Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Patrycja Stawiarska

dr

Patrycja Stawiarska

Wydział Psychologii w Katowicach
adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, specjalizuje się w psychologii zdrowia i jakości życia. Interesuje się problematyką funkcjonowania człowieka w sytuacji stresu zawodowego, wypalenia zawodowego, zagrożenia utratą zdrowia i w sytuacji doświadczania choroby. Zajmuje się także poszukiwaniem czynników zdrowia w nurcie salutogenetycznym. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań pozostaje problematyka wypalenia zawodowego we współczesnym świecie w kontekście jego uwarunkowań, skutków dla zdrowia i funkcjonowania jednostki oraz możliwości profilaktyki w tym obszarze.

Opublikowała kilkanaście artykułów naukowych oraz dwie monografie: „Wolontariat społeczny. Perspektywa interdyscyplinarna”, „Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata”. Jest laureatką Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia zdrowia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni