Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/policzone.jpg

„Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce” to publikacja podsumowująca pionierskie przedsięwzięcie badawcze, którego w takim zakresie nie podjęto w żadnym ośrodku naukowym bądź statystycznym. Raport wykazuje liczebność czynnego zawodowo środowiska artystycznego, a także przedstawia rozpoznanie sytuacji zawodowej i opinii tej grupy społecznej. Bez znajomości tych danych niemożliwe jest obliczenie kosztów projektowanego systemu wsparcia dla artystów, a tym samym wprowadzenie zmian systemowych w polityce kulturalnej w Polsce. Prace przeprowadził kierowany przez prof. Dorotę Ilczuk zespół badaczy skupionych w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS.

Badania zostały zrealizowane na zlecenie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, koordynującego prace nad systemem uprawnień zawodowych artystów.

Ilu jest artystów w Polsce?

Jest to pierwsze w historii powojennej Polski badanie mające na celu oszacowanie wielkości środowiska artystycznego, z uwzględnieniem grup zawodowych związanych z następującymi branżami: sztuki wizualne, architektura, muzyka, teatr, taniec, film, literatura oraz twórczość ludowa. 

Głównym celem projektu było znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące liczebności artystów, twórców i wykonawców na terenie całej Polski. Charakter przedsięwzięcia nosił silne znamiona badań eksploracyjnych, których uprzednio nie podjęto w takim zakresie w żadnym ośrodku naukowym bądź statystycznym. Dodatkowymi celami badania były m.in. pobudzanie aktywności środowiska w kwestii wprowadzania rozwiązań systemowych dotyczących wsparcia artystów oraz zdobycie danych szczegółowych, które pozwolą w systematyczny sposób analizować sytuację artystów, twórców i wykonawców w Polsce.

Te badania wynikały nie tylko z potrzeby eksploracji teoretycznej, lecz przede wszystkim z realnego zapotrzebowania – bez znajomości liczebności środowiska niemożliwe jest obliczenie kosztów projektowanego systemu wsparcia dla artystów, a tym samym wprowadzenie systemowych zmian w polityce kulturalnej w Polsce. 

Więcej o badaniach i publikacji tutaj » 

Raport jest rozpowszechiony w otwartym dostępie, zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

pdf icoPobierz raport „Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce”

„Policzone i policzeni. Artystki i artyści w Polsce. Około 60 tysięcy osób. To nie jest duża grupa zawodowa. W potocznym wyobrażeniu artystów wydaje się być więcej. Wpływa na to powszechnie występujące w tej grupie zjawisko wielozawodowości, której współczynnik 2,5 oznacza, że grupa ta szacowana jest na około 2,5 raza większą, nawet na 150 tys. osób. Prawda, że to ciekawe? Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej na temat tego, jak żyją i zarabiają polscy artyści, jak sami oceniają swoją sytuację i czy oczekują stworzenia systemu uprawnień związanych ze specyfiką pracy artystycznej, koniecznie przeczytajcie tę książkę”.

prof. Dorota Ilczuk, kierownik badania, Uniwersytet SWPS

policzone policzeniKsiążka ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu SWPS i Domu Wydawniczego ELIPSA.