Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Katarzyna Wojtkiewicz

dr

Katarzyna B. Wojtkiewicz

Instytut Nauk Społecznych
Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
kierownik Katedry Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Prawniczka, doktor zarządzania (zarządzanie informacją) z dyplomem uzupełniającym z Uniwersytetu Otto-Friedricha w Bambergu (Niemcy) z zakresu informatyki zarządczej.

Posiada trzydziestoletnie doświadczenie menedżerskie i prawnicze zdobyte w instytucjach międzynarodowych i w administracji publicznej rynków finansowych. Tematem jej aktualnych badań są modele (Data) Governance w sferze publicznej i prywatnej oraz koncepcje prawa publicznego na jego styku z prawem gospodarczym.

Jest zaangażowana w prace Ogólnoświatowej Rady Regulatorów Rynku (Legal Entity Identifier Worldwide) oraz projekt finansowany z programu Horyzont Europa: „Eurhisfirm. Long-term Data for Europe (A Comprehensive Data Infrastructure for Well-Informed Policymaking)”. Swoje kompetencje prawnicze i zarządcze wykorzystywała w procesach legislacyjnych związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, kształtując model Governance Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. Obecnie wykorzystuje je w procesie kształtowania polityk publicznych dotyczących identyfikacji podmiotów gospodarczych w infrastrukturze wspólnego rynku.

Nominowana do prestiżowej nagrody 2017 German Enterprise Awards, przyznawanej przez „Worldwide Business Review” za osiągnięcia w wypracowywaniu kompromisu unijnego i wdrożeniach dotyczących wymiany danych na rynkach finansowych w Europie. Autorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania, prawa i administracji publicznej.

Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS pełni następujące funkcje: przewodniczącej Komisji ds. programowych kierunku Zarządzanie i przywództwo oraz Management and Leadership (in English), kierowniczki programu Public Management and Policy Design oraz Pełnomocnika Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ds. praktyk zawodowych.

Główne obszary jej naukowej działalności to:

  • Zarządzanie
  • Prawo
  • Technologie

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo i zarządzanie publiczne
  • Data Governance

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni

Materiały Wideo

The Creation of a Powerful Authority

.

Czy w organizacjach jest miejsce na jakość życia? – dr K. Wojtkiewicz, dr A. Golińska

.