logo uswps nazwa 3

Studia
Warszawa

E-zdrowieInterwencje internetowe

 • Specjalność na kierunku: Psychologia i informatyka
 • Forma studiów: stacjonarna
 • Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
 • Rekrutacja trwa

dr Ewelina Smoktunowiczbadaczka i projektantka interwencji internetowych,
kierowniczka StresLab: Centrum Badań nad Stresem na Uniwersytecie SWPS

E-zdrowie, czyli co? Czym są interwencje internetowe

Nowe technologie usprawniają system opieki zdrowotnej i ułatwiają nasze codzienne życie. Pozwalają wdrożyć ciekawe rozwiązania, jak na przykład interwencje internetowe – programy psychologiczne online oraz aplikacje na urządzenia mobilne, które wspierają pracę specjalistów i stanowią profesjonalną formę pomocy psychologicznej. Opracowane przez ekspertów, mogą edukować w zakresie zdrowego stylu życia i promować zachowania prospołeczne. Umożliwiają pracę nad zmianą zachowań oraz schematów myślenia, pomagają zmodyfikować sposób patrzenia na otaczający nas świat, przyczyniając się tym samym do wzrostu jakości naszego życia.

Badania potwierdziły ich skuteczność w radzeniu sobie z szeregiem trudności wynikających z zaburzeń klinicznych (np. depresja, fobie, PTSD), problemów życia codziennego (samotność, stres, żałoba) czy niezdrowych nawyków (otyłość, uzależnienia).

Dlaczego warto wybrać nasze studia? Interwencje internetowe to przyszłość

Coraz więcej osób zmaga się z problemami, które mogą mieć konsekwencje dla szeroko rozumianego zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że samą depresją dotkniętych jest ponad 260 milionów ludzi na świecie, z czego większość nie otrzymuje skutecznej pomocy. Problemem jest brak powszechnego dostępu do specjalistów, wysokie koszty leczenia, a także opór przed dbaniem o zdrowie psychiczne.

Interwencje internetowe mogą stanowić alternatywę dla drogich, czasochłonnych i trudnych w realizacji tradycyjnych form pomocy psychologicznej, zarówno w praktyce klinicznej jak i w zwiększaniu dobrostanu w życiu codziennym. Można je łatwo dostosować do potrzeb użytkowników. Dzięki cyfrowej postaci są powszechnie dostępne i docierają do wielu odbiorców równocześnie. Przede wszystkim jednak umożliwiają korzystanie z profesjonalnego wsparcia w zaciszu domowym, co zapewnia dyskrecję, pozwala uniknąć kosztownych dojazdów, kolejek do rejestracji i zatłoczonych poczekalni.

Zdobędziesz praktyczną wiedzę z różnych dziedzin Autorski program studiów

psychologia

01 Psychologia

Aby projektować skuteczne interwencje internetowe konieczna jest znajomość podstaw psychologii. Rozumienie mechanizmów zachowań człowieka, reguł podejmowania decyzji i procesów uczenia się oraz wiedza z zakresu psychologii zdrowia i psychologii społecznej mają kluczowe znaczenie dla tworzenia nowoczesnych narzędzi wsparcia psychologicznego.

badania

02Badania

Sama idea nie wystarczy. Wiedza i umiejętności z zakresu badań w obszarze e-zdrowia pomagają zdiagnozować problemy, na które interwencja ma odpowiadać. Pozwalają ocenić jakość dowodów naukowych, zaprojektować na ich podstawie rozwiązania z wykorzystaniem nowych technologii, a następnie sprawdzić ich skuteczność. Dzięki temu interwencja będzie trafna, bezpieczna i satysfakcjonująca dla przyszłych odbiorców.

informatyka

03UX i programowanie

Wiedza z zakresu UX pozwala na dostosowanie programu do potrzeb użytkowników, tak aby korzystanie z niego było intuicyjne i komfortowe. Podstawowa znajomość języków programowania pozwala tworzyć innowacyjne rozwiązania informatyczne dla interwencji. Z kolei praktyczna wiedza na temat zarządzania projektami umożliwia współpracę ze specjalistami różnych dziedzin i sprawną koordynację całego procesu powstawania produktu.

Poznasz cały proces projektowania
interwencji internetowychZajęcia warsztatowe

01

Diagnoza potrzeb

Dowiesz się, jak rozpoznawać wyzwania współczesności, w odpowiedzi na które warto rozwijać nowoczesne oddziaływania psychologiczne oraz w jaki sposób analizować potrzeby użytkowników. Poznasz metodologię badań psychologicznych, specyfikę badań ilościowych i jakościowych wykorzystywanych w obszarze e-zdrowia oraz procedury i narzędzia kontrolowanych badań klinicznych służących ocenie skuteczności projektowanych interwencji.

02

Analiza danych

Poznasz narzędzia do zbierania, analizy i wizualizacji danych. Dowiesz się, jak wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań tak, aby skutecznie wykorzystywać je w procesie tworzenia interwencji internetowych.

03

Zmiana

Dowiesz się, jak tłumaczyć teorie i modele ukierunkowane na zmianę zachowań z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii klinicznej oraz psychologii społecznej na język nowych technologii. Poznasz zasady bezpiecznej i etycznej pracy nad zmianą zachowań zdrowotnych i społecznych.

04

Projektowanie i prototypowanie

Zobaczysz, na czym polega projektowanie interwencji internetowych: od fazy koncepcyjnej, przez programowanie narzędzia stanowiącego nośnik prototypu interwencji, po tworzenie planu ewaluacji i rozwoju projektowanego oddziaływania.

05

Ocena skuteczności interwencji

Poznasz metody klinicznej oceny skuteczności interwencji internetowych. Dowiesz się, jak zaplanować i przeprowadzić badanie eksperymentalne, pozyskać odpowiednie dane i przygotować raport, który wskaże mocne strony projektowanych oddziaływań oraz pozwoli na modyfikację mniej trafionych rozwiązań.

06

Zarządzanie projektami

Dowiesz się, jak zarządzać interdyscyplinarnymi projektami w zakresie zastosowań nowych technologii w obszarze działań psychologicznych. Poznasz strategie planowania, metodologie prowadzenia projektów IT oraz modele implementacji interwencji internetowych.

07

Współpraca ze specjalistami UX
i programistami

Tworzenie interwencji internetowych jest pracą zespołową. Opracowywane koncepcje zostają przełożone na projekty graficzne i języki programowania, co pozwala dostarczyć przygotowane treści interwencji w nowoczesnej formie. Na studiach poznasz profesjonalną terminologię psychologiczną i informatyczną, która ułatwi Ci komunikację ze specjalistami z innych dziedzin.

Program do pobrania

Partnerzy kierunkuWspółpraca z najlepszymi

Współpracujemy z liderami rynku IT. Wybrani partnerzy zapewniają praktyki, które realizujesz na ostatnim semestrze studiów. Dzięki temu zdobędziesz niezbędne doświadczenia zawodowe i poszerzysz swoje kwalifikacje.

linux polska
coderslab
pwc
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Sprawdź się na rynku innowacyjnych technologiiAtrakcyjne perspektywy zawodowe

Interwencje internetowe są nowoczesnym narzędziem do dokonywania zmian zachować zdrowotnych i społecznych. Stanowią element opieki zdrowotnej w wielu krajach. Za przykład mogą posłużyć The MindSpot Clinic w Australii oraz Online Therapy Unit w Kanadzie, które za pomocą nowych technologii przeprowadzają pomiar, diagnozę oraz leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego w ramach publicznych świadczeń zdrowotnych. Interwencje internetowe są już oferowane pacjentom w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Holandii, a kolejne kraje podejmują starania, aby włączyć je do oferty powszechnych świadczeń.

E-zdrowie to nowy, ale niezwykle szybko rozwijający się obszar ochrony i promocji zdrowia, który potrzebuje wykwalifikowanych ekspertów. Specjalność E-zdrowie jest odpowiedzią na tę potrzebę. Nasi studenci zdobywają unikatową interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności, coraz bardziej cenione na rynku pracy. Po studiach będą mogli uczestniczyć w procesie tworzenia, wdrażania oraz weryfikacji skuteczności profesjonalnych interwencji internetowych.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:
  • świadectwo dojrzałości,
  • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni).
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Zdaj rozmowę kwalifikacyjną/egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji
  Informację o tym, czy są one wymagane w przypadku Twojej aplikacji na studia, otrzymasz w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  Obcokrajowcy, a także ci kandydaci, którzy w momencie aplikowania na studia nie mają ukończonych 18 lat muszą dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:
  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni),
  • jeżeli Twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
  • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski – dotyczy obcokrajowców,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy obcokrajowców i tych kandydatów, którzy w momencie aplikowania nie mają ukończonego 18 roku życia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
 6. Dostarcz oryginały dokumentów
  Aby ukończyć proces rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
  Informujemy, że kandydaci obcokrajowi mają prawo i obowiązek dostarczyć oryginalne dokumenty do Biura rekrutacji do 30 października 2021 r.
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone notarialnie należy wysłać pocztą lub kurierem na adres odpowiedniego Biura rekrutacji. Prosimy o wpisanie w formularzu rekrutacyjnym danych o nadanej przesyłce.
 7. Przyjęcie na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.
  W przypadku cudzoziemców, przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej - oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura rekrutacji do 30 października 2021 roku.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2021/22
10 rat 1070 zł
2 raty 5255 zł
1 rata 10100 zł

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".