prawo.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Unia Europejska
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawa człowieka i migrantów
 • Prawo medyczne

Informacje prasowe

  

  Powiązane materiały na stronie uczelni

  Materiały Audio

  Polska dzięki Unii Europejskiej znacznie sie rozwinęła

  Pobierz plik MP3 (600 KB)

  Co by się wydarzyło, gdyby Unia Europejska się rozpadła?

  Pobierz plik MP3 (1,42 MB)