Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Małgorzata-Bulaszewska

dr

Małgorzata Bulaszewska

wykładowca akademicki, sekretarz redakcji „Kultura Popularna”
Uniwersytet SWPS w Warszawie

Dla mediów

Profil naukowy

Kulturoznawczyni, filmoznawczyni i medioznawczyni.

Bada popkulturowe aktywności sieciowe digital nativesdigital immigrants, ze szczególnym uwzględnieniem potoczności myślenia związanej z wiekiem i wynikającej z niej stereotypów o tym, co dozwolone lub zabronione. Analizuje retorykę polskiej blogosfery w obszarze werbalnym i wizualnym oraz funkcjonowanie social media. Naukowo interesuje się filmem, zarówno w kontekście historycznym, jak i nowoczesnym. Koncentruje się przede wszystkim na przedstawieniach archetypów kulturowych oraz utopiach we współczesnych realizacjach filmowych.

Bada materiały audiowizualne w kontekście ich rozwoju, znaczenia społeczno-kulturowego oraz następujące po sobie, utrzymujące się lub przemijające mody w kulturze, trendy społeczne oraz inne aspekty kultury popularnej.

Członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Komisji Medioznawczej, PAU. Autorka wielu artykułów naukowych: „Zasiedlenie polskiej blogosfery przez digital imigrants. O cyfrowych aktywnościach popkulturowych” (2015), „Blog to… blog. Analiza pojęcia w kilku wybranych perspektywach badawczych” (2015), „Rola błazna w kulturze. Przedstawiciele archetypu w polskiej przestrzeni medialnej początku XXI wieku” (2016), „Wizerunek kobiety w Sieci i poza Siecią. Kompetencje medialne a stereotypowe postrzeganie wizerunku kobiety” (2020), „Retoryka polskiej blogosfery. Między cyfrowymi tubylcami a imigrantami” (2021), „Afektywne identyfikacje dzisiejszej kinematografii. Studium przypadków” (2021), „Płynność praktyk partycypacyjnych kultury” (2022), „Wieczór z filmem jako metoda zdobywania umiejętności istotnych w codziennym życiu widza. Platformy Streamingowe niosące wiedzę” (2023), „Wpływ kolorów na odbiór obrazu filmowego – raport z badania” (2023), a także artykułów z t. I i II „Leksykonu Terminów medialnych” (2024).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Filmoznawstwo
  • kulturoznawstwo
  • medioznawstwo

Informacje prasowe

`


Powiązane materiały na stronie uczelni