hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia

Zaczęło się od filmu – a dzisiaj ruchomy obraz jest podstawą komunikacji społecznej. Z nami zrozumiesz media.

dr hab. Barbara Giza, prof. Uniwersytetu SWPS, filmoznawca

Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

 • studia II stopnia
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny

Opis kierunku

Studia umożliwiają poznanie tajników współczesnego dziennikarstwa oraz doskonalenie kompetencji zawodowych dziennikarza na poziomie zaawansowanym. Pod okiem ekspertów z branży studenci szlifują warsztat pracy dziennikarskiej, zdobywają umiejętności managerskie niezbędne w kierowaniu zespołem redakcyjnym, pogłębiają wiedzę na temat współpracy mediów z biznesem, marketingowych aspektów przekazu medialnego i budowania marki osobistej.

Adresaci studiów

To kierunek adresowany do osób, które myślą o pracy w mediach. Zainteresowanych otaczającym światem w każdym z jego wymiarów: kulturalnym, społecznym, politycznym. Ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin. Pasjonatów nowych technologii, gotowych, aby wykorzystywać innowacyjne narzędzia do tworzenia wartościowych materiałów dziennikarskich angażujących czytelników.

Perspektywy zawodowe

Program umożliwia dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań i planów zawodowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w redakcjach prasowych, radiowych telewizyjnych i internetowych, agencjach informacyjnych, agencjach reklamowych, domach mediowych, w działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji publicznych. Często podejmują pracę jako rzecznicy prasowi, specjaliści ds. reklamy i public relations, managerowie mediów. Zakładają również swoje firmy świadczące usługi medialne i marketingowe.

Atuty kierunku

Wysoka pozycja w rankingu szkół wyższych

Według rankingu edukacyjnego „Perspektyw” z 2016 r. jesteśmy najlepszą uczelnią niepubliczną i 6. w Polsce prowadzącą studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Więcej informacji »

Praktyczny program i nowoczesne narzędzia pracy

Studia wyróżnia bogaty program zajęć praktycznych. Studenci współpracują ze specjalistami z różnych branż medialnych. Pod ich kierunkiem realizują warsztaty w profesjonalnym studio radiowo-telewizyjnym oraz poznają nowoczesne narzędzia niezbędne w dziennikarstwie internetowym. Podczas staży i praktyk zdobywają doświadczenia zawodowe.

Warsztaty z najlepszymi dziennikarzami

Zajęcia warsztatowe prowadzą dziennikarze czołowych, ogólnopolskich mediów telewizyjnych, radiowych i internetowych, m.in.: Marek Kacprzak z Polsat News, Paweł Oksanowicz z MUZO.FM, Bogusław Chrabota z „Rzeczpospolitej”, Grzegorz Kajdanowicz z TVN, Arleta Bojke z TVP, Paweł Blajer z TVN 24 Biznes i Świat, amb. Grzegorz Dziemidowicz. Kadrę tworzą także specjaliści zajmujący się e-marketingiem i content marketingiem oraz kreowaniem wizerunku i PR.

Profesjonalne portfolio

Pod okiem doświadczonych praktyków studenci kompletują dziennikarskie portfolio. Już na studiach budują sieć kontaktów, co umożliwia im płynne przejście z etapu edukacji do pracy zawodowej.

Współpraca z czołowymi mediami

Uczelnia podpisała umowy o współpracy z największymi i najbardziej opiniotwórczymi dziennikami – „Gazetą Wyborczą” i „Rzeczpospolitą”, a także stacją telewizyjną TVN, gdzie najlepsi studenci odbywają praktyki i staże. Od niedawna studenci zgłębiają tajniki dziennikarstwa internetowego pod okiem ekspertów z Digital Media Campus, szkoły dziennikarskiej tworzonej przez specjalistów z Grupy Onet-RASP.

Partnerzy

logo TVN logo GW logo RP logo onet RAS

dziennikarstwo studio2adziennikarstwo studio3adziennikarstwo studio4adziennikarstwo studio2

Specjalizacje

Szkoła mistrzów dziennikarstwa

Studenci zgłębiają tajniki warsztatu pod okiem mistrzów praktyki dziennikarskiej. Doskonalą kompetencje managerskie związane z prowadzeniem redakcji i zarządzaniem zespołem realizacyjnym. Uczą się budować własną markę, a także pozycję eksperta. Kontakt z doświadczonymi dziennikarzami, praktyki i staże oraz autorskie projekty pozwalają im poznać realia wykonywania tego zawodu. Absolwenci są przygotowani do posługiwania się różnymi technikami warsztatowymi, kierowania zespołem redakcyjnym, a także pracy w charakterze wolnego strzelca.

Zarządzanie treścią mediów

Studenci poznają marketingowe aspekty działania mediów. Analizują wpływ treści medialnych na procesy społeczne i kulturowe. Redagują profesjonalne materiały PR dla mediów. Zdobywają kompetencje niezbędne do kreowania marki i zarządzania nią w mediach. W trakcie praktycznych zajęć poznają zasady skutecznej promocji w blogosferze oraz mediach społecznościowych. Absolwentów wyróżnia profesjonalny warsztat i umiejętności, dzięki którym mogą budować mocną pozycję w branży dziennikarskiej.

Współpracują z nami

Image is not available

Jestem dziennikarzem. To mój sposób na życie. Ciągle nie mogę się nadziwić temu, co widzę, słyszę i czytam. Z tego zadziwienia powstają najlepsze rozmowy.
Pytania zadaję dlatego, że to wszystko, co jest wokół, nieustannie mnie intryguje i zaciekawia. Bo dziennikarstwo to głównie wyjaśnianie. Dlatego studentom pokazuję, że najważniejsze pytania to nie te kiedy, kto i co ,a te, które mówią o tym, dlaczego, po co i w jaki sposób.

Media to moja życiowa przygoda już od 20 lat. Zarówno stacje radiowe, jak i telewizyjne. W programie Wydarzenia Opinie Komentarze w Polsat News wykorzystuję całe swoje wieloletnie doświadczenie, którym chętnie dzielę się z tymi, którzy kiedyś mnie przed kamerą zastąpią.

red. Marek Kacprzak
dziennikarz, kulturoznawca, Polsat News
Image is not available

Mam przekonanie, że dziennikarstwo nie jest profesją dla ludzi wygodnych i letnich. To tygiel, w którym buzują ciekawość i niecierpliwość. Dowiedzieć się dlaczego, po co, kiedy, kto. Dotrzeć do źródła – szybko, już! Przekazać i opowiedzieć tak, by trafić, zmusić do myślenia i reakcji! Jeśli sukcesem jest uwaga innych, to porażką staje się obojętność i nuda.
Dziennikarstwo winno być zatem przywilejem bycia ciekawym i niecierpliwym. Jest żeglugą po niepewnych, często wzburzonych falach. Z ustawicznie zadawanym pytaniem – czy warto? Cóż, statek w porcie jest bezpieczny, ale przecież nie po to buduje się statki!

amb. Grzegorz Dziemidowicz
orientalista, archeolog, dziennikarz i dyplomata, ambasador RP w Egipcie i Sudanie
Image is not available

Dziennikarstwo to ciągła walka i czujność – jak mawiał Ryszard Kapuściński. Ale walka nie oznacza agresji, a czujność – nieufności: „Do tego, żeby uprawiać dziennikarstwo, przede wszystkim trzeba być dobrym człowiekiem. Źli ludzie nie mogą być dobrymi dziennikarzami. Jedynie dobry człowiek usiłuje zrozumieć innych, ich intencje, ich wiarę, ich zainteresowania, ich trudności, ich tragedie. I natychmiast, od pierwszej chwili, stać się częścią ich losu”.

I tę właśnie ideę staram się przekazywać studentom podczas wykładów z etyki dziennikarskiej. Praktyczne jej zastosowanie ćwiczymy na warsztatach z dziennikarstwa telewizyjnego oraz dziennikarskich źródeł informacji.

dr Agnieszka Kamińska
dziennikarka
Slider

Kadra

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Skompletuj następujące dokumenty:
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu)
  • w przypadku braku suplementu – kserokopię indeksu ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
  • 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
  Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres korespondencyjny.

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Czesne za rok studiów 2017-18
studia stacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł
studia niestacjonarne
10 rat 800 zł
2 raty 3950 zł
1 rata 7600 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Czas pracy:
  poniedziałki, środy i piątki: 8.00-17.00
  wtorki i czwartki: 8.00-18.00
  soboty (13 stycznia i 10 lutego): 10.00-14.00

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 300 PLN należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 • jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.