Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną

Instytut Nauk Humanistycznych

Centrum łączy praktyków i teoretyków działających w obszarze gospodarki kreatywnej. Analizuje rozwój gospodarki kreatywnej, a także pobudza jej rozwój w Polsce i Europie. W tym celu współpracuje z indywidualnymi osobami oraz instytucjami sektora publicznego, prywatnego, komercyjnego oraz non profit.

Gospodarka/Branże kreatywne/Kreatywność to ciągły dialog – jesteśmy po to, by go umożliwiać.

centrum badan nad gospodarka kreatywna uniwersytet swps

Cele badawcze

Budujemy silną platformę porozumienia i współpracy na rzecz rozwoju gospodarki kreatywnej rozpoznawalną w Polsce oraz na świecie. Naszym celem jest połączenie praktyków i teoretyków działających w dziedzinie kultury oraz gospodarki kreatywnej. Umożliwi to wspólną realizację inicjatyw badawczych oraz wdrożeniowych.

Czym jest gospodarka kreatywna?

W 2001 roku John Howkins wydał pracę zatytułowaną „The Creative Economy. How People make Money from Ideas”. Wykazał w nowatorski sposób jak łączą się ze sobą i przenikają wzajemnie gospodarka, kultura, technologie (w szczególności te najnowsze) oraz ludzka kreatywność.

cbgk mem

Kilka lat później, w 2008 roku, wyspecjalizowana agenda ONZ ds. handlu i rozwoju (UNCTAD) wydała raport pod tytułem „Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assesing the Creative Economy: Toward Informed Policy – making”.

Wtedy właśnie do międzynarodowego obiegu naukowego trafiło pojęcie „gospodarki kreatywnej”, łączące w całość różne idee:

 • klasy kreatywnej
 • miast kreatywnych
 • przemysłów kultury
 • sektora kreatywnego
 • oraz różnych rodzajów kreatywności.

Znaczenie gospodarki kreatywnej stale rośnie, przy czym podkreśla się, że obok funkcji sprzyjających społecznej inkluzywności, zróżnicowaniu kulturowemu i rozwojowi człowieka ma ona także ogromny potencjał warunkujący rozwój gospodarczy.

Według jednego z ostatnich raportów przygotowanych na zlecenie Komisji Europejskiej, sektory kreatywne stanowią 11,2% wszystkich prywatnych przedsiębiorstw oraz zatrudniają 7,5% wszystkich zatrudnionych, tworząc przy tym 5,3% wartości dodanej UE.

Chcemy łączyć ze sobą wszystkich
kreatywnych teoretyków i praktyków

cbgk logo

Pojęcie gospodarki kreatywnej i sektorów kreatywnych w literaturze naukowej jest stosunkowo świeże, podobnie jak uznanie tego obszaru gospodarki za odrębną, specyficzną sferę. Badania – szczególnie w Polsce – są wciąż nieliczne. Te zaś, które zostały zrealizowane, wymagają zdecydowanego pogłębienia w odniesieniu do wielu aspektów problemowego obszaru.

Dlatego Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną dąży do tego, aby być liderem w obszarze badań nad gospodarką kreatywną oraz ważnym partnerem naukowym na arenie polskiej i międzynarodowej.

Nie interesuje nas jednak tylko ujęcie teoretyczne. Chcemy nie tylko analizować rozwój gospodarki kreatywnej, ale także pobudzać jej rozwój w Polsce i Europie. Kreatywność to ciągły dialog - jesteśmy po to by był jak najbardziej efektywny. Chcemy łączyć ze sobą wszystkich kreatywnych i – wykorzystując efekt synergii – wypracowywać pozytywne rozwiązania. W tym celu współpracujemy z indywidualnymi osobami, oraz instytucjami zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, komercyjnego oraz non-profit.

Jeśli działasz w tym sektorze i masz pomysł na innowację wdrożeniową albo na badania w tej dziedzinie, a nie wiesz, jak je zrealizować – skontaktuj się z nami. Otrzymasz konkretne wsparcie.

Partnerzy zewnętrzni

Wśród partnerów zewnętrznych Centrum Badań nad Gospodarką znajdują się m.in.: European Parliament of Culture, Association of Cultural Economics International (Boston), ERICarts, University of Barcelona, Rotterdam University, Firma Platige Image, Millward-Brown, Radio TOK FM, Planeta-Junior, Orange Polska, PKO BP, Zachodnia Izba Gospodarcza we Wrocławiu, KAYAX.

Szadowiak, Marta absolwentka socjologii, laureatka Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, strateg w agencji Projekt PR, doktorantka Uniwersytetu SWPS
Etatowy
Tak
Specjalizacja
socjolog
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Marta Szadowiak
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"doktorantka","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"koordynatorka","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Array
mgr Marta Szadowiakabsolwentka socjologii, laureatka Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w zakresie animacji, strateg w agencji Projekt PR, doktorantka Uniwersytetu SWPS
Cholewicka, Emilia tancerka, absolwentka OSB, kulturoznawczyni, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doktorantka Uniwersytetu SWPS
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Kulturoznawczyni, tancerka, feministka, ekonomistka kultury
Imię i nazwisko
Emilia Cholewicka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
mgr
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Emilia Cholewickakulturoznawczyni
Gruszka-Dobrzyńska, Ewa skrzypaczka i ekonomistka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Specjalizacja
skrzypaczka i ekonomistka kultury
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Ewa Gruszka-Dobrzyńska
Miasto
warszawa
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
mgr
Stanowisko
asystent
Dyscyplina
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
mgr Ewa Gruszka-Dobrzyńskaskrzypaczka i ekonomistka kultury
Karpińska, Anna kulturoznawczyni, koordynatorka projektów, absolwentka podyplomowych studiów menedżerów kultury w SGH
Etatowy
Tak
Specjalizacja
kulturoznawczyni
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Anna Karpińska
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
mgr
Instytut
Array
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Anna Karpińskakulturoznawczyni, koordynatorka projektów, absolwentka podyplomowych studiów menedżerów kultury w SGH
Kozieł, Maciej absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością projektowanie innowacji (School of Ideas), student kulturoznawstwa ze specjalnością Manager – Agent –Producent na Uniwersytecie SWPS
Etatowy
Nie
Specjalizacja
kulturoznawca
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Maciej Kozieł
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":"Instytut Nauk Humanistycznych"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"koordynator","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Gospodark\u0105 Kreatywn\u0105"}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Instytut
Array
mgr Maciej KoziełAbsolwent kulturoznawstwa ze specjalnością projektowanie innowacji (School of Ideas), student kulturoznawstwa ze specjalnością Manager – Agent –Producent na Uniwersytecie SWPS.

Współpracownicy

Nawiązujemy kontakty z badaczami z kraju i zagranicy. Do naszych stałych współpracowników należą:

 • dr Katarzyna Plebańczyk
 • dr Barbara Geniusz
 • Tamara Kamińska
 • Antoni Rosochacki
 • Stanisław Trzciński
 • Michał Ulidis
 • Monika Makuch
 • Selena Dudzińska
 • Bogumiła Gręda
 • Aneta Duda

Projekty
naukowe

Nasze obszary działania to sztuki performatywne, sztuki wizualne, dziedzictwo kulturowe, gry video, media, design, architektura, reklama, rynek książki, rynek muzyki oraz kinematografia.

Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań „Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce”, w którym wykazano liczebność zawodowo czynnego środowiska artystycznego.

To pionierskie przedsięwzięcie badawcze, którego uprzednio nie podjęto w takim zakresie w żadnym ośrodku naukowym bądź statystycznym, połączono z jednoczesnym rozpoznaniem sytuacji zawodowej i opinii tej grupy społecznej. Prace przeprowadził kierowany przez prof. Dorotę Ilczuk zespół młodych badaczy skupionych przy Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS. Te badania wynikały nie tylko z potrzeby eksploracji teoretycznej, lecz przede wszystkim z realnego zapotrzebowania – bez znajomości tych danych niemożliwe jest obliczenie kosztów projektowanego systemu wsparcia dla artystów, a tym samym wprowadzenie zmian systemowych w polityce kulturalnej w Polsce.

Badania powstały w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zostały zrealizowane na zlecenie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, koordynującego prace nad systemem uprawnień zawodowych artystów.

książka

 

pdf Pobierz raport „Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce”