logo uswps nazwa 3

Studia
Warszawa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzanie

 • studia I stopnia, 6 semestrów
 • tryb stacjonarny i niestacjonarny (sobota-niedziela)
 • kierunek: Zarządzanie i przywództwo
Piotr Voelkelprzedsiębiorca, laureat „Biznesowego Oskara” w kategorii Wizja i innowacja, założyciel Uniwersytetu SWPS

Myślisz o założeniu firmy, chcesz nauczyć się zarządzać projektami, a może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem.

Sprawdź, dlaczego nasze podejście do nauczania jest lepsze od innych.

praktyczna wiedza

01 Praktyczna wiedza z zarządzania

Na studiach poznasz nowoczesne metody zarządzania i zdobędziesz umiejętności niezbędne w pracy menedżera. W naszym programie nie ma przypadkowych przedmiotów. Stosujemy metodę active-learning, czyli uczymy poprzez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, projektów zespołowych, dyskusji, debat i symulacji.

diagnozowanie problemow

02 Diagnozowanie problemów, kreatywne myślenie

Nowoczesne organizacje wymagają od menedżerów kreatywnego podejścia do zarządzania, sprawnego identyfikowania zmieniających się potrzeb cyfrowego świata, umiejętności diagnozowania problemów i wdrażania innowacyjnych programów. Pokazujemy, jak prowadzić takie projekty. Na zajęciach wspólnie z ekspertami branżowymi analizujemy różne scenariusze biznesowe i opracowujemy optymalne rozwiązania.

znajomosc psychologii

03 Znajomość psychologii organizacji

W zarządzaniu, ekonomii i biznesie nie wszystko jest racjonalne i policzalne. Każda organizacja to ludzie – zarówno pracownicy, jak i klienci. Dlatego w naszym programie znajdziesz wiedzę psychologiczną, która pozwoli Ci zrozumieć motywy postępowania innych ludzi i wskaże narzędzia do budowania dobrych relacji, identyfikowania potrzeb i rozwiązywania konfliktów.

Czego uczymy

01Nauczysz się
zarządzać sobą

Rozwój własny lidera

Skuteczne zarządzanie innymi wymaga umiejętnego zarządzania sobą. Na studiach poznasz swoje mocne strony i zrozumiesz mechanizmy własnego zachowania. Dowiesz się, jak ustalać i realizować cele, a także jak radzić sobie z wyzwaniami. Pomożemy Ci odkryć Twój potencjał i podpowiemy, jak go rozwijać.

02Poznasz narzędzia
do pracy z grupą

Praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów

Dobry menedżer powinien sprawnie zarządzać multidyscyplinarnymi zespołami. Na studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii procesów grupowych. Dowiesz się, jak budować zespół, motywować pracowników, zarządzać różnorodnością. Poznasz mechanizmy wywierania wpływu i delegowania zadań.

03Zrozumiesz
zasady networkingu

Skuteczna komunikacja, negocjacje

Dowiesz się, czym jest networking, jak budować sieć profesjonalnych kontaktów, w jaki sposób pozyskiwać klientów i partnerów oraz nawiązywać i utrzymywać relacje. Poznasz zasady skutecznej komunikacji, podstawy negocjacji i reguły współpracy biznesowej.

04Dowiesz się,
jak założyć firmę

Zarządzanie organizacjami, tworzenie biznesplanu

Pokażemy Ci, jak założyć własną firmę. Dowiesz się, czym jest startup, w jaki sposób pozyskać środki finansowe na wdrożenie ciekawego pomysłu i przygotować dobry biznesplan. Poznasz współczesne modele zarządzania, podstawy ekonomii menedżerskiej i rachunkowości finansowej.

05Nauczysz się
zarządzać marką

Branding i strategie marketingowe

Dowiesz się, jak kreować wizerunek firmy i tworzyć skuteczne strategie marketingowe. Nauczysz się opracowywać działania reklamowe i zarządzać promocją przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi.

06Poznasz proces
badań dla biznesu

Analityka biznesowa i zarządzanie operacyjne

W zarządzaniu organizacją konieczna jest umiejętność określania potrzeb klientów i możliwości biznesowych firmy. Na studiach dowiesz się, jak pozyskiwać, analizować i raportować dane biznesowe przy użyciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Poznasz metody statystyczne wykorzystywane w biznesie.

Pobierz program

Spotkania z liderami

Na studiach weźmiesz udział w tzw. spotkaniach inspiracyjnych z liderami polskiego biznesu, by czerpać od nich wiedzę i doświadczenie. Dzięki nim poznasz różne branże, najnowsze idee biznesowe oraz dobre praktyki.

voelkel
Piotr Voelkel

Biznesmen, współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX, współtwórca Concordia Design, założyciel Fundacji Vox-Artis, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

voelkel
Jerzy Hausner

Ekonomista, były minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, były wicepremier, członek Rady Polityki Pieniężnej, współtwórca koncepcji Firma–Idea

voelkel
Dominika Bettman

Prezeska zarządu (CEO) Siemens Sp. z o.o., prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, aktywnie działa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i aktywizacji kobiet

voelkel
Piotr Czarnecki

Lider biznesowy z 30-letnim doświadczeniem menedżerskim, przedsiębiorca, prezes zarządu (CEO) Raiffeisen Bank Polska S.A., certyfikowany mentor (EMCC)

powalacz
Przemysław Powalacz

Prezes zarządu Geberit Polska, członek kilku rad nadzorczych, wolontariusz w projektach społecznych, mentor w obszarze przywództwa, strategii i zarządzania

malicki
Tomasz Malicki

Prezes Zarządu Gino Rossi S.A., menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarach rozwoju, zarządzania zmianą oraz integracji biznesu

wierzbowska
Katarzyna Wierzbowska

Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, inicjatorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, współzałożycielka Klubu Inwestorek Indywidualnych Black Swan Fund i Funduszu VC Black Swan

dziwok
Piotr Dziwok

Prezes zarządu Shell Polska Sp. z o.o., dyrektor generalny Contracting and Procurement Operations Delivery Centre

rozwadowski
Jacek Rozwadowski

Prezes zarządu i dyrektor zarządzający Centrum Medycznego Enel-Med. S.A

ocksen
Jens Ocksen

CEO Volkswagen Poznań

gorski
Janusz Górski

Były wieloletni prezes Spedpolu oraz DB Schenker Polska, ex-CEO Klastra Europa Północna i Wschodnia w DB Schenker

dziewguc
Magdalena Dziewguć

Head of Google for Work CEE, członek Rady Powierniczej Uniwersytetu SWPS, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży nowych technologii

szuldrzynski
Krzysztof Szułdrzyński

Partner zarządzający działem audytu w PwC w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. Współtwórca Forum Rad Nadzorczych, członek komitetu konsultacyjnego GPW ds. dobrych praktyk

schmidt
Przemysław Schmidt

Bankier inwestycyjny i radca prawny, członek zarządu spółki GetFresh Sp. z o.o., Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

siwinski
Jacek Siwiński

Prezes VELUX Polska

baranski
Marcin Barański

Dyrektor generalny i członek zarządu Grupy Kapitałowej VOX

lukasiak
Paweł Łukasiak

Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ekspert w dziedzinie społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania biznesu

srednicka
Joanna Średnicka

Dyrektor ds. R&D w Pracowni Gier Szkoleniowych

wolski
Mirosław Wolski

Prezes zarządu Schattdecor Sp. z o.o.

boni
Michał Boni

Minister w wielu rządach, w tym pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej minister ds. cyfryzacji, twórca Raportu Polska 2030, poseł do Parlamentu Europejskiego

dzik
Zofia Dzik

Innowatorka, inwestorka, C-level menedżerka, pionierka rynku direct w CEE, fundatorka Instytutu Humanites, autorka Modelu Spójnego Przywództwa™, członek szeregu rad nadzorczych

Zobacz pozostałych wykładowców

Projekty z partnerami biznesowymi

Skończysz studia z portfolio projektów przygotowywanych zespołowo pod okiem opiekunów akademickich i biznesowych. To nie tylko akademickie ćwiczenia, lecz także konkretne zlecenia przygotowywane przez współpracujące z nami organizacje.

Semestr 2

Projekt społeczny

Studenci mierzą się z istotnym problemem natury społecznej. Przeprowadzają mikrobadania i dokonują diagnozy sytuacji. Proponują rozwiązanie i obserwują, jak jest ono przyjmowane przez społeczność, której problem dotyczy. Uczą się efektywnej pracy zespołowej.

Semestr 3

Projekt międzykulturowy

Podczas pracy nad projektem studenci pogłębiają wiedzę na temat funkcjonowania zespołów i organizacji cechujących się wysokim poziomem zróżnicowania kulturowego. Analizują specyfikę pracy w zespołach wirtualnych, których członkowie realizują swoje cele bez względu na dzielacą ich odległość, różnice czasowe oraz kulturowe.

Semestr 4

Projekt kreatywny

Studenci są zapraszani do superwizowanej pracy nad wyzwaniami z branży kreatywnej. Projekt rozwija umiejętność twórczego myślenia oraz korygowania przyjętych założeń na podstawie informacji zwrotnych. Studenci wykorzystują doświadczenie życiowe i zawodowe oraz umiejętności współpracy nabyte we wcześniejszych projektach.

Semestr 5

Projekt cyfrowej innowacji

Studenci identyfikują niszę rynkową, opracowują wizję cyfrowej innowacji, diagnozują zapotrzebowanie na nią – wszystko to na podstawie założeń zdefiniowanych przy współpracy z partnerem kierunku. Oceniają szanse, zagrożenia i ryzyka proponowanego rozwiązania oraz szacują korzyści i koszty związane z jego wdrożeniem w rynkowych realiach.

Semestr 6

Projekt usprawnienia organizacji

Studenci zapoznają się ze specyfiką danej organizacji i dokonują diagnozy punktów krytycznych dotyczących wskazanych aspektów jej funkcjonowania. Następnie analizują dobre praktyki stosowane na świecie w tym zakresie i opracowują rekomendacje usprawnień, zwracając szczególną uwagę na dostosowanie ich do możliwości danej organizacji.

Zakończenie studiów

portfolio projektów

Partnerzy kierunku

pwc szkola liderow open eyes unilever ipma senfino microstrategy forum VOXpracownia gierspkliderzy pro bonobigramveluxenactusAIPshellpcpmpchrbyouth business polandhumanites
Zobacz pozostałych partnerów
forum

Certyfikat dla kierunku

Zgodnie z hasłami „wymyśl – uwierz – działaj” rozwiniemy w Tobie poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości. Nauczymy Cię wychodzenia ze strefy komfortu i odważnego działania w biznesie. Posiadamy certyfikat „Journey to Changemaker Certificate”, przyznawany przez międzynarodową fundację Ashoka

Prowadzący zajęcia na studiach I oraz II stopnia

Slider

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
  (zgodnie z kolejnymi krokami formularza, wprowadź wymagane dane).
 2. Skompletuj następujące dokumenty::
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (jeśli płatność nie została zrealizowana przez PayU w formularzu zgłoszeniowym)
  • ankietę osobową
  • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
  Dodatkowo kandydaci na studia II stopnia oraz studia dla magistrów i licencjatów powinni przygotować:
  • kserokopię dyplomu oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał/odpis do wglądu) w przypadku braku suplementu – kserokopię karty przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich (oryginał do wglądu)
 3. Wgraj skany powyższych dokumentów do formularza zgłoszeniowego
  Ta czynność jest wymagana - pracownicy Biura Rekrutacji dokonają wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie 3 dni robocze) i w razie wystąpienia nieprawidłowości wyślą wiadomość do Kandydata, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z prośbą by poprawił błędy zanim przyniesie oryginały do Biura. Czynność skanowania dokumentów nie jest trudna - pobierz umieszczoną poniżej instrukcję.
 4. Dostarcz komplet wymienionych wyżej dokumentów do Biura Rekrutacji:
  Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo i dyplomy wymagają potwierdzenia przez pracownika rekrutacji zgodności z oryginałem.
  Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.
 5. Odbierz informację o przyjęciu na studia.
  Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym. 

Opłata rekrutacyjna

Opłatę w wysokości 85 PLN* należy wpłacić za pośrednictwem PayU w formularzu rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna chyba że:

 • kierunek studiów na który ubiegał się kandydat nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).

Zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 • Absolwenci studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)
 • Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
 • Absolwenci Liceum Da Vinci

Zniżka w czesnym

 • Dzieci absolwentów studiów wyższych Uniwersytetu SWPS otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 5% na wszystkie lata przewidziane programem studiów.

Czesne

Czesne za rok studiów 2019-20
studia I stopnia
tryb stacjonarny
10 rat 1000 zł
2 raty 4915 zł
1 rata 9450 zł

Biuro Rekrutacji w Warszawie

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
 • Od 13 marca 2020 r., w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS do 25 marca 2020 r., kontakt z Biurem Rekrutacji odbywa się wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.