Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Aneta Stremska

dr

Aneta Stremska

Wydział Psychologii w Katowicach

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, kwalifikowany organizator pomocy psychologicznej, pedagog, absolwentka studiów zarządzania. Audytor personalny, trener umiejętności społecznych, doradca zawodowy. Od 1996 roku realizuje swoją działalność zawodową dwutorowo:

  • Projektuje i wdraża programy naprawcze i interwencyjne dla osób zagrożonych i dotkniętych dezaktywacją i izolacją społeczną (wskutek utraty pracy, izolacji więziennej, zmian życiowych, imigracji do Polski, wypalenia zawodowego, mobbingu). Współpracuje z ośrodkami wsparcia i aktywizacji społecznej i zawodowej.
  • Prowadzi badania pracownicze i analizy kompetencji zawodowych, tworzy systemy skutecznego przepływu informacji, wspomaga zarządzanie zespołami pracowniczymi. Współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami na terenie całej Polski.

Autorka publikacji poświęconych zarządzaniu procesem zmiany. Uczestniczka wielu konferencji, podczas których prezentuje wnioski z pracy z klientami dotkniętymi izolacją społeczną i stającymi przed koniecznością aktywizacji społecznej, zawodowej, życiowej.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • ...

Informacje prasowe