Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS wziął udział w kampanii promującej profilaktykę nowotworów u mężczyzn. Przeczytaj raport z badania

float_intro: images/BckgrZloty_was_raport_2022.jpg

Mgr Katarzyna Kulwicka z pomocą studentów z Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS przygotowała raport na temat profilaktyki nowotworów i nawyku samobadania mężczyzn w Polsce. Raport powstał z okazji ubiegłorocznej edycji plebiscytu „Złoty Wąs” – to jedna z kampanii Fundacji Forum Mężczyzn, mająca na celu odtabuizowanie tematu nowotworów mężczyzn oraz rozpoczęcie otwartej, merytorycznej dyskusji o tym, jak można im zapobiegać.

Profilaktyka nowotworów u mężczyzn wstydliwym tematem

Czwarta edycja plebiscytu „Złotego Wąsa” została przeprowadzona w miesiącu męskiej profilaktyki nowotworowej – listopadzie. To cykliczne wydarzenie organizowane przez wrocławską Fundację Forum Mężczyzn ma na celu poszerzanie wiedzy na temat męskiej profilaktyki zdrowotnej.

Edycja 2022 połączyła rozrywkowy event z wystąpieniem ekspertów i darmowymi konsultacjami urologicznymi. To jednak nie wszystko: w akcję włączyła się mgr Katarzyna Kulwicka z Uniwersytetu SWPS, która wraz ze studentami psychologii przeprowadziła badanie naukowe badaniu dotyczące męskich prozdrowotnych nawyków z zakresu profilaktyki. Następnie naukowczyni z naszej uczelni przeprowadziła analizę zebranych danych i wyciągnęła z nich kilka istotnych wniosków.

Wejdź na stronę kampanii i dowiedz się więcej

Czego dowiadujemy się z raportu?

Badanie zostało przeprowadzone drogą elektroniczną w okresie od 10 października do 27 listopada 2022 r. Wzięły w nim udział 234 osoby, jednak analizę danych przeprowadzono na ostatecznej próbie 118 mężczyzn.

Okazuje się, że w badanej grupie, którą w większości (72 proc.) stanowili mężczyźni z dużych miast z wyższym wykształceniem, aż 39 proc. nie wykonuje regularnego samobadania jąder, choć jest to prosta metoda, pozwalająca na wczesne wykrycie zmian nowotworowych, ponad jedna trzecia uczestników ankiety nie stosuje jej wcale. Zdaniem mgr Katarzyny Kulwickiej należy zdecydowanie położyć nacisk na odnalezienie i wyjaśnienie przyczyn takiego stanu, czyli odpowiedzieć na pytanie, co blokuje mężczyzn przed samobadaniem, mimo że zdają sobie sprawę z jego znaczenia dla ich zdrowia.

W listopadowej akcji profilaktyki nowotworu jądra rozdano 500 pakietów na bezpłatne badania profilaktyczne, z badań skorzystało 400 mężczyzn. Badania profilaktyczne prowadzone były zarówno w dużych miastach wojewódzkich, jak i miastach powiatowych. W towarzyszącym akcji profilaktycznej badaniu prowadzonym internetowo w ramach listopadowej akcji profilaktyki nowotworu jądra wzięło udział 118 mężczyzn (…). Dysproporcja pomiędzy liczbą osób, która została przebadana, a tą która wzięła udział w badaniu internetowym może wynikać z dwóch rzeczy. Po pierwsze, ogólnej niechęci do brania udziału w badaniach naukowych, po drugie – samego sposobu prowadzenia badania. Badanie odbywało się za pośrednictwem Internetu. W kolejnych edycjach badania warto rozważyć przeprowadzenie go także w wersji tradycyjnej: papier-ołówek.

Bazując na wynikach przeprowadzonego badania, można wyciągnąć wniosek, że akcja profilaktyczna zachowała swój profilaktyczny charakter – z badań skorzystały przede wszystkim osoby znajdujące się w grupie ryzyka dla choroby nowotworowej jądra, czyli młodzi mężczyźni z historią choroby nowotworowej w rodzinie.

fragment raportu
z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Forum Mężczyzn

Rekomendacje i zalecenia

Mgr Katarzyna Kulwicka zauważyła, że większość uczestników badania dostrzega korzyść w samobadaniu i uważa, że wykonywanie takiego samobadania byłoby możliwe, jednak tylko niewielki odsetek badanych deklaruje faktyczne regularne wykonywania samobadania. Dlatego według badaczki w kolejnych edycjach kampanii nacisk powinien zostać położony na:

  1. informacje o korzyściach płynących z regularnego samobadania;
  2. przyczyny barier związanych z wykonywaniem samobadania;
  3. kwestię wsparcia ze strony rodziny i zaangażowanie najbliższych w zachęcanie i być może także przypominanie o konieczności wykonywania samobadania (jedynie niewielki odsetek uczestników tegorocznej edycji badania, deklarował, że rodzina jest przekonana o tym, że powinno się wykonywać regularne samobadanie jąder).

Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu z przeprowadzonych badań

O Fundacji Forum Mężczyzn

Fundacja Forum Mężczyzn została powołana na początku 2019 r. we Wrocławiu. W prowadzonej działalności koncentruje się na kwestiach dotyczących męskiego zdrowia, profilaktyki, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz budowaniu i promowaniu pozytywnego wizerunku ojcostwa.

Niezwykle ważna jest dla nas działalność promująca i wspierająca profilaktykę męskich badań. Organizowany w listopadzie „Konkurs o Złoty Wąs” ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Wrocławia na temat profilaktyki męskiego zdrowia. Działanie ma swój praktyczny wymiar, fundacja rozdaje ponad 100 darmowych badań profilaktycznych w ramach akcji „Złoty Wąs”. Kolejną inicjatywą są coroczne cykle spotkań realizowane na terenie Dolnego Śląska. Spotkania mają formę debaty, na której publiczność aktywnie uczestniczy w dyskusji. Seks, zdrowie, ojcostwo to jedne z wielu tematów podejmowanych podczas spotkań. Zaproszeni goście – specjaliści z danej dziedziny będą uczestniczyć w otwartej debacie wraz z publicznością. Ponadto, zależy nam na ochronie i promocji kultury fizycznej, sportu i edukacji wśród mężczyzn wszystkich grup wiekowych oraz na aktywizacji zawodowej mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Założyciele Fundacji Forum Mężczyzn
o swojej działalności

Odwiedź stronę Fundacji Forum Mężczyzn

Kierowniczka zespołu przygotowującego raport

Kulwicka, Katarzyna
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Katarzyna Kulwicka
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Ekonomicznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Tytuł
mgr
Stanowisko
asystent
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zachowaniami Ekonomicznymi","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Doskona\u0142o\u015bci i Innowacji w Dydaktyce","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
mgr Katarzyna Kulwickapsycholog

Zobacz inne aktualności