logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Katarzyna B. Wojtkiewicz
Warszawa
Nauki prawne
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych , Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci,
wojtkiewicz

dr

Katarzyna B. Wojtkiewicz

Instytut Nauk Społecznych
Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Prawnik, ekonomista, menedżer. Tytuł doktora w dziedzinie Zarządzanie (Information Technology) obroniła na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada też dyplom Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Wirtschaftsinformatik).

Tematem jej badań jest „Paradygmat Quality of Life (Jakości życia) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych i organizacji gospodarczych w dobie dygitalizacji”. Analizuje działania przedsiębiorstw prywatnych, instytucji publicznych, rynków i grup społecznych by stwierdzić, jak cele związane z zapewnianiem jakości życia, przekładają się na procesy decyzyjne, w szczególności w aspektach cyfrowych działania organizacji.

Jest zaangażowana w prace Rady Regulatorów Rynku „Legal Entity Identifier” (światowa inicjatywa zapoczątkowana przez państwa G-20). Członek Rady Programowej projektu (H2020) „Eurhisfirm (A Comprehensive Data Infrastructure for Well-Informed Policymaking)”. Swoje kompetencje prawnicze wykorzystywała w procesach legislacyjnych związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, kształtujących rynek kapitałowy w Polsce (transpozycja dyrektyw: UCITS, MIFID, Prospectus, Conglomerates). Opracowywała wytyczne dla europejskiego sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego w zakresie identyfikacji podmiotów gospodarczych (Legal Entity Identifier (LEI) Guidelines). Wdrażała również regulacje Unii Europejskiej, w tym akty ustanawiające agencje unijne zajmujące się kontrolą sektora finansowego.

Kieruje projektem „Identyfikacja psychologicznych i społecznych potrzeb młodzieży uczęszczającej do szkół średnich, która wykazuje duże aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz analiza wpływu jaki organizacja wywiera na dobrostan grupy badanej” (grant INS, 2019-2020). Jest również jednym z badaczy w zespole badającym „Kluczowe czynniki determinujące osiągnięcie celów strategicznych przez muzea i miejsca pamięci”.

Nominowana do prestiżowej nagrody 2017 German Enterprise Awards, przyznawanej przez „Worldwide Business Review”, za osiągnięcia w definiowaniu architektury biznesowej i wdrożeniach w obszarze (Data) Governance w agencji unijnej we Frankfurcie nad Menem nadzorującej rynek ubezpieczeniowy i emerytalny w Europie. Autorka i redaktorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania, administracji publicznej i prawa, m.in.: monografii „Inteligentny biznes. Zarządzanie firmą w dobie dygitalizacji” (2019, 2020).

Na Uniwersytecie SWPS koordynuje studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Przywództwo oraz prowadzi zajęcia z zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą, Advocacy and Government Relations, oraz różnych aspektów prawa w Biznesie i zarządzania IT.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Public Administration & Policy
  • Corporate Governance
  • Rynki finansowe
  • Instytucje Unii Europejskiej
  • Cyfrowa identyfikacja (Digital ID)
  • Business Process Management 
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Compliance, kontrola wewnętrzna, audyt

Materiały Wideo

The Creation of a Powerful Authority

.