logo uswps nazwa 3

Studia
Warszawa

Artificial IntelligencePsychologia sztucznej inteligencji

dr Konrad MajPsycholog społeczny, wykładowca
kierownik Centrum Innowacji Humantech
na Uniwersytecie SWPS

Co to jest psychologia sztucznej inteligencji? Humanizowanie technologii

Psychologia sztucznej inteligencji (AI) to studia, które wprowadzą Cię zarówno w świat mechanizmów funkcjonowania ludzkiej psychiki, jak i AI, Data Science czy Machine Learning. Stanowią początek niezwykłej podróży, podczas której poznasz proces tworzenia produktu z wykorzystaniem technologii AI - produktu, który powstaje z myślą o człowieku i jego potrzebach. Nauczysz się projektować modele zachowań inteligentnych, dzięki którym roboty są zdolne do podejmowania decyzji, uczenia się i rozumowania abstrakcyjnego. Dowiesz się, jak robić research, współpracować z programistami, wdrażać i modyfikować przygotowany algorytm. Rozpoczniesz przygodę z tworzeniem innowacyjnych i odpowiedzialnych społecznie rozwiązań technologicznych, które podnoszą jakość naszego życia.

Dlaczego warto wybrać studia
na Uniwersytecie SWPS? Projektowanie z myślą o człowieku

Uniwersytet SWPS już kilka lat temu podjął wyzwanie humanizowania technologii. Wierzymy, że dobrze zaprojektowane innowacje cyfrowe służą człowiekowi i poprawiają jakość naszego życia. Dlatego w ofercie uczelni od dawna są takie studia, jak: Creative Coding, MBA – Innovation and Data Analysis oraz School of Form. To u nas powstało Centrum Innowacji HumanTech, które współpracuje z firmami i organizuje otwarte spotkania z ekspertami z różnych branż w zakresie AI i Big Data. Ponieważ technologia sztucznej inteligencji stanie się podstawowym źródłem niemal wszystkich innowacji, przyszedł czas na studia, które kształcą poszukiwanych na rynku pracy specjalistów także i w tej dziedzinie.

Zdobędziesz praktyczną wiedzę z różnych dziedzin Autorski program studiów

psychologia

01 Psychologia

Psychologia stała się dziedziną nauki nierozerwalnie związaną ze światem AI. Znając mechanizmy rządzące ludzką psychiką można skutecznie uczyć sztuczną inteligencję i zarządzać nią. Podczas zajęć dowiesz się jak funkcjonuje mózg, w jaki sposób przebiega proces uczenia się i zapamiętywania oraz dlaczego ludzie różnią się między sobą i jakie mają potrzeby. Zdobyta wiedza psychologiczna pozwoli rozpocząć przygodę z tworzeniem innowacyjnych produktów i usług.

badania

02Badania

Firmy muszą nadążać za oczekiwaniami konsumentów. Prowadzenie badań, testów i analizy danych to kluczowe umiejętności w pracy w sektorze zaawansowanych technologii. Dzięki takiemu podejściu do projektu powstają systemy, maszyny czy aplikacje spełniające oczekiwania biznesowe i społeczne.

informatyka

03Informatyka

Wiedza o programowaniu, sieciach neuronowych, tworzeniu aplikacji, automatycznej analizie obrazu, technikach i narzędziach uczenia maszynowego oraz nowoczesnych technologiach jest niezbędna, by zacząć się poruszać w środowisku sztucznej inteligencji. Dzięki niej można projektować praktyczne zastosowania AI, trenować sztuczną inteligencję, zarządzaniem nią oraz dokonywać zaawansowanych analiz.

Poznasz proces uczenia sztucznej inteligencji Zajęcia warsztatowe

01

Analiza problemu
Nauczysz się określać cele i efekty

Dowiesz się, jak analizować potrzeby użytkowników i korzystać z przeprowadzonych badań psychologicznych – jakościowych i ilościowych. Dzięki temu rozpoczniesz twórczą pracę z szukaniem potencjalnego rozwiązania problemu w obszarze AI. Na tym etapie nauczysz się określać cele i mierzalne efekty.

02

Przygotowanie danych uczących
Nauczysz się, jak pozyskać lub opracować własny materiał uczący

Dowiesz się, jak korzystać z otwartych, ogólnodostępnych danych i analizować je pod kątem tego, czy są adekwatnym i wystarczającym materiałem treningowym. Nauczysz się też, jak stworzyć własny, dodatkowy materiał treningowy dla sztucznej inteligencji, o ile w projekcie zaistnieje taka potrzeba.

03

Uczenie z walidacją
Dowiesz się, jak trenować systemy inteligentne

Mając już odpowiednią wiedzę informatyczną, przystąpisz do wyboru architektury rozwiązania i parametryzacji procesu uczenia. To czas na trening systemu, aby efekty zadań, które ma rozwiązywać, osiągały lub przewyższały poziom wykonania ich przez człowieka. Nauczysz się korzystać z ekosystemu narzędzi do prototypowania, analizy procesu uczenia AI i wymiany informacji między profesjonalistami, takich jak: Jupyter, pandas, sciki-learn, NumPy czy TensorFlow.

04

Testowanie rozwiązania
Poznasz proces i narzędzia do testowania rozwiązań

To etap sprawdzania, czy wyłaniające się rozwiązanie spełnia oczekiwania projektantów i trenerów sztucznej inteligencji. Nauczysz się korzystać z obiektywnych miar ilościowych, które oceniają trafność i precyzję procesu uczenia AI, a także wizualizować jego postępy (TensorBoard). Testowanie pozwoli Ci także zidentyfikować błędy procesu uczenia, by poddać je analizie na kolejnym etapie.

05

Analiza wyników i poprawa algorytmu
Nauczysz się analizować błędy i szukać rozwiązań

Dokonasz diagnozy problemów, w jakich okolicznościach się pojawiają i z czym algorytm sobie nie radzi. Wiesz już, gdzie tkwi problem i dlaczego nie osiągasz zamierzonego efektu. Być może musisz dostarczyć większą ilości danych, naprawić błędne etykiety lub dokonać wyboru mocniejszego algorytmu.

06

Wdrożenie produkcyjne
Nauczysz się wdrażać rozwiązania technologiczne

To jeden z trudniejszych momentów pracy w danym projekcie i decydujący sprawdzian. Dowiesz się, w jaki sposób wdrażać przygotowane rozwiązanie na określonej platformie. Będziesz również pracował nad zapewnieniem stabilności działania Twojego systemu.

Program do pobrania

Partnerzy specjalnościWspółpraca z najlepszymi

Partnerem specjalnosci jest firma Linux Polska. Współpracujemy także ze szkołą programowania CodersLab. Specjaliści z branży angażują się w tworzenie programu studiów, prowadzą wybrane zajęcia i pomagają w realizacji projektów biznesowych. Wybrani partnerzy zapewniają praktyki, które realizujesz na ostatnim semestrze studiów. Dzięki temu zdobędziesz niezbędne doświadczenia zawodowe i poszerzysz swoje kwalifikacje.

linux polska
coderslab
pwc
pwc

Wejdziesz do grona specjalistów poszukiwanych
na rynku pracy Atrakcyjne perspektywy zawodowe

Inteligentni asystenci, chatboty, komórki komunikujące się z naszymi lodówkami, zrobotyzowane magazyny i fabryki, autonomiczne samochody – to nie film science fiction a współczesna rzeczywistość. Z mechanizmami sztucznej inteligencji spotykamy się niemal codziennie. Zapotrzebowanie na specjalistów umiejących programować i wykorzystywać sztuczną inteligencję do optymalizacji i efektywnej pracy w różnych branżach będzie tym samym coraz większe.

Studia z psychologii sztucznej inteligencji otwierają drzwi do fascynującej kariery w budowaniu systemów AI i zarządzaniu nimi w międzynarodowym środowisku pracy. Absolwenci mogą znaleźć pracę w software housach, firmach technologicznych, elektronicznych, zespołach projektowych i badawczych w różnych branżach, zajmujących się powstawaniem nowoczesnych produktów.

Studia przygotowują do pracy zawodowej m.in. jako: trener sztucznej inteligencji, specjalista ds. machine learning, konsultant AI.

researcher

01Trener sztucznej inteligencji

Zajmuje się przygotowaniem adekwatnego materiału uczącego – opracowuje, szkoli i dostraja algorytmy tak, by rozwiązać konkretny problem biznesowy. Na tym stanowisku kluczowe są kompetencje łączące wiedzę matematyczno-informatyczną i programistyczną z wiedzą psychologiczną.

designer

02Specjalista ds. Machine Learning

Jest odpowiedzialny za opracowanie i utrzymanie algorytmów uczenia maszynowego. Zajmuje się integracją systemu uczenia maszynowego z istniejącymi rozwiązaniami, a także testuje rozwiązania z klientami i przekazuje inżynierom informacje o produkcie.

strategist

03Junior Python Developer

Zajmuje się tworzeniem oprogramowania w języku Python i dokumentacją kodu oraz współpracuje z zespołami projektowymi.

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  Zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane.
 2. Wgraj skan świadectwa dojrzałości do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych). W razie wystąpienia nieprawidłowości wysyłają wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą o poprawę błędów.
  Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - instrukcja jak szybko i sprawnie zeskanować dokumenty, znajduje się na stronie kierunków.
 3. Dokonaj zawarcia umowy elektronicznej
  Po wprowadzeniu wymaganych danych, w formularzu rekrutacyjnym pojawi się umowa elektroniczna o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami, którą Kandydat zawiera z Uniwersytetem SWPS on-line. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Przygotuj wymagane dokumenty i czekaj na informację, kiedy będziesz mógł dostarczyć je do Biura Rekrutacji:
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu),
  • ankieta osobowa wygenerowana z formularza rekrutacyjnego.
  Zgodnie z obowiązującym prawem kopia świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika Rekrutacji.
  Zalecamy wysyłanie oryginałów dokumentów lub dokumentów poświadczonych notarialnie pocztą lub kurierem.
 5. Odbierz informację o rezerwacji miejsca na studiach i wpis na listę studentów
  W celu ukończenia procesu rekrutacji należy dostarczyć do uczelni świadectwo dojrzałości w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem. Przyjęcie na studia nastąpi po dostarczeniu do Biura Rekrutacji świadectwa dojrzałości - jak tylko będzie to możliwe.
 6. Odbierz informację o przyjęciu na studia
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Warunki przyjęcia

 • zdany egzamin maturalny
 • wstęp wolny, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że:

 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za I rok studiów
w roku akademickim 2020/21
10 rat 1035 zł
2 raty 5100 zł
1 rata 9800 zł

Umów się na konsultację online

Umów konsultację

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35, 22 517 98 18
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne do odwołania.
  Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".