logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Katarzyna B. Wojtkiewicz
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych , Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci,
wojtkiewicz

dr

Katarzyna B. Wojtkiewicz

Instytut Nauk Społecznych
Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, ekonomista, menedżer. Tytuł doktora w dziedzinie Zarządzanie (Information Technology) obroniła na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada też dyplom Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Wirtschaftsinformatik). Specjalizuje się w zarządzaniu publicznym oraz zarządzaniu administracją publiczną, a w szczególności wpływem cyfryzacji na planowanie i wdrażanie strategii biznesowych, mierzeniem efektywności procesów biznesowych, tworzeniem przepisów, kontrolą wewnętrzną i audytem oraz zarządzaniem ryzykiem. Posiada ponad 20-latnie doświadczenia w zarządzaniu w sektorze rynku finansowego i w branży usług prawnych.

Jest zaangażowana w prace Rady Regulatorów Rynku „Legal Entity Identifier” (światowa inicjatywa zapoczątkowana przez państwa G-20). Członek Rady Programowej projektu (H2020) „Eurhisfirm (A Comprehensive Data Infrastructure for Well-Informed Policymaking)”. Swoje kompetencje prawnicze wykorzystywała w procesach legislacyjnych związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, kształtujących rynek kapitałowy w Polsce (transpozycja dyrektyw: UCITS, MIFID, Prospectus, Conglomerates). Opracowywała wytyczne dla europejskiego sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego w zakresie identyfikacji podmiotów gospodarczych (Legal Entity Identifier (LEI) Guidelines). Wdrażała również regulacje Unii Europejskiej, w tym akty ustanawiające agencje unijne zajmujące się kontrolą sektora finansowego.

Kieruje projektem „Identyfikacja psychologicznych i społecznych potrzeb młodzieży uczęszczającej do szkół średnich, która wykazuje duże aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz analiza wpływu jaki organizacja wywiera na dobrostan grupy badanej” (grant INS, 2019-2020). Jest również jednym z badaczy w zespole badającym „Kluczowe czynniki determinujące osiągnięcie celów strategicznych przez muzea i miejsca pamięci”.

Nominowana do prestiżowej nagrody 2017 German Enterprise Awards, przyznawanej przez „Worldwide Business Review”, za osiągnięcia w definiowaniu architektury biznesowej i wdrożeniach w obszarze (Data) Governance w agencji unijnej we Frankfurcie nad Menem nadzorującej rynek ubezpieczeniowy i emerytalny w Europie. Autorka i współautorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania, administracji publicznej i prawa, m.in: monografii „Inteligentny biznes. Zarządzanie firmą w dobie dygitalizacji” (2019), oraz artykułów: „Efektywne zarządzanie informacją jako strategiczny czynnik sukcesu nadzoru rynku finansowego” w: „Rynek kapitałowy – regulacje i fundamenty”, red. A. Nowak, T. Czerwińska (2018), „From the Business Process to the Stress Test-EIOPA Data Governance Concept”, w: Irving Fisher Committee – IFC Bulletins 43 (2017), „Metodyka realizacji projektów w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo. Przygotowanie projektu wdrożeniowego”, w: „Informatyka Q Przyszłości”, W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (2010), „Wybrane postulaty dotyczące metodyki wdrożeń IT w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo”, w: „Systemy wspomagania organizacji”, red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc (2010) oraz „Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce. Fundusze inwestycyjne i emerytalne” (1999).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą, Advocacy and Government Relations, oraz różnych aspektów prawa w Biznesie i zarządzania IT.

Dla mediów

Obszary tematyczne

 • Public Administration & Policy
 • Corporate Governance
 • Rynki finansowe
 • Instytucje Unii Europejskiej
 • Cyfrowa identyfikacja (Digital ID)
 • Business Process Management 
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Compliance, kontrola wewnętrzna, audyt

Informacje prasowe

  Materiały Wideo

  The Creation of a Powerful Authority

  .