Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Startup Booster for Social Impact
aplikacyjny
społeczny
strategiczno-rozwojowy
finansowany ze środków europejskich
realizowany

Startup Boosterfor Social Impact

Iwona Gawrycka
kierownik projektu
Iwona Gawrycka

kierownik projektu: Radek Patrycja
wartość projektu: 12 086 729 PLN
budżet Uniwersytetu SWPS: 11 624 690 PLN
instytucja finansująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2024 2025 2026

Program akceleracji Startup Booster for Social Impact adresowany jest do startupów, tj. mikro- i małych przedsiębiorstw, działających nie dłużej niż 5 lat i planujących rozwój innowacji o pozytywnym wpływie społecznym lub na środowisko naturalne. Beneficjentami projektu mogą zostać również stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą i spełniające kryteria powyższej definicji startupu.

Założenia projektu

W projekcie zaplanowano 5 rund naboru do następujących ścieżek:

  • branżowa – zakładająca współpracę z odbiorcami technologii (stale poszerzamy grupę partnerów zainteresowanych taką formą współpracy), gdzie startupy będą odpowiadały na wyzwania postawione przez odbiorców technologii. Maksymalna wysokość grantu w tej ścieżce to 400 tys. zł netto;
  • inwestorska – obejmująca współpracę z inwestorami, np. funduszami VC, w której startupy po zakończeniu procesu akceleracji mają szansę na kolejną rundę finansowania pochodzącą właśnie z funduszy VC. Maksymalna wysokość grantu w tej ścieżce to 400 tys. zł netto;
  • sector agnostic – ścieżka akceleracji służąca rozwojowi innowacji o potencjalne komercyjnym lub potrzebnych społecznie (niezależnie od współpracy z konkretnym partnerem akceleratora). W tej ścieżce maksymalna wysokość grantu to 200 tys. zł netto.

Granty będą trwały 6 miesięcy i będą związane z osiąganiem zakładanych celów akceleracji przez poszczególne zakwalifikowane do programu startupy. Ponadto startupy będą mogły w okresie akceleracji korzystać z oferowanego przez nas wsparcia mentorskiego (12 godzin miesięcznie), konsultacji eksperckich (5 godzin) o tematyce zgodnej z potrzebami startupu oraz szkoleń i warsztatów biznesowych (10 modułów po 6 h każdy z nich – tematyka będzie dostosowywana do potrzeb startupów). Rezultaty akceleracji startupy będą prezentować w trakcie tzw. demo days. Zaplanowano także działania networkingowe i postakceleracyjne, wspierające utrzymanie rezultatów akceleracji, pozyskanie nowych klientów i zbudowanie marki.

Numer projektu: FENG.02.28-IP.02-0003/23; działanie 2.28 „Startup Booster Poland” Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Przed nami intensywne 3 lata, podczas których zaprosimy do współpracy co najmniej 30 startupów rozwijających innowacje prospołeczne i prośrodowiskowe. Naszą mocną stroną będzie etap tzw. preakceleracji, tj. wsparcia w przygotowaniu zgłoszenia do programu, który obejmie m.in. konsultacje, dostęp do multimedialnych materiałów informacyjnych oraz możliwość uczestnictwa w warsztatach przygotowujących do udziału w akceleracji. Współpracujemy także z ponad 30 partnerami – ekosystemowymi, branżowymi i inwestorami, którzy będą wspierać procesy akceleracji. Są to m.in. firmy doradcze, kancelarie prawne i patentowe, fundusze VC, duże przedsiębiorstwa z różnych branż (głównie zbieżnych z wybranymi specjalizacjami branżowymi akceleratora).

Gawrycka, Iwona kierowniczka operacyjna
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Iwona Gawrycka
Iwona Gawrycka

Metodologia

Zespół skupi się na 3 głównych specjalizacjach branżowych:

  • edTech;
  • deepTech (np. rozwiązania w obszarze eZdrowia, medTechowe i inne);
  • human centred design i przemysły kreatywne (co nie znaczy, że ciekawe rozwiązania z innych dziedzin nie mają szans na uzyskanie wsparcia w programie).

Użyteczność wyników

Najważniejszym celem programu jest przyspieszenie rozwoju innowacji, w szczególności poprzez umożliwienie ich walidacji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych lub doprowadzenie ich do etapu wdrożenia. Użyteczność wyników prac zgłaszanych do projektu jest więc podstawowym kryterium udziału w programie. Wyniki projektu mogą także stanowić wsparcie innowacji wpisujących się w cele zrównoważonego rozwoju ONZ, np. odpowiadających na zidentyfikowane wyzwania społeczne lub związane z klimatem i ochroną środowiska.