Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zespół prof. Doroty Ilczuk z Uniwersytetu SWPS zbadał wizerunek stowarzyszenia ZAiKS

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/ZAiKS_badania.jpg

Przez 10 miesięcy zespół badawczy Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną kierowany przez prof. Dorotę Ilczuk prowadził szeroko zakrojone, wieloaspektowe badania nad wizerunkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ta wiodąca w Polsce organizacja zarządzająca prawami autorskimi twórców zawarła z naszą uczelnią porozumienie, którego efektem jest pogłębiona ekspercka analiza oraz wiele cennych rekomendacji strategicznych sformułowanych przez badaczy. 15-osobowy zespół prof. Doroty Ilczuk na potrzeby projektu przebadał ponad 3 tys. respondentów, przeprowadził 4 badania ilościowe oraz 76 wywiadów.

Model funkcjonowania i komunikacji ZAiKS pod lupą naukowców

Celem badania była wieloaspektowa analiza wizerunku marki Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. ZAiKS śmiało nazwać można silną marką, ponieważ skutecznie pobiera opłaty od licencjobiorców i przekazuje tantiemy polskim twórcom już od 103 lat. Prowadzi też działalność kulturalną i społeczną na rzecz artystów. Badacze i badaczki z Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną pochylili się nad kluczowymi aspektami obrazu organizacji, która z jednej strony zdążyła zbudować olbrzymi kapitał rozpoznawalności i uznania w naszym kraju, z drugiej jednak wciąż zmuszona jest walczyć z obiegowymi, stereotypowymi i niekorzystnymi wizerunkowo opiniami na swój temat.

Na podstawie analizy zebranego materiału empirycznego zespół z Uniwersytetu SWPS sformułował rekomendacje strategiczne, dzięki którym Stowarzyszenie Autorów ZAiKS będzie mogło zaadresować, a następnie wdrożyć szereg działań taktycznych mających na celu optymalizację komunikacji i efektywną realizację celów wizerunkowych. Wdrożenie wniosków z przeprowadzonego badania może okazać się szczególnie znaczące w kontekście nowych wyzwań, które w ostatnim czasie pojawiły się przed wszystkimi organizacjami zarządzającymi tantiemami – kraje Unii Europejskiej stają u progu konieczności dostosowania zapisów prawa autorskiego do rzeczywistości cyfrowej oraz uregulowania zasad zbiorowego zarządu.

Przez najbliższą dekadę wyniki raportu dotyczącego wizerunku stowarzyszenia ZAiKS objęte będą klauzulą poufności.

Zespół prof. Doroty Ilczuk zrealizował usługę we współpracy ze spółką celową SWPS Innowacje

Badania nad wizerunkiem ZAiKS
Fragment prezentacji raportu z badań zespołu prof. Doroty Ilczuk
Badania nad wizerunkiem ZAiKS
Fragment prezentacji raportu z badań zespołu prof. Doroty Ilczuk

Od lat badamy środowisko polskich twórców

Zespół prof. Doroty Ilczuk w 2020 r. przedstawił wyczerpujący raport z innych badań dotyczących środowiska twórczego. „Policzone i policzeni. Artystki i artyści w Polsce” to publikacja podsumowująca pionierskie przedsięwzięcie badawcze, którego w takim zakresie nie podjęto w żadnym ośrodku naukowym ani statystycznym w powojennej Polsce. Naukowcy z Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną w 2018 r. oszacowali zakres liczebności artystów, twórców i wykonawców na terenie całego kraju. W badaniu uwzględniono grupy zawodowe związane z następującymi branżami: sztuki wizualne, architektura, muzyka, teatr, taniec, film, literatura oraz twórczość ludowa.

W swojej autorskiej metodzie szacowania badacze wykorzystali dane zbiorcze z instytucji państwowych, urzędów statystycznych, ze stowarzyszeń twórczych, branżowych związków zawodowych czy dane pochodzące z organizacji zbiorowego zarządzania. W branżach mniej zinstytucjonalizowanych zastosowano dodatkowo liczenie ręczne aktywnych twórców (np. poprzez agregację danych z archiwów galerii sztuki w Polsce). Do współpracy zaproszono także ekspertów z różnych środowisk artystycznych, którzy wspierali zespół badawczy swoją wiedzą i pomagali w promocji badania i w krytycznej analizie pozyskanych danych. Liczebność środowiska twórczego w naszym kraju oszacowano na ok. 60 tys. osób.

Więcej o projekcie oraz publikacji „Policzone i policzeni. Artystki i artyści w Polsce” 

Kierownik zespołu badawczego

prof. dr hab.
Dorota Ilczuk

Ekonomistka, specjalizuje się w tematyce zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych. Naukowo interesuje się problemami społeczeństwa obywatelskiego, gospodarką kreatywną, rynkiem pracy artystów i rolą producentów w gospodarce kreatywnej. Prekursorka rozwoju ekonomiki kultury jako dyscypliny naukowej. Jako ekspert Rady Europy i Unii Europejskiej uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych poświęconych problemom kultury. Autorka i współautorka publikacji książkowych i ponad 100 ekspertyz oraz artykułów z dziedziny ekonomiki kultury i przemysłów kultury, polityki kulturalnej, społeczeństwa obywatelskiego, a także funkcjonowania sektora non profit. Kieruje Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną w Instytucie Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS.

Zobacz inne aktualności