Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Więcej niż zarządzanie
Sprawdź, co nas wyróżnia

Myślisz o założeniu firmy, chcesz się nauczyć zarządzać projektami, a może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Nasze studia z zarządzania są dla ciebie.

 1. Praktyczna wiedza z zarządzania

  Na studiach poznasz nowoczesne metody zarządzania i zdobędziesz umiejętności niezbędne w pracy menedżera. W naszym programie nie ma przypadkowych przedmiotów. Stosujemy metodę active-learning, czyli uczymy poprzez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, projektów zespołowych, dyskusji, debat i symulacji.

 2. Diagnozowanie problemów, kreatywne myślenie

  Nowoczesne organizacje wymagają od menedżerów kreatywnego podejścia do zarządzania, sprawnego identyfikowania zmieniających się potrzeb cyfrowego świata, umiejętności diagnozowania problemów i wdrażania innowacyjnych programów. Pokazujemy, jak prowadzić takie projekty. Na zajęciach wspólnie z ekspertami branżowymi analizujemy różne scenariusze biznesowe i opracowujemy optymalne rozwiązania.

 3. Znajomość psychologii organizacji

  W zarządzaniu, ekonomii i biznesie nie wszystko jest racjonalne i policzalne. Każda organizacja to ludzie – zarówno pracownicy, jak i klienci. Dlatego w naszym programie znajdziesz wiedzę psychologiczną, która pozwoli ci zrozumieć motywy postępowania innych ludzi i wskaże narzędzia do budowania dobrych relacji, identyfikowania potrzeb i rozwiązywania konfliktów.

Czego cię nauczymy

 1. Nauczysz się zarządzać sobą

  Rozwój własny lidera
  Skuteczne zarządzanie innymi wymaga umiejętnego zarządzania sobą. Na studiach poznasz swoje mocne strony i zrozumiesz mechanizmy własnego zachowania. Dowiesz się, jak ustalać i realizować cele, a także jak radzić sobie z wyzwaniami. Pomożemy ci odkryć twój potencjał i podpowiemy, jak go rozwijać.

 2. Poznasz zasady współpracy

  Praca zespołowa, networking
  Na studiach dowiesz się, jak budować zespół, motywować pracowników i rozwiązywać konflikty, a także w jaki sposób nawiązywać i utrzymywać relacje z klientami i partnerami. Poznasz zasady skutecznej komunikacji, podstawy negocjacji i reguły współpracy biznesowej.

 3. Dowiesz się, jak założyć i prowadzić firmę

  Zarządzanie organizacjami, tworzenie biznesplanu
  Pokażemy ci, jak założyć własną firmę. Dowiesz się, czym jest startup, w jaki sposób pozyskać środki finansowe na wdrożenie ciekawego pomysłu i przygotować dobry biznesplan. Poznasz współczesne modele zarządzania, podstawy ekonomii menedżerskiej i rachunkowości finansowej.

 4. Nauczysz się zarządzać marką

  Branding i strategie marketingowe
  Dowiesz się, jak kreować wizerunek firmy i tworzyć skuteczne strategie marketingowe. Nauczysz się opracowywać działania reklamowe i zarządzać promocją przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi.

 5. Zrozumiesz, jak działa biznes cyfrowy

  Nowe technologie i procesy biznesowe
  Zapoznasz się z kluczowymi technologiami, które pozwolą ci na skalowanie biznesu niezbędne do sprawnego zarządzania firmą i planowania procesów na podstawie analizy danych (big data). Wyjaśnimy ci, czym jest biznes platformowy i pokażemy sposoby na efektywne zwiększanie sprzedaży przy wykorzystaniu kanałów online.

 6. Poznasz proces badań i analiz dla biznesu

  Analityka biznesowa i zarządzanie operacyjne
  W zarządzaniu organizacją konieczna jest umiejętność określania potrzeb klientów i możliwości biznesowych firmy. Na studiach dowiesz się, jak pozyskiwać, analizować i raportować dane biznesowe przy użyciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Poznasz metody statystyczne wykorzystywane w biznesie.

Znakomici goście na zajęciach
Wyjątkowa okazja do spotkań z liderami polskiego biznesu

Na zajęciach weźmiesz udział w spotkaniach z liderami polskiego biznesu, by czerpać od nich wiedzę, doświadczenie i inspirację. Dzięki nim poznasz różne branże, najnowsze idee biznesowe oraz dobre praktyki.

Piotr
Voelkel

Biznesmen, współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Jens
Ocksen

CEO Volkswagen Poznań

Joanna
Średnicka

CEO Pracownia Gier Szkoleniowych, Co-Founder Game Changers Academy

Michał
Boni

Minister w wielu rządach, w tym pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej minister ds. cyfryzacji, twórca Raportu Polska 2030, poseł do Parlamentu Europejskiego

Agnieszka
Gajewska

Liderka zespołu ds. projektów inwestycyjnych i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej w PwC

Projekty z partnerami biznesowymi

Skończysz studia z portfolio projektów przygotowywanych zespołowo pod okiem opiekunów akademickich i biznesowych. To nie tylko akademickie ćwiczenia, lecz także konkretne zlecenia przygotowywane przez współpracujące z nami organizacje.

Projekt społeczny

Zmierzysz się z istotnym problemem natury społecznej. Przeprowadzisz mikrobadania i dokonasz diagnozy sytuacji. Zaproponujesz rozwiązanie i zaobserwujesz, jak jest ono przyjmowane przez społeczność, której problem dotyczy. Utrwalisz i wykorzystasz w bardziej złożonym kontekście pozyskane wcześniej umiejętności i kompetencje efektywnej pracy zespołowej.

Projekt rozwoju organizacji

Przeanalizujesz scenariusze rozwoju wybranej organizacji, ocenisz je, a niektóre z nich poddasz szczegółowej analizie. Następnie ocenisz szanse, zagrożenia i ryzyka proponowanego rozwiązania oraz oszacujesz korzyści i koszty związane z jego wdrożeniem w rynkowych realiach. Będziesz bazować na umiejętnościach pozyskanych podczas zajęć ze społeczno-gospodarczego otoczenia organizacji.

Projekt doskonalenia organizacji

Zapoznasz się ze specyfiką danej organizacji i dokonasz diagnozy punktów krytycznych dotyczących wskazanych aspektów jej funkcjonowania. Następnie przeanalizujesz dobre praktyki stosowane na świecie w tym zakresie i opracujesz rekomendacje usprawnień, zwracając szczególną uwagę na dostosowanie ich do możliwości danej organizacji.

Zakończenie studiów

Pobierz programDostosuj ścieżkę do swoich zainteresowań
Wybierz specjalność

Na kierunku zarządzanie oferujemy dwie specjalności. Interesującą cię ścieżkę wybierasz po pierwszym roku studiów.

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Ta specjalność jest dla ciebie, jeśli chcesz skuteczne zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach. Nauczysz się:

  • identyfikować luki kompetencyjne zgodnie z celami organizacji,
  • skutecznie rekrutować pracowników, m.in. przygotowywać ogłoszenia, przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne i oceniać potencjalnych kandydatów,
  • przeprowadzać obiektywne oceny pracownicze,
  • tworzyć plany rozwoju zawodowego,
  • identyfikować potrzeby szkoleniowe pracowników oraz wspierać ich w zdobywaniu nowych umiejętności.
 2. Zarządzanie projektami

  Wybierz tę specjalność, jeśli chcesz skutecznie działać w dynamicznym środowisku projektowym. Nauczysz się:

  • dostosowywać do różnych kontekstów projektowych dzięki znajomości tradycyjnych oraz zwinnych metodyk,
  • korzystać z systemów zarządzania projektami, narzędzi do planowania, śledzenia postępów czy komunikacji w zespole,
  • kreatywnie rozwiązywać problemy oraz elastycznie myśleć w sytuacjach, które wymagają dostosowania strategii projektowej,
  • skutecznie komunikować się i efektywnie współpracować z członkami zespołu, interesariuszami i innymi zaangażowanymi stronami.

Partnerzy kierunku
Z kim współpracujemy

Założenia programowe są regularnie konsultowane z menedżerami zarządzającymi wielkimi spółkami z ogromnym kapitałem ludzkim i finansowym. Studenci mają możliwość współpracy z ekspertami z rynku w projektach realizowanych w trakcie studiów lub w ramach praktyk. Regularnie współpracujemy z kilkunastoma firmami.

 • A1 Europe logo
 • fundacja glos mlodych logo
 • sedlak logo
 • copernicus center press logo
 • dgp logo
 • Nowy Styl logo
 • Adecco logo white
 • danish crown logo
 • inconventus
 • level up logo
 • stella virium logo

Atrakcyjne perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Ukończenie naszych studiów otworzy przed tobą drzwi do kariery na stanowiskach menedżerskich we wszystkich branżach. Skuteczny lider potrafiący efektywnie pracować ze swoim zespołem potrzebny jest w każdej organizacji.

Po ukończeniu ścieżki zarządzanie zasobami ludzkimi możesz pracować na takich stanowiskach, jak: specjalista ds. personalnych, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkoleń czy HR Business Partner.

Na specjalności zarządzanie projektami przygotujesz się do pracy m.in. na stanowiskach kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania portfelem projektów, Scrum Mastera, Agile Coach czy analityka biznesowego ds. projektów.

Przejdź do Biura Karier 
 • Cisłak-Wójcik, Aleksandra
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Aleksandra Cisłak-Wójcik
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na uczelni
  Prorektorka ds. nauki
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Relacjami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Aleksandra Cisłak-Wójcik
 • Czeranowska, Olga
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Olga Czeranowska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-socjologiczne
  Specjalizacja
  Socjolożka
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":"Katedry Socjologii"}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  socjologia
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Olga Czeranowska
 • Golińska, Agnieszka
  Specjalizacja
  Psycholog, specjalistka ds. zarządzania
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Imię i nazwisko
  Agnieszka Golińska
  Tytuł
  dr
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Agnieszka Golińska
 • Januszkiewicz, Katarzyna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Katarzyna Januszkiewicz
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
  Specjalizacja
  Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Instytut
  Instytut Nauk Społecznych
  Wydział
  Array
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Januszkiewicz
 • Kondratowicz, Andrzej
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Andrzej Kondratowicz
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-polityce-i-administracji
  Specjalizacja
  Ekonomista
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  ekonomia
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Andrzej Kondratowicz
 • Kowalik, Adam
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Adam Kowalik
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
  Specjalizacja
  Menedżer, doradca, analityk i trener
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  zarzadzanie
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Adam Kowalik
 • Kulesza, Wojciech
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Wojciech Kulesza
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholog społeczny
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":"Katedry Psychologii Spo\u0142ecznej"}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Relacjami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  prof. dr hab. Wojciech Kulesza
 • Kwasek, Artur Grzegorz
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Artur Grzegorz Kwasek
  dr Artur Grzegorz Kwasek
 • Kwiatkowski, Piotr Tadeusz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  prof. dr hab.
  Imię i nazwisko
  Piotr Tadeusz Kwiatkowski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-socjologiczne
  Specjalizacja
  Socjolog, badacz opinii publicznej i rynku
  Stanowisko
  profesor
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  socjologia
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  prof. dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski
 • Mitoraj-Jaroszek, Małgorzata
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
  dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
 • Sarnowska-Wilczyńska, Justyna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Justyna Sarnowska-Wilczyńska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-socjologiczne
  Specjalizacja
  Socjolożka
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  socjologia
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Justyna Sarnowska-Wilczyńska
 • Szelągowski, Marek
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Marek Szelągowski
  dr Marek Szelągowski
 • Szpaderski, Adam
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Adam Szpaderski
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  ekonomia-i-finanse
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci"}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania
  Obszar zainteresowania
  zarzadzanie
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Szpaderski
 • Świątek, Włodzimierz
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Włodzimierz Świątek
  Miasto
  warszawa
  Specjalizacja
  psycholog biznesu, facylitator, coach
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
  Dyscyplina
  Array
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr Włodzimierz Świątek
 • Wiśniewska-Juszczak, Dorota
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr, prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  Dorota Wiśniewska-Juszczak
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Specjalizacja
  Psycholożka społeczna
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na uczelni
  Pełnomocniczka Prorektorki ds. Dydaktyki w Zakresie Jakości Studiów
  Obszar zainteresowania
  psychologia-spoleczna
  Wydział
  Array
  Funkcja w Instytucie
  []
  Funkcja w Centrum
  []
  dr, prof. Uniwersytetu SWPS Dorota Wiśniewska-Juszczak
 • Wojtkiewicz, Katarzyna B.
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Katarzyna B. Wojtkiewicz
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
  Specjalizacja
  Menedżerka, prawniczka, projektantka systemów (Data) Governance i instrumentów polityk publicznych w UE i na poziomie krajowym
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik ","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":"Katedry Zarz\u0105dzania"}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr Katarzyna B. Wojtkiewicz
 • Wójcik-Jurkiewicz, Magdalena
  Etatowy
  Nie
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
  dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Materiały
audio-wideo

Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS to wielokanałowy projekt komunikacyjny, popularyzujący merytoryczną wiedzę o zarządzaniu, skupiający wielotysięczną społeczność osób zainteresowanych zarządzaniem i przywództwem. Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga www.zarzadzanie.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotifyLectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo
 

Rekrutacja
krok po kroku

Pamiętaj, że możesz aplikować tylko na jeden kierunek.

Sprawdź, jak przebiega proces rekrutacji
 1. Wypełnij internetowy
  formularz rekrutacyjny
 2. Wgraj skan dokumentów
  i poczekaj na ich weryfikację
 3. Zawrzyj umowę
  elektroniczną
 4. Dostarcz dokumenty
  do Biura Rekrutacji
 5. Sprawdź decyzję
  o przyjęciu na studia w formularzu rekrutacyjnym

Opłaty
i stypendia

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna, chyba że: kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji, kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Sprawdź, jak obniżyć czesne
 

Czesne za pierwszy rok

rok akademicki 2024/2025 wysokość raty
Zapłać w 10 ratach 1 465 PLN
Zapłać w 2 ratach 7 205 PLN
Zapłać całość 13 850 PLN

Zostańmy w kontakcie

Nie wiesz jeszcze, jakie studia wybrać, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku? Zostaw nam swoje dane, aby być na bieżąco.

Umów się na konsultację

Jeśli masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zarezerwuj konsultację online lub umów się na spotkanie w biurze rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie.

Zarezerwuj konsultację

Призначте консультацію

Якщо у вас виникли питання щодо набору на навчання, запишіться на онлайн-консультацію або на зустріч в нашому бюро в зручний для вас час.

Запишіться на консультацію

Zadzwoń do nas

Jeśli chcesz porozmawiać z naszym konsultantem już teraz, skontaktuj się z nami telefonicznie.

+ 48 22 103 26 30

Drzwi Otwarte
na Uniwersytecie SWPS w Krakowie