logo uswps nazwa 3

Studia
Warszawa

UX research & designAnalityka i projektowanie interfejsów

 • Specjalność na kierunku: Psychologia i informatyka
 • Forma studiów: stacjonarna
 • Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
 • Ścieżki kariery: UX Strategist, UX Researcher, UX Designer

 • Limit miejsc na studia wyczerpany. Obowiązują zapisy na listę rezerwową.

Anna TylikowskaBadaczka, projektantka usług,
wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS
w Warszawie i Sopocie,
Senior UX Designer w Allegro

Na czym polega UX research & design? Projektowanie do zakochania

UX research & design to projektowanie usług i produktów cyfrowych tak, aby odpowiadały na potrzeby użytkowników i wzbudzały pozytywne uczucia, a korzystanie z nich było intuicyjne i przyjemne.

Na naszych studiach poznasz najnowsze trendy w projektowaniu User Experience. Przejdziesz całą ścieżkę tworzenia produktu, począwszy od zbadania potrzeb, zrobienia researchu i przeprowadzenia wywiadów z potencjalnymi użytkownikami, poprzez projektowanie rozwiązań, makietowanie i prototypowanie, na projekcie interfejsu kończąc.

Dlaczego warto wybrać studia
na Uniwersytecie SWPS? Liderzy w branży UX

Jesteśmy pionierami w edukacji w obszarze User Experience i od wielu lat współtworzymy ten rynek w Polsce. W naszej ofercie mamy studia podyplomowe z User Experience Design i Product Design w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach, Projektowanie usług w School of Form, Psychologię projektowania w Sopocie. Według badania branży UX* z 2018 r. 74% specjalistów z wykształceniem kierunkowym to absolwenci naszej uczelni.

*Mościchowska, I., Rutkowska, J., Skórski, T. (2018). Experience & Product Design w Polsce z 2018. Vol. 5, 1-57.

Zdobędziesz praktyczną wiedzę z różnych dziedzin Autorski program studiów

psychologia

01 Psychologia

Projektując dla ludzi, musisz rozumieć mechanizmy ich zachowań i wiedzieć, jak wygląda proces podejmowania decyzji przez potencjalnych użytkowników. Wiedza psychologiczna to podstawa dobrego projektu. Na studiach poznasz teorie psychologiczne, które pomogą Ci być lepszym UX designerem i rozwiniesz kompetencje społeczne niezbędne do pracy w zespołach projektowych.

badania

02Badania

Praca przy projekcie zaczyna się od określenia potrzeb użytkowników. Umiejętność prowadzenia badań i analizy pozyskanych danych jest kluczowa w pracy UX designera, ponieważ dobrze zdiagnozowane problemy i oczekiwania odbiorców danego produktu są gwarancją sukcesu.

informatyka

03Informatyka

Umiejętności informatyczne to duży atut UX designera, pożądany przez pracodawców. Kompetencje matematyczne, a także podstawowa znajomość języków programowania oraz zasad tworzenia aplikacji i stron internetowych umożliwiają zrozumienie dalszego procesu powstawania produktu i ułatwiają współpracę z programistami, którzy implementują dany projekt.

Poznasz cały proces projektowania
usług cyfrowychZajęcia warsztatowe

01

Diagnoza potrzeb

Dowiesz się, jak analizować potrzeby użytkowników. Poznasz metodologię badań psychologicznych, specyfikę badań ilościowych i jakościowych wykorzystywanych w UX, techniki badań terenowych oraz narzędzia do prowadzenia wywiadów indywidualnych.

02

Analiza danych

Poznasz narzędzia do zbierania i wizualizacji danych, takie jak: Google Forms, LimeSurvey czy Qualtrix. Dowiesz się, jak czytać statystyki i metryki webowe, wyciągać wnioski z pozyskanych danych i przygotowywać profesjonalne raporty z przeprowadzonych badań.

03

Perspektywa biznesowa

Dowiesz się, jak określać użyteczność usług elektronicznych, a także jak ocenić zapotrzebowanie rynkowe na dany produkt. Poznasz różne modele biznesowe i strategie komunikacji. Przygotujesz budżet projektu, uwzględniając wycenę poszczególnych elementów i cykl życia produktu.

04

Projektowanie i prototypowanie

Zobaczysz, na czym polega przygotowywanie makiet lo-fi. Dowiesz się, jak rozrysować schemat działania usługi i przedstawić projekt interakcji, jaka zachodzi między użytkownikiem a produktem. Poznasz podstawowe narzędzia do prototypowania, takie jak: UXPin, Rino, Axure, Figma i dowiesz się, jak konstruować interfejsy.

05

Testowanie rozwiązań

Przetestujesz użyteczność prototypu z grupą odpowiednio dobranych osób, aby sprawdzić, czy użytkownicy napotykają jakieś problemy. Dowiesz się, jak przygotować odpowiedni raport, który pozwoli zrezygnować z nietrafionych rozwiązań i ulepszyć schemat nawigacyjny / interfejs danego produktu.

06

Współpraca z grafikami
i programistami

Projektowanie usług jest pracą zespołową. Przygotowane makiety zostają przełożone na projekty graficzne i języki programowania, co pozwala pokazać, jak zachowuje się dana aplikacja. Na studiach poznasz profesjonalną terminologię psychologiczną i informatyczną, która ułatwi Ci komunikację ze specjalistami z innych dziedzin.

Program do pobrania

Partnerzy kierunkuWspółpraca z najlepszymi

Partnerem merytorycznym kierunku Psychologia i informatyka jest firma Linux Polska, która konsultowała program specjalności.

Współpracujemy także ze szkołą programowania CodersLab, firmą Wolters Kluwer oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Specjaliści z branży angażują się w tworzenie programu studiów, prowadzą wybrane zajęcia i pomagają w realizacji projektów biznesowych. Wybrani partnerzy zapewniają praktyki, które realizujesz na ostatnim semestrze studiów. Dzięki temu zdobędziesz niezbędne doświadczenia zawodowe i poszerzysz swoje kwalifikacje.

linux polska
coderslab
pwc
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Wejdziesz do grona specjalistów poszukiwanych
na rynku pracy Atrakcyjne perspektywy zawodowe

UX research & design to nowoczesna, wielowymiarowa specjalność, która łączy wiedzę z zakresu psychologii, informatyki, designu, analizy biznesowej oraz skutecznej komunikacji. Dzięki temu nasi absolwenci świetnie odnajdują się w interdyscyplinarnych zespołach projektujących usługi i produkty cyfrowe, m.in. w firmach technologicznych, agencjach badawczych, software house’ach oraz firmach konsultingowych.

Studia przygotowują do pracy zawodowej jako UX Designer, UX Researcher, Interaction Designer oraz Product Designer, a ich wszechstronność odpowiada aktualnym i przyszłym potrzebom rynku pracy.

researcher

01UX Researcher

odpowiedzialny za analizę danych. Jego zadaniem jest stałe pogłębianie wiedzy na temat użytkowników, weryfikowanie hipotez, wspieranie biznesu i projektantów.

designer

02UX Designer

uczestniczy w całym procesie, czuwa nad jakością, projektuje ścieżkę użytkownika, tworzy architekturę informacji, współtworzy cele biznesowe.

strategist

03UX Strategist

łączy kompetencje Product Ownera oraz specjalisty UX. Opracowuje strategię rozwoju produktów, przygotowuje plan działania, definiuje cele biznesowe.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:
  • świadectwo dojrzałości,
  • możesz złożyć dokument poświadczający znajomość języka obcego w celu uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni).
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Zdaj rozmowę kwalifikacyjną/egzamin, jeżeli jest to jeden z warunków rekrutacji
  Informację o tym, czy są one wymagane w przypadku Twojej aplikacji na studia, otrzymasz w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po poprawnym wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  Obcokrajowcy, a także ci kandydaci, którzy w momencie aplikowania na studia nie mają ukończonych 18 lat muszą dostarczyć do Biura rekrutacji umowę i załączniki w wersji papierowej. Dokumenty te należy pobrać, podpisać, zeskanować i załączyć do formularza na etapie wysyłania zgłoszenia do weryfikacji.
 5. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura rekrutacji:
  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego
  • dokument poświadczający znajomość języka obcego, jeżeli był on podstawą do uzyskania zwolnienia z wymaganych egzaminów na kierunek Filologia oraz na studia prowadzone w języku angielskim (lista certyfikatów dostępna na stronie internetowej uczelni),
  • jeżeli Twoje dokumenty są wydane w językach innych niż polski/angielski/rosyjski/ukraiński, musisz przedstawić tłumaczenie,
  • polisa ubezpieczenia zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do NFZ bądź innego ubezpieczyciela na terenie Polski – dotyczy obcokrajowców,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami – dotyczy obcokrajowców i tych kandydatów, którzy w momencie aplikowania nie mają ukończonego 18 roku życia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
 6. Dostarcz oryginały dokumentów
  Aby ukończyć proces rekrutacji należy dostarczyć do Uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
  Informujemy, że kandydaci obcokrajowi mają prawo i obowiązek dostarczyć oryginalne dokumenty do Biura rekrutacji do 30 października 2021 r.
  W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone notarialnie należy wysłać pocztą lub kurierem na adres odpowiedniego Biura rekrutacji. Prosimy o wpisanie w formularzu rekrutacyjnym danych o nadanej przesyłce.
 7. Przyjęcie na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym po dostarczeniu do Biura rekrutacji oryginałów dokumentów.
  W przypadku cudzoziemców, przyjęcie następuje na drodze warunkowej decyzji administracyjnej - oryginały dokumentów muszą zostać dostarczone do Biura rekrutacji do 30 października 2021 roku.

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2021/22
10 rat 1070 zł
2 raty 5255 zł
1 rata 10100 zł

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • + 48 22 104 75 07
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".