logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Marek Kochan
Warszawa
Językoznawstwo Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Marek Kochan

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Kultury i Mediów

Profil naukowy

Językoznawca, medioznawca. Naukowo zajmuje się językiem komunikacji publicznej, wizerunkiem osób i instytucji, komunikacją kryzysową, językiem biznesu, przemocą językową, perswazją, retoryką i erystyką, narracjami, prowadzeniem debat czy postkolonialnymi aspektami dyskursu publicznego.

Prowadził badania naukowe szczególnie z zakresu języka biznesu, sloganów i przemocy w języku. Był członkiem projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne” realizowane w latach 2013–2017 przez Konsorcjum Naukowe Analiza Dyskursu, a finansowane ze środków MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W latach 2013–2015 kierował projektem badawczo-edukacyjnym Gdańska Akademia Debaty.

Jest autorem książek, rozdziałów w książkach oraz artykułów, m.in.: Slogany w reklamie i polityce (Trio, 2002, 2003, 2005, 2007), Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach (Znak, 2005, 2007, 2012), Język a wizerunek polityków, w: „Studia politologiczne” vol. 45, Zarządzanie wizerunkiem w polityce (2017), Od święta demokracji do teleturnieju, w: 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, red. A. Budzyńska-Daca (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016) czy Ekspiacyjne MY jako topos retoryki postkolonialnej w polskim dyskursie publicznym, w: Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, red. T. Gackowski, J. Dziedzic (2011).

Od ponad dwudziestu pięciu lat zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami z zakresu komunikacji (w tym komunikacji kryzysowej) i autoprezentacji, które są skierowane do przedsiębiorców, menedżerów, prezesów oraz członków zarządów największych firm i instytucji. Doradza w dziedzinie komunikacji wielu firmom wchodzących na giełdę; pracował przy ponad 70 IPO.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z: kreowania wizerunku osób i instytucji, językowego wymiaru wizerunku, analizy wizerunku w mediach, komunikacji kryzysowej oraz narracji.

Obszary tematyczne

  • retoryka
  • erystyka
  • wizerunek publiczny
  • komunikacja
  • język
  • narracja
  • debaty
  • postkolonializm

Informacje prasowe