Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Opis specjalności
Czego uczymy

Psychologia kliniczna zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych oraz profilaktyką zdrowia psychicznego młodych dorosłych, osób w okresie pełnej dorosłości oraz w wieku senioralnym. Łączy wiedzę psychologiczną z naukami społecznymi i medycznymi.

Studenci uczą się identyfikować zaburzenia psychiczne oraz uwarunkowania zdrowia, poznają zasady diagnozy klinicznej, dowiadują się, jak pracować z osobami dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi, somatycznymi i neurologicznymi. Poznają podstawy współczesnej psychoterapii w różnych modalnościach opartych na dowodach oraz podstawy psychoseksuologii.

Adresaci specjalności

Specjalność skierowana jest do osób, które w przyszłości chcą profesjonalnie pomagać dorosłym z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i somatycznym oraz udzielać profesjonalnego wsparcia psychologicznego w krytycznych sytuacjach życiowych, a także edukować i prowadzić profilaktykę zdrowego stylu życia. To doskonałe przygotowanie dla osób, które myślą o dalszym rozwoju w kierunku psychoterapii.

Wybór specjalności
Kiedy podejmujesz decyzję

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego to jedna z kilku specjalności oferowanych na jednolitych studiach magisterskich na kierunku psychologia. Nie musisz decydować się już dziś. Aplikujesz na kierunek psychologia, a specjalność wybierasz w toku 6. semestru i realizujesz na 4. i 5. roku studiów.

Obowiązują limity miejsc – o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z pierwszych 5 semestrów. Uruchomienie specjalności zależy od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

Sprawdź pozostałe specjalności

Atuty specjalności
Co nas wyróżnia

Budynek Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Najlepsza psychologia w Polsce

Psychologia na Uniwersytecie SWPS zajęła pierwsze miejsce wśród studiów psychologicznych w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024. To nie tylko duże wyróżnienie, ale przede wszystkim potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na naszej uczelni.

Więcej informacji »

integrowanie wiedzy i praktyki2

Zajęcia prowadzone przez specjalistów

Zajęcia prowadzą psychologowie kliniczni, psychoterapeuci i superwizorzy terapii, specjaliści lekarze, łączący pracę naukową z doświadczeniem praktycznym.

Atuty kierunku - nowoczesny program specjalności

Nowoczesny program specjalności

Program specjalności odwołuje się do praktyki opartej na dowodach (evidence based practice) i podejmuje zagadnienia psychologii klinicznej z odniesieniem do współczesnych zmian społeczno-środowiskowych oddziałujących na zdrowie człowieka.

katowice quallab

Wiedza płynąca z badań

Prowadzący zajęcia realizują nowoczesne badania naukowe w katowickich centrach badawczych: Emotion Cognition Lab i Health and Coping Research Group oraz w Pracowni Badań Jakościowych QualLab.

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalach i klinikach zajmujących się diagnozą i leczeniem oraz rehabilitacją zaburzeń psychicznych, neurologicznych i somatycznych; ośrodkach udzielających pomocy psychologicznej, porad i wsparcia kryzysowego (np. OIK, MOPS, MOPR); poradniach zdrowia psychicznego i centrach zdrowia psychicznego realizujących pomoc środowiskową; poradniach małżeńskich i rodzinnych, ośrodkach pomocy rodzinie (np. PCPR); stowarzyszeniach i fundacjach specjalizujących się we wsparciu zdrowia psychicznego – realizujących programy pomocy psychologicznej, profilaktyki, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia; prywatnych gabinetach pomocy psychologicznej, a także w mediach zajmujących się problematyką zdrowia. Mogą być także zatrudniani jako psycholodzy w służbach mundurowych (praca z osobami narażonymi na stres bojowy lub inne doświadczenia traumatyczne).

Przejdź do Biura Karier

 
 • Czarnota-Palenik, Barbara
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Barbara Czarnota-Palenik
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  psycholog
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Barbara Czarnota-Palenik
 • Kornacka, Monika
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Monika Kornacka
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Proces\u00f3w Poznawczych","Nazwa odmieniona":"Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarnego Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Proces\u00f3w Poznawczych"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Monika Kornacka
 • Melerowicz, Daniel
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd oraz superwizor psychoterapii
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Daniel Melerowicz
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Daniel Melerowicz
 • Popiołek, Lech
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Lech Popiołek
  Specjalizacja
  psycholog
  dr Lech Popiołek
 • Rode, Danuta
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Danuta Rode
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog, wieloletnia biegła sądowa
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w\u00a0Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii S\u0105dowej"}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-kliniczna
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Instytut Psychologii
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Danuta Rode
 • Stawiarska, Patrycja
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Patrycja Stawiarska
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-zdrowia
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Doskona\u0142o\u015bci i Innowacji w Dydaktyce","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  dr Patrycja Stawiarska
 • Szastok, Marta
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Marta Szastok
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Proces\u00f3w Poznawczych","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Marta Szastok
 • Szczuka, Zofia
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Zofia Szczuka
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi CARE-BEH","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Zofia Szczuka
 • Życińska, Jolanta
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Jolanta Życińska
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog zdrowia
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-zdrowia
  Instytut
  Centrum Badań nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jolanta Życińska
 • Żyłkowska-Wójcik, Aleksandra
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Aleksandra Żyłkowska-Wójcik
  Miasto
  katowice
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  asystent
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  mgr Aleksandra Żyłkowska-Wójcik

Pozostałe specjalności
do wyboru na jednolitych studiach magisterskich na kierunku psychologia

 1. Psychologia w biznesie i organizacjach

  Studenci dowiadują się, jak wspierać proces zarządzania ludźmi, budowania marki i wizerunku organizacji oraz relacji z klientami. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii organizacji, ekonomicznej, marketingu, reklamy, zachowań konsumenckich i PR, zarządzania zasobami ludzkimi i psychopatologii pracy.
  Czytaj więcej 

 2. Psychologia sądowa i kryminalna

  Studenci dowiadują się, jak wykorzystać wiedzę psychologiczną w obszarze wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, w praktyce psychiatrii sądowej i w działalności penitencjarnej. Zdobywają m.in. umiejętności w zakresie diagnozy zaburzeń zachowania osadzonych i profilowania nieznanych sprawców przestępstw.
  Czytaj więcej 

Najlepsza psychologia
na Śląsku

Katowicki wydział jako jedyny wydział psychologii w województwie śląskim otrzymał kategorią A+ w ostatniej ocenie parametrycznej dokonywanej przez MEiN. Kategoria A oznacza bardzo dobrą ocenę potencjału naukowego, co wpływa również na jakość dydaktyki prowadzonej na wydziale.

Materiały
audio-wideo

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to najpopularniejszy w Polsce projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę psychologiczną. Celem projektu jest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej zarówno w obszarach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz nowoczesnych technologiach. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.psyche.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotify, LectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Zasady
rekrutacji

Aplikujesz na jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Nad wyborem specjalności możesz się jeszcze zastanowić – decyzję podejmujesz w toku studiów.

Psychologia – jednolite studia magisterskie

Szczegółowe zasady rekrutacji, spis wymaganych dokumentów oraz informacje na temat płatności znajdziesz na stronie kierunku.

Przejdź na stronę psychologii

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w biurze rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30