logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
BIO Magdalena Kubow

dr

Magdalena Kubów

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów

Profil zawodowy

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W obszarze jej zainteresowań jest projektowanie modeli biznesowych, trendwatching i prognozowanie trendów ze szczególnym uwzględnieniem trendów społecznych i kulturowych oraz rozwój innowacji społecznych i przedsiębiorczości w społeczeństwie sieciowym.

Współpracuje z International Center for New Media. Jest członkiem kapituły jury w konkursie European Youth Award (2017,2018,2019). Angażuje się w działania w projekcie mYouth 2.0. Ekspert merytoryczny w projektach z obszaru innowacyjności, przedsiębiorczości i projektowania modeli biznesowych: „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych” (ALK), „Get Inspired!” (SALTO –YOUTH). Angażuje się w projekty badawcze łączące środowisko akademickie ze światem biznesu i NGO’s oraz projekty foresightowe. Prowadzi działalność badawczą w ramach współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań nad Przywództwem Uniwersytetu SWPS.

Jako praktyk biznesu od dziesięciu lat projektuje i wdraża programy angażujące współpracę środowiska biznesowego i samorządowego, działając przede wszystkim w sferze usług publicznych. Współtworzy, wdraża, koordynuje i rozwija programy podnoszące jakość życia mieszkańców we współpracy z m.st. Warszawa, Narodowym Centrum Kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie dydaktyczne płynące ze współpracy z Uniwersytetem SWPS, Akademią Leona Koźmińskiego oraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Realizowała także warsztaty z obszaru Business Model Design dla słuchaczy Uniwersytetu Otwartego UW.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zarządzania wartościami, tworzenia modeli biznesowych i projektowania innowacji społecznych.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Przedsiębiorczość pasjonatów
  • Przedsiębiorczość pokolenia sieci
  • Kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
  • Społeczny i kulturowy kontekst tworzenia przedsiębiorstw
  • Źródła pomysłów i inspiracji w biznesie

Materiały Wideo

Przedsiębiorczość pokolenia sieci

.
 

Materiały Audio

Jakie są osoby przedsiębiorcze?

Pobierz plik MP3 (632 KB)

Pokolenie sieci może tworzyć firmy-idee

Pobierz plik MP3 (1,08 MB)