Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Katedra Zarządzania

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

Katedra Zarządzania to interdyscyplinarna grupa specjalistów zarządzania, ekonomii, nauk socjologicznych i psychologii społecznej, którzy dążą do synergii wiedzy, metod i podejść badawczych w celu jak najpełniejszego rozpoznania wyzwań stojących przed współczesnym zarządzaniem.

Katedra Zarządzania w Warszawie Uniwersytet SWPS

Zarządzanie
z ludzką twarzą

Interdyscyplinarność i jakość metodologiczna w rozwiązywaniu praktycznych problemów zarządzania

Złożoność przestrzeni organizacyjnej wymaga zastosowania w postępowaniu badawczym zróżnicowanych metod i technik, dlatego w naszych pracach wykorzystujemy zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe, dążąc do jak najpełniejszego rozpoznania badanego zjawiska zgodnie z rygorem jakości metodologicznej. Takie podejście pozwala nam rozwijać zarządzanie zgodnie ze światowymi trendami humanistycznymi, które w centrum zainteresowania stawiają człowieka. Wierzymy, że rolą nauki w tym świecie jest opis, wyjaśnienie i predykcja zjawisk tak, by powstała wiedza stanowiła kluczowe wsparcie dla procesu zarządzania. Dlatego też aktywnie współpracujemy z najlepszymi uczelniami zagranicznymi, wiodącymi firmami oraz instytucjami sfery publicznej.

W Katedrze Zarządzania Uniwersytetu SWPS wierzymy, że możemy kształcić specjalistów średniego szczebla i managerów, którzy są przekonani że organizacje biznesowe i instytucje publiczne tworzą ludzie, a nie ściany i komputery; którzy z uważnością traktują drugiego człowieka niezależnie od stanowiska i różnic indywidualnych; którzy wierzą w naukę przez całe życie i transfer kompetencji pomiędzy różnymi obszarami aktywności życiowej.

Golińska, Agnieszka
Specjalizacja
Psycholog, specjalistka ds. zarządzania
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Agnieszka Golińska
Tytuł
dr
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Agnieszka Golińskapsycholog biznesu i certykowany asesor AC/DC, prowadzi międzynarodowe badania z zakresu zachowań organizacyjnych oraz akulturacji psychologicznej
Januszkiewicz, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Katarzyna Januszkiewicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Januszkiewiczpsycholog, specjalista ds. organizacji i zarządzania
Kondratowicz, Andrzej
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Andrzej Kondratowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Ekonomista
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
ekonomia
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Andrzej Kondratowiczekonomista, wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Kotłowska, Alicja
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
mgr, LLM, MBA
Imię i nazwisko
Alicja Kotłowska
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
asystent
Specjalizacja
ekspertka ds. zarządzania
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
mgr, LLM, MBA Alicja Kotłowskaekspertka ds. zarządzania
Kowalczewska, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Kowalczewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Ekspert w zakresie psychologii komunikacji
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-komunikacji
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Agnieszka Kowalczewskaekspert w zakresie psychologii komunikacji, koordynator kierunku dziennikarstwo
Kowalik, Adam
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Adam Kowalik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Menedżer, doradca, analityk i trener
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Adam Kowalikmenedżer, doradca, analityk i trener
Kurowska-Wilczyńska, Kinga
Etatowy
Tak
Specjalizacja
project/portfolio menedżerka, ekspertka ds. organizacji, zarządzania i szkolnictwa wyższego, automatyczka i robotyczka
Biogram
Tak
Tytuł
dr inż.
Imię i nazwisko
Kinga Kurowska-Wilczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńskaproject/portfolio menedżerka, ekspertka ds. organizacji, zarządzania i szkolnictwa wyższego, automatyczka i robotyczka
Łużniak-Piecha, Magdalena
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Łużniak-Piecha
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-biznesu
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Magdalena Łużniak-Piechapsycholog, zajmuje się badaniami z obszaru zarządzania, przywództwa, komunikacji i kultury organizacyjnej
Osterczuk, Karolina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Karolina Osterczuk
Tytuł
dr
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Społecznych
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
asystent
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Karolina Osterczukpsycholog, zajmuje się badaniami z obszaru zarządzania, przywództwa, komunikacji i kultury organizacyjnej
Pacholarz, Wioletta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Wioletta Pacholarz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Wioletta Pacholarzspecjalistka ds. zarządzania i jakości
Rogiński, Mikołaj
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mikołaj Rogiński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Specjalizacja
Specjalista ds. zarządzania
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Mikołaj RogińskiSpecjalista ds. zarządzania, analityk i doradca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu.
Szpaderski, Adam
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Adam Szpaderski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
ekonomia-i-finanse
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Ekspert w zakresie organizacji i zarządzania
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Adam SzpaderskiEkspert w zakresie organizacji i zarządzania
Świątek, Włodzimierz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Włodzimierz Świątek
Miasto
warszawa
Specjalizacja
psycholog biznesu, facylitator, coach
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Włodzimierz Świątekpsycholog biznesu, trener szkoleń, facylitator i coach

Współpraca dydaktyczna

Kubów, Magdalena
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, badaczka, dydaktyczka
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Kubów
Obszar zainteresowania
zarzadzanie
Dyscyplina
nauki-o-zarzadzaniu-i-jakosci
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
warszawa
Wydział
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Magdalena Kubówjej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół problematyki przedsiębiorczości, a w szczególności kulturowego i społecznego kontekstu tworzenia przedsiębiorstw
Świątek, Włodzimierz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Włodzimierz Świątek
Miasto
warszawa
Specjalizacja
psycholog biznesu, facylitator, coach
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Zarz\u0105dzania","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Włodzimierz Świątekpsycholog biznesu, trener szkoleń, facylitator i coach
Karczewski, Wojciech
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Wojciech Karczewski
Specjalizacja
Ekspert ds. organizacji i zarządzania, doradca, menedżer
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Wojciech KarczewskiEkspert ds. organizacji i zarządzania, doradca, menedżer.

Badania

Nasza aktywność naukowa lokuje się w obszarze: zarządzania publicznego, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania strategicznego oraz zachowań organizacyjnych.

Miękkie i twarde zarządzanie

W Katedrze Zarządzania prowadzimy badania naukowe powiązane zarówno z miękkim, jak i twardym zarządzaniem, z wszelką dbałością o standardy metodologiczne i etyczne, realizując misję KZ „zarządzania z ludzką twarzą i po ludzku”. Wynikami badań dzielimy się z naszymi studentami. Nasze projekty naukowe – realizowane indywidualnie, a także w zespołach badawczych – są finansowane przez różne podmioty, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Niekonwencjonalne tematy

Nie boimy się podejmować niekonwencjonalnych dla dyscypliny zarządzania tematów, w nowych przestrzeniach organizacyjnych, jak np. zarządzanie nowymi technologiami, zarządzanie w warunkach niepewności, relacje w organizacjach, zarządzanie miejscami pamięci czy zarządzanie migracjami i zarządzanie kapitałem ludzkim osób mobilnych geograficznie w organizacjach oraz potencjałem międzykulturowym w firmach.

Szeroka perspektywa

Myślimy przyszłościowo o organizacjach ulokowanych w Polsce, zarówno biznesowych, jak tych z szerszego otoczenia społecznego, które będą się coraz bardziej, po ludzku, różnicować, zarówno ze względu na realizowane cele, międzynarodowe usieciowienie polskiej gospodarki, przeszłość społeczno-historyczną Polski na mapie świata oraz procesy technologizacyjne. Oznacza to, że relacje człowiek-technologia coraz bardziej będą obecne w strategiach zarządzania organizacjami, a firmy, w obliczu starzenia się społeczeństw, będą coraz bardziej zwracać uwagę na nowe wymiary kapitałów: ludzkiego, społecznego, psychologicznego. Wszystko to coraz bardziej dzieje się w warunkach niepewności, okresów zawieszenia, niespodziewanych turbulencji, zmian trybów działania.

Centra i grupy bdawcze

 • Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci kierowane przez prof. Adama Szpaderskiego, z udziałem dr Katarzyny Wojtkiewicz
 • Mobility Research Group liderowana przez prof. Izabelę Grabowską, z udziałem dr Magdaleny Łużniak-Piechy

Współpraca międzynarodowa

Działalność Katedry Zarządzania charakteryzuje się wysokim stopniem umiędzynarodowienia w zakresie oferty programowej, współpracy naukowo-dydaktycznej i jakości kształcenia.

Studia w języku angielskim

Katedra prowadzi unikalne studia w języku angielskim w dziedzinie Management and Leadership, cieszące się zainteresowaniem studentów międzynarodowych z całego świta, w tym z takich państw, jak: Afganistan, Arabia Saudyjska, Armenia, Białoruś, Birma, Bułgaria, Chiny, Egipt, Ekwador, Gruzja, Indie, Iran, Jordania, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Kuwejt, Liban, Meksyk, Nepal, Niemcy, Nigeria, Peru, Rosja, Rwanda, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam, Włochy czy Zimbabwe. Aby ułatwić studentom integrację, uczelnia organizuje różnego rodzaju wydarzenia o charakterze wielokulturowym. Przykładem może tu być tzw. „Orientation Week” oraz „International Days”, cykliczne wydarzenia wspomagające działania networkingowe pomiędzy studentami różnych narodowości.

Praktyki i staże

Zajęcia na kierunku prowadzą w części wykładowcy zagraniczni z bogatym doświadczeniem naukowo-dydaktycznym. Ponadto studenci mają możliwość odbywania kilkumiesięcznych praktyk i staży zawodowych za granicą w placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, muzeach, szpitalach i bibliotekach.

Umowy z uczelniami na całym świecie

Katedra dysponuje umowami z najlepszymi uczelniami zagranicznymi w zakresie badań, publikacji i wymiany międzynarodowej (Erasmus+ i pozaeuropejskiej). Wśród bezpośrednich partnerów znajdują się takie renomowane ośrodki, jak: Tilburg University (Holandia) – wiodący holenderski ośrodek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, posiadający akredytacje AACSB, EQUIS, które obok AMBA są dwoma z trzech najbardziej prestiżowych akredytacji szkół biznesu na świecie, oraz Arizona State University (USA) – najbardziej innowacyjna uczelnia w USA (U.S. News and World Report), posiadająca również akredytację AACSB. Prowadzimy także kierunkową współpracę z Universitat de Vic (Hiszpania), Dalarna University (Szwecja), Kwantlen Polytechnic University (Kanada) oraz University of Detroit Mercy (USA). Wykładowcy Katedry publikują prace i realizują projekty z autorami z zagranicy.

Journey to Changemaker Certificate

Jakość kształcenia na kierunku Management and Leadership potwierdzona została przez pozyskanie międzynarodowej akredytacji Journey to Changemaker Certificate (J2CC), przyznanej przez organizację Ashoka. Proces akredytacyjny został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Akredytacje zagraniczne”.

 • Ashoka logotyp
 • Vox logotyp
 • Concordia design logotyp

Dydaktyka

Katedra prowadzi studia I i II stopnia na kierunku Zarządzanie i przywództwo w języku polskim i angielskim.

Zobacz, jakie kierunki oferujemy:

Zarządzanie i przywództwo
Kierunek

Zarządzanie i przywództwo

Management and Leadership

stacjonarna, niestacjonarna
Warszawa I stopnia poznaj szczegóły
Zarządzanie i przywództwo
Kierunek

Zarządzanie i przywództwo

Management and Leadership

niestacjonarna
Warszawa II stopnia poznaj szczegóły
 

Active learning

Uczymy poprzez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Nazywamy siebie prowadzącymi zajęcia, a nie – wykładowcami. Stawiamy się w roli animatorów procesu uczenia się, a nie – ekspertów przekazujących wiedzę. Zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, konwersatoriów, studiów przypadków, projektów zespołowych, dyskusji, debat, symulacji.

Przewodzenie zmianom

Rozwijamy w studentach poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości, tak aby w przyszłości mogli pozytywnie wpływać na społeczeństwo i odważnie działać w biznesie. Nasz program studiów został wyróżniony Journey to Changemaker Certificate, przyznawanym przez międzynarodową fundację Ashoka.

KZ model edukacyjny

Program tutoringowy

Naszym studentom oferujemy indywidualny tutoring przez cały okres studiów. Zaczynamy od diagnozy kompetencji i na jej podstawie wspólnie opracowujemy plan dalszego rozwoju. Wspieramy studentów w dopasowaniu ścieżki studiów do ich osobistych predyspozycji i planów zawodowych. Doradzamy w trudnych wyborach związanych z kształceniem. Praca z tutorem pozwala studentom lepiej zaplanować obszary aktywności i świadomiej realizować swoje cele.

Jakość programów studiów

O jakość programów studiów dbają trzy współpracujące ze sobą i uzupełniające się zespoły eksperckie:

 • Zespół metodologiczny
 • Zespół ds. organizacji i zarządzania, koordynator prof. Adam Szpaderski
 • Zespół ds. psychospołecznych aspektów zarządzania, koordynatorka dr Magdalena Łużniak-Piecha

Projekty studentów

Leadership LAB Project

Projekt Leadership LAB jest inicjatywą Zespołu Badawczego Przywództwa w Modelu Acts of Leadership. Jest to projekt pozadydaktyczny składający się z trzech połączonych ze sobą modułów: rozwojowego, edukacyjnego i badawczego.

leadership lab

Uczestnikami projektu są przede wszystkim studenci kierunku Zarządzanie i Przywództwo oraz Management and Leadership Uniwersytetu SWPS, studenci innych kierunków Uniwersytetu SWPS (m.in. psychologii biznesu, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, wzornictwa, informatyki i psychologii), doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS oraz studenci z innych uczelni zainteresowani problematyką przywództwa. Dzięki tej otwartości, różnorodności i interdyscyplinarności, uczestnicy projektu mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz wzajemnie wspierać się w rozwoju.

Głównymi formami działania w projekcie są: warsztaty rozwojowe, indywidualne i grupowe sesje tutoringowe, sesje eksperymentalne, praca w zespołach projektowych, warsztaty otwarte realizowane w cyklach tematycznych. Kluczową metodyką warsztatową jest „Experiential Learning” (Uczenie się przez doświadczenie).

Projekt stwarza studentom możliwości rozwijania się w zakresie trzech kluczowych obszarów:

 • rozwijania potencjału osobistego (odkrywanie talentów twórczych, rozwijanie potencjału przywódczego)
 • poszerzania i pogłębiania wiedzy obejmującej różne aspekty przywództwa (m.in. poznawanie i studiowanie Modelu Acts of Leadership, koncepcji Leadership in Action)
 • prowadzenia eksperymentów badawczych (m.in. testowania nowych pomysłów i hipotez, twórczego eksperymentowania, tworzenia założeń dla przyszłych projektów badawczych, rozwijania i wdrażania pomysłów na projekty biznesowe, społeczne, naukowe, edukacyjne, kreatywne, technologiczne).

Opieka tutorska: prof. Richard Little i dr Włodzimierz Świątek

Przeczytaj szczegółowe informacje o projekcie Leadership LAB Project

Zobacz pozostałe projekty naszych studentów