Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Opis specjalności
Czego uczymy

E-zdrowie, czyli co?
Czym są interwencje internetowe

Interwencje internetowe to programy psychologiczne dostarczane za pomocą nowych technologii: interaktywnych stron internetowych, aplikacji na telefon, wirtualnej rzeczywistości, chatbotów lub mediów społecznościowych. Opracowane przez ekspertów, są formą edukacji, wsparciem w zmianie stylu życia i lepszym radzeniem sobie z jego codziennymi wyzwaniami. Mają potencjał, aby oddziaływać na szeroką skalę, promując zachowania prospołeczne i prośrodowiskowe. Interwencje internetowe opierają się na trzech podstawach: treść psychologiczna (np. z zakresu psychologii zdrowia, społecznej, poznawczej), technologia, za pomocą której treść jest dostarczana odbiorcom, oraz user experience, dzięki któremu użytkownicy angażują się w interwencję.

Na naszej specjalności poznasz już istniejące interwencje internetowe, nauczysz się projektować swoje rozwiązania i dowiesz się, jak sprawdzać ich skuteczność za pomocą badań ilościowych i jakościowych.

Dlaczego warto wybrać nasze studia?
Interwencje internetowe to przyszłość

Na świecie interwencje internetowe powoli wchodzą do mainstreamu praktyki psychologicznej. Są odpowiedzią na jeden z czołowych problemów, jakim jest trudny dostęp do ekspertów, wysokie koszty uzyskania wiedzy i pomocy (finansowe i czasowe), a także brak motywacji do dbania o swoje zdrowie i dobrostan. Interwencje internetowe mogą stanowić alternatywę dla drogich, czasochłonnych i trudnych w realizacji tradycyjnych interwencji, zarówno w praktyce psychologicznej, jak i w zwiększaniu dobrostanu w życiu codziennym. Można je łatwo dostosować do potrzeb użytkowników. Dzięki cyfrowej postaci są powszechnie dostępne i docierają do wielu odbiorców równocześnie. Ich tworzenie wymaga jednak unikalnej kombinacji wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, technologii oraz projektowania. Nasza specjalność została zaplanowana w taki sposób, aby zapewnić ci rozwój w każdym z tych obszarów.

Wybór specjalności
Kiedy podejmujesz decyzję

E-zdrowie: interwencje internetowe to jedna z kilku specjalności oferowanych na studiach I stopnia na kierunku psychologia i informatyka. Nie musisz decydować się już dziś. Aplikujesz na kierunek psychologia i informatyka, a specjalność wybierasz pod koniec 3 semestru i realizujesz na 2 i 3 roku studiów.

Obowiązują limity miejsc – o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z pierwszych 3 semestrów. Uruchomienie specjalności zależy od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

Sprawdź pozostałe specjalności

Zdobędziesz praktyczną wiedzę z różnych dziedzin
Autorski program studiów

 1. Psychologia

  Aby projektować skuteczne interwencje internetowe, konieczna jest znajomość podstaw psychologii. Rozumienie mechanizmów zachowań człowieka, reguł podejmowania decyzji i procesów uczenia się oraz wiedza z zakresu psychologii zdrowia i psychologii społecznej mają kluczowe znaczenie dla tworzenia nowoczesnych narzędzi wsparcia psychologicznego.

 2. Badania

  Sama idea nie wystarczy. Wiedza i umiejętności z zakresu badań w obszarze e-zdrowia pomagają zdiagnozować problemy, na które interwencja ma odpowiadać. Pozwalają ocenić jakość dowodów naukowych, zaprojektować na ich podstawie rozwiązania z wykorzystaniem nowych technologii, a następnie sprawdzić ich skuteczność. Dzięki temu interwencja będzie trafna, bezpieczna i satysfakcjonująca dla przyszłych odbiorców.

 3. UX i programowanie

  Wiedza z zakresu UX pozwala na dostosowanie programu do potrzeb użytkowników, tak aby korzystanie z niego było intuicyjne i komfortowe. Podstawowa znajomość języków programowania pozwala tworzyć innowacyjne rozwiązania informatyczne dla interwencji. Z kolei praktyczna wiedza na temat zarządzania projektami umożliwia współpracę ze specjalistami różnych dziedzin i sprawną koordynację całego procesu powstawania produktu.

Poznasz proces projektowania interwencji internetowych
Zajęcia warsztatowe

Diagnoza potrzeb

Dowiesz się, jak rozpoznawać wyzwania współczesności, w odpowiedzi na które warto rozwijać nowoczesne oddziaływania psychologiczne, oraz w jaki sposób analizować potrzeby użytkowników. Poznasz metodologię badań psychologicznych, specyfikę badań ilościowych i jakościowych wykorzystywanych w obszarze e-zdrowia oraz procedury i narzędzia kontrolowanych badań klinicznych służących ocenie skuteczności projektowanych interwencji.

Analiza danych

Poznasz narzędzia do zbierania, analizy i wizualizacji danych. Dowiesz się, jak wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań tak, by skutecznie wykorzystywać je w procesie tworzenia interwencji internetowych.

Zmiana

Dowiesz się, jak tłumaczyć teorie i modele ukierunkowane na zmianę zachowań z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii klinicznej oraz psychologii społecznej na język nowych technologii. Poznasz zasady bezpiecznej i etycznej pracy nad zmianą zachowań zdrowotnych i społecznych.

Projektowanie i prototypowanie

Zobaczysz, na czym polega projektowanie interwencji internetowych: od fazy koncepcyjnej, przez programowanie narzędzia stanowiącego nośnik prototypu interwencji, po tworzenie planu ewaluacji i rozwoju projektowanego oddziaływania.

Ocena skuteczności interwencji

Poznasz metody klinicznej oceny skuteczności interwencji internetowych. Dowiesz się, jak zaplanować i przeprowadzić badanie eksperymentalne, pozyskać odpowiednie dane i przygotować raport, który wskaże mocne strony projektowanych oddziaływań oraz pozwoli na modyfikację mniej trafionych rozwiązań.

Zarządzanie projektami

Dowiesz się, jak zarządzać interdyscyplinarnymi projektami w zakresie zastosowań nowych technologii w obszarze działań psychologicznych. Poznasz strategie planowania, metodologie prowadzenia projektów IT oraz modele implementacji interwencji internetowych.

Współpraca ze specjalistami UX i programistami

Tworzenie interwencji internetowych jest pracą zespołową. Opracowywane koncepcje zostają przełożone na projekty graficzne i języki programowania, co pozwala dostarczyć przygotowane treści interwencji w nowoczesnej formie. Na studiach poznasz profesjonalną terminologię psychologiczną i informatyczną, która ułatwi ci komunikację ze specjalistami z innych dziedzin.

Pobierz programSprawdź się na rynku innowacyjnych technologii
Atrakcyjne perspektywy zawodowe

Interwencje internetowe są nowoczesnym narzędziem do dokonywania zmian zachowań zdrowotnych i społecznych. Stanowią element opieki zdrowotnej w wielu krajach. Za przykład mogą posłużyć The MindSpot Clinic w Australii oraz Online Therapy Unit w Kanadzie, które za pomocą nowych technologii przeprowadzają pomiar, diagnozę oraz leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego w ramach publicznych świadczeń zdrowotnych. Interwencje internetowe są już oferowane pacjentom w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Holandii, a kolejne kraje podejmują starania, aby włączyć je do oferty powszechnych świadczeń. Internetowe interwencje mogą służyć poprawie zdrowia (fizycznego i psychicznego), jak również radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego (np. stresem, wypaleniem zawodowym, konfliktem praca-dom) oraz zwiększaniu jakości życia i dobrostanu.

E-zdrowie to nowy, ale niezwykle szybko rozwijający się obszar ochrony i promocji zdrowia, który potrzebuje wykwalifikowanych ekspertów. Specjalność E-zdrowie: interwencje internetowe jest odpowiedzią na tę potrzebę. Nasi studenci zdobywają unikatową interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności, coraz bardziej cenione na rynku pracy. Po studiach będą mogli uczestniczyć w procesie tworzenia, wdrażania oraz weryfikacji skuteczności profesjonalnych interwencji internetowych.

Przejdź do Biura Karier

 
Cieślak, Roman
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Roman Cieślak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
rektor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Roman Cieślakpsycholog, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami; ekspert w zakresie internetowych interwencji psychologicznych
Leśnierowska, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Leśnierowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocnik ds. aktywno\u015bci naukowo-spo\u0142ecznej","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Magdalena Leśnierowskapsycholożka, zajmuje się projektowaniem i testowaniem efektywności interwencji psychologicznych wykorzystujących nowe technologie, zwłaszcza w obszarze radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi
Maj, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Maj
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Majpsycholożka, zajmuje się psychologią zdrowia w pracy oraz oddziaływaniami psychologicznymi wykorzystującymi nowe rozwiązania technologiczne; koncentruje się na roli zasobów i pozytywnych emocji
Smoktunowicz, Ewelina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Ewelina Smoktunowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierowniczka","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":"StresLabu: Centrum Bada\u0144 nad Stresem"}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Ewelina Smoktunowiczpsycholożka, ekspertka w zakresie badań i projektowania interwencji internetowych, w szczególności skierowanych na ochronę zdrowia w pracy i życiu codziennym

Pozostałe specjalności
oferowane na kierunku psychologia i informatyka

 1. Sztuczna inteligencja

  Specjalność wprowadzi cię zarówno w świat mechanizmów funkcjonowania ludzkiej psychiki, jak i AI, Data Science czy Machine Learning. Na studiach poznasz proces tworzenia produktu z wykorzystaniem technologii AI - produktu, który powstaje z myślą o człowieku i jego potrzebach.
  Czytaj więcej 

 2. Badania doświadczeń użytkownika

  UX research to projektowanie usług i produktów cyfrowych tak, aby odpowiadały na potrzeby użytkowników. Na studiach przejdziesz całą ścieżkę tworzenia produktu: od zbadania potrzeb i przeprowadzenia wywiadów z użytkownikami, poprzez projektowanie rozwiązań, makietowanie i prototypowanie, na projekcie interfejsu kończąc.
  Czytaj więcej 

Materiały
audio-wideo

Zapraszamy do obejrzenia/wysłuchania naszych materiałów z cyklu „Nowe technologie" publikowanych w kanałach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. 

Zobacz pozostałe wideo
 

Zasady
rekrutacji

Aplikujesz na studia I stopnia na kierunku psychologia i informatyka. Nad wyborem specjalności możesz się jeszcze zastanowić – decyzję podejmujesz w toku studiów.

Psychologia i informatyka – studia I stopnia

Szczegółowe zasady rekrutacji, spis wymaganych dokumentów oraz informacje na temat płatności znajdziesz na stronie kierunku.

Przejdź na stronę psychologii i informatyki

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w biurze rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

Призначте консультацію

Якщо у вас виникли питання щодо набору на навчання, запишіться на онлайн-консультацію або на зустріч в нашому бюро в зручний для вас час.

Запишіться на консультацію

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30