Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Katedra Zarządzania

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

Katedra Zarządzania to interdyscyplinarna grupa specjalistów zarządzania, ekonomii, nauk socjologicznych i psychologii społecznej, którzy dążą do synergii wiedzy, metod i podejść badawczych w celu jak najpełniejszego rozpoznania wyzwań stojących przed współczesnym zarządzaniem.

Katedra Zarządzania w Warszawie Uniwersytet SWPS

Zarządzanie
z ludzką twarzą

Interdyscyplinarność i jakość metodologiczna w rozwiązywaniu praktycznych problemów zarządzania

Złożoność przestrzeni organizacyjnej wymaga zastosowania w postępowaniu badawczym zróżnicowanych metod i technik, dlatego w naszych pracach wykorzystujemy zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe, dążąc do jak najpełniejszego rozpoznania badanego zjawiska zgodnie z rygorem jakości metodologicznej. Takie podejście pozwala nam rozwijać zarządzanie zgodnie ze światowymi trendami humanistycznymi, które w centrum zainteresowania stawiają człowieka. Wierzymy, że rolą nauki w tym świecie jest opis, wyjaśnienie i predykcja zjawisk tak, by powstała wiedza stanowiła kluczowe wsparcie dla procesu zarządzania. Dlatego też aktywnie współpracujemy z najlepszymi uczelniami zagranicznymi, wiodącymi firmami oraz instytucjami sfery publicznej.

W Katedrze Zarządzania Uniwersytetu SWPS wierzymy, że możemy kształcić specjalistów średniego szczebla i managerów, którzy są przekonani że organizacje biznesowe i instytucje publiczne tworzą ludzie, a nie ściany i komputery; którzy z uważnością traktują drugiego człowieka niezależnie od stanowiska i różnic indywidualnych; którzy wierzą w naukę przez całe życie i transfer kompetencji pomiędzy różnymi obszarami aktywności życiowej.

Agnieszka Golińska
Specjalizacja
psycholog biznesu i certykowany asesor AC/DC, prowadzi międzynarodowe badania z zakresu zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Agnieszka Golińska
Tytuł
dr
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Agnieszka Golińskapsycholog biznesu i certykowany asesor AC/DC, prowadzi międzynarodowe badania z zakresu zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej
Januszkiewicz, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Katarzyna Januszkiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":"Katedry Zarz\u0105dzania"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Januszkiewiczpsycholog, specjalista ds. organizacji i zarządzania
Karczewski, Wojciech
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Wojciech Karczewski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Ekspert ds. organizacji i zarządzania, doradca, menedżer
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja na uczelni
Dyrektor Biura Międzynarodowego
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Wojciech Karczewskiekspert ds. organizacji i zarządzania, doradca, menedżer
Kondratowicz, Andrzej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Andrzej Kondratowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Ekonomista
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Andrzej Kondratowiczekonomista, wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Kowalczewska, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kowalczewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Ekspert w zakresie psychologii komunikacji
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Agnieszka Kowalczewskaekspert w zakresie psychologii komunikacji, koordynator kierunku dziennikarstwo
Kowalik, Adam
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Adam Kowalik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Doradca, trener, menedżer, analityk
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja w Centrum
[]
dr Adam Kowalikdoradca, trener, menedżer, analityk. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie konkurencyjnym i rynkowym, symulacjach strategicznych
Łużniak-Piecha, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Łużniak-Piecha
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Magdalena Łużniak-Piechapsycholog, zajmuje się badaniami z obszaru zarządzania, przywództwa, komunikacji i kultury organizacyjnej
Olejniczak, Karol
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Karol Olejniczak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Doktor habilitowany nauk o polityce publicznej
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Karol Olejniczakprofesor nauk o polityce publicznej
Pacholarz, Wioletta
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Wioletta Pacholarz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Wioletta Pacholarz 
Prokurat, Sergiusz
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Sergiusz Prokurat
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Wydział
Array
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
[]
dr Sergiusz Prokurat  
Rogiński, Mikołaj
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mikołaj Rogiński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Specjalista ds. zarządzania
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja w Centrum
[]
dr Mikołaj RogińskiSpecjalista ds. zarządzania, analityk i doradca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu.
Szpaderski, Adam
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Szpaderski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
ekonomia-i-finanse
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Ekspert w obszarze zarządzania i metodologii nauk o zarządzaniu
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam Szpaderskiekspert w obszarze zarządzania i metodologii nauk o zarządzaniu
Wojtkiewicz, Katarzyna B.
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna B. Wojtkiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, ekonomista, menedżer
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Katarzyna B. Wojtkiewiczprawnik, ekonomista

Badania

Nasza aktywność naukowa lokuje się w obszarze: zarządzania publicznego, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania strategicznego oraz zachowań organizacyjnych.

Miękkie i twarde zarządzanie

W Katedrze Zarządzania prowadzimy badania naukowe powiązane zarówno z miękkim, jak i twardym zarządzaniem, z wszelką dbałością o standardy metodologiczne i etyczne, realizując misję KZ „zarządzania z ludzką twarzą i po ludzku”. Wynikami badań dzielimy się z naszymi studentami. Nasze projekty naukowe – realizowane indywidualnie, a także w zespołach badawczych – są finansowane przez różne podmioty, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Nekonwencjonalne tematy

Nie boimy się podejmować niekonwencjonalnych dla dyscypliny zarządzania tematów, w nowych przestrzeniach organizacyjnych, jak np. zarządzanie nowymi technologiami, zarządzanie w warunkach niepewności, relacje w organizacjach, zarządzanie miejscami pamięci czy zarządzanie migracjami i zarządzanie kapitałem ludzkim osób mobilnych geograficznie w organizacjach oraz potencjałem międzykulturowym w firmach.

Szeroka perspektywa

Myślimy przyszłościowo o organizacjach ulokowanych w Polsce, zarówno biznesowych, jak tych z szerszego otoczenia społecznego, które będą się coraz bardziej, po ludzku, różnicować, zarówno ze względu na realizowane cele, międzynarodowe usieciowienie polskiej gospodarki, przeszłość społeczno-historyczną Polski na mapie świata oraz procesy technologizacyjne. Oznacza to, że relacje człowiek-technologia coraz bardziej będą obecne w strategiach zarządzania organizacjami, a firmy, w obliczu starzenia się społeczeństw, będą coraz bardziej zwracać uwagę na nowe wymiary kapitałów: ludzkiego, społecznego, psychologicznego. Wszystko to coraz bardziej dzieje się w warunkach niepewności, okresów zawieszenia, niespodziewanych turbulencji, zmian trybów działania.

Centra i grupy bdawcze

 • Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci kierowane przez prof. Adama Szpaderskiego, z udziałem dr Katarzyny Wojtkiewicz
 • Mobility Research Group liderowana przez prof. Izabelę Grabowską, z udziałem dr Magdaleny Łużniak-Piechy

Współpraca międzynarodowa

Działalność Katedry Zarządzania charakteryzuje się wysokim stopniem umiędzynarodowienia w zakresie oferty programowej, współpracy naukowo-dydaktycznej i jakości kształcenia.

Studia w języku angielskim

Katedra prowadzi unikalne studia w języku angielskim w dziedzinie Management and Leadership, cieszące się zainteresowaniem studentów międzynarodowych z całego świta, w tym z takich państw, jak: Afganistan, Arabia Saudyjska, Armenia, Białoruś, Birma, Bułgaria, Chiny, Egipt, Ekwador, Gruzja, Indie, Iran, Jordania, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Kuwejt, Liban, Meksyk, Nepal, Niemcy, Nigeria, Peru, Rosja, Rwanda, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam, Włochy czy Zimbabwe. Aby ułatwić studentom integrację, uczelnia organizuje różnego rodzaju wydarzenia o charakterze wielokulturowym. Przykładem może tu być tzw. „Orientation Week” oraz „International Days”, cykliczne wydarzenia wspomagające działania networkingowe pomiędzy studentami różnych narodowości.

Praktyki i staże

Zajęcia na kierunku prowadzą w części wykładowcy zagraniczni z bogatym doświadczeniem naukowo-dydaktycznym. Ponadto studenci mają możliwość odbywania kilkumiesięcznych praktyk i staży zawodowych za granicą w placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, muzeach, szpitalach i bibliotekach.

Umowy z uczelniami na całym świecie

Katedra dysponuje umowami z najlepszymi uczelniami zagranicznymi w zakresie badań, publikacji i wymiany międzynarodowej (Erasmus+ i pozaeuropejskiej). Wśród bezpośrednich partnerów znajdują się takie renomowane ośrodki, jak: Tilburg University (Holandia) – wiodący holenderski ośrodek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, posiadający akredytacje AACSB, EQUIS, które obok AMBA są dwoma z trzech najbardziej prestiżowych akredytacji szkół biznesu na świecie, oraz Arizona State University (USA) – najbardziej innowacyjna uczelnia w USA (U.S. News and World Report), posiadająca również akredytację AACSB. Prowadzimy także kierunkową współpracę z Universitat de Vic (Hiszpania), Dalarna University (Szwecja), Kwantlen Polytechnic University (Kanada) oraz University of Detroit Mercy (USA). Wykładowcy Katedry publikują prace i realizują projekty z autorami z zagranicy.

Journey to Changemaker Certyficate

Jakość kształcenia na kierunku Management and Leadership potwierdzona została przez pozyskanie międzynarodowej akredytacji Journey to Changemaker Certificate (J2CC), przyznanej przez organizację Ashoka. Proces akredytacyjny został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Akredytacje zagraniczne”.

 • Ashoka logotyp
 • Vox logotyp
 • Concordia design logotyp

Dydaktyka

Katedra prowadzi studia I i II stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo w języku polskim i angielskim.

Zobacz, jakie kierunki oferujemy:

 

Active learning

Uczymy poprzez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Nazywamy siebie prowadzącymi zajęcia, a nie – wykładowcami. Stawiamy się w roli animatorów procesu uczenia się, a nie – ekspertów przekazujących wiedzę. Zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, konwersatoriów, studiów przypadków, projektów zespołowych, dyskusji, debat, symulacji.

Przewodzenie zmianom

Rozwijamy w studentach poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości, tak aby w przyszłości mogli pozytywnie wpływać na społeczeństwo i odważnie działać w biznesie. Nasz program studiów został wyróżniony Journey to Changemaker Certificate, przyznawanym przez międzynarodową fundację Ashoka.

KZ model edukacyjny

Program tutoringowy

Naszym studentom oferujemy indywidualny tutoring przez cały okres studiów. Zaczynamy od diagnozy kompetencji i na jej podstawie wspólnie opracowujemy plan dalszego rozwoju. Wspieramy studentów w dopasowaniu ścieżki studiów do ich osobistych predyspozycji i planów zawodowych. Doradzamy w trudnych wyborach związanych z kształceniem. Praca z tutorem pozwala studentom lepiej zaplanować obszary aktywności i świadomiej realizować swoje cele.

Jakość programów studiów

O jakość programów studiów dbają trzy współpracujące ze sobą i uzupełniające się zespoły eksperckie:

 • Zespół metodologiczny
 • Zespół ds. organizacji i zarządzania, koordynator prof. Adam Szpaderski
 • Zespół ds. psychospołecznych aspektów zarządzania, koordynatorka dr Magdalena Łużniak-Piecha

Projekty studentów

Leadership LAB Project

Projekt Leadership LAB jest inicjatywą Zespołu Badawczego Przywództwa w Modelu Acts of Leadership. Jest to projekt pozadydaktyczny składający się z trzech połączonych ze sobą modułów: rozwojowego, edukacyjnego i badawczego.

leadership lab

Uczestnikami projektu są przede wszystkim studenci kierunku Zarządzanie i Przywództwo oraz Management and Leadership Uniwersytetu SWPS, studenci innych kierunków Uniwersytetu SWPS (m.in. psychologii biznesu, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, wzornictwa, informatyki i psychologii), doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS oraz studenci z innych uczelni zainteresowani problematyką przywództwa. Dzięki tej otwartości, różnorodności i interdyscyplinarności, uczestnicy projektu mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz wzajemnie wspierać się w rozwoju.

Głównymi formami działania w projekcie są: warsztaty rozwojowe, indywidualne i grupowe sesje tutoringowe, sesje eksperymentalne, praca w zespołach projektowych, warsztaty otwarte realizowane w cyklach tematycznych. Kluczową metodyką warsztatową jest „Experiential Learning” (Uczenie się przez doświadczenie).

Projekt stwarza studentom możliwości rozwijania się w zakresie trzech kluczowych obszarów:

 • rozwijania potencjału osobistego (odkrywanie talentów twórczych, rozwijanie potencjału przywódczego)
 • poszerzania i pogłębiania wiedzy obejmującej różne aspekty przywództwa (m.in. poznawanie i studiowanie Modelu Acts of Leadership, koncepcji Leadership in Action)
 • prowadzenia eksperymentów badawczych (m.in. testowania nowych pomysłów i hipotez, twórczego eksperymentowania, tworzenia założeń dla przyszłych projektów badawczych, rozwijania i wdrażania pomysłów na projekty biznesowe, społeczne, naukowe, edukacyjne, kreatywne, technologiczne).

Opieka tutorska: prof. Richard Little i dr Włodzimierz Świątek

Skontaktuj się
z nami

Katedra ZarządzaniaKierownik
dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS