Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

CENTRUM 4CAST

Centrum Działań dla Klimatu i Transformacji Społecznych

W dobie klimatycznego kryzysu potrzebujemy interdyscyplinarnych rozwiązań w obszarze nauk społecznych i zdrowia psychicznego, które pomogą w adaptacji do nieuniknionych, dynamicznie zmieniających się warunków oraz podejmą walkę w zakresie przeciwdziałania konsekwencjom zmiany klimatu. Centrum działa na wielu polach, łącząc naukę, badania, wdrożenia, profilaktykę i popularyzację.

Centrum powstało w 2022 r. z inicjatywy dr Marzeny Cypryańskiej-Nezlek, która pełni rolę kierowniczki Centrum 4CAST.

Greta Thunberg na jednym z protestów klimatycznych

Nasza działalność

Ścieżki badawcze

Badania i wdrożenia

Koordynator ścieżki: dr hab. John Nezlek, prof. USWPS

Centrum 4CAST jest interdyscyplinarnym centrum badawczo-wdrożeniowym, którego działalność obejmuje interdyscyplinarne badania naukowe, prace rozwojowe oraz badania aplikacyjne w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, w obszarze innowacyjnych i efektywnych rozwiązań dla społeczeństwa w odpowiedzi na wyzwania wynikające z globalnej zmiany klimatu.

Celem Centrum 4CAST jest wspieranie zaangażowania społecznego na rzecz klimatu na bazie zintegrowanej współpracy w sferze nauki, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowychCelem Centrum 4CAST jest wspieranie zaangażowania społecznego na rzecz klimatu na bazie zintegrowanej współpracy w sferze nauki, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

Podstawowe obszary badawcze Centrum:

 • zaangażowanie społeczne w działania na rzecz klimatu,
 • metody oddziaływań społecznych związanych z łagodzeniem zmiany klimatu,
 • prospołeczność,
 • adaptacja do nowych warunków środowiskowych.

Edukacja i innowacje społeczne w dziedzinie klimatu i zrównoważonego rozwoju

Koordynatorka ścieżki: dr Marzena Cypryańska-Nezlek

W ramach tej ścieżki badacze i badaczki z Centrum 4CAST zajmują się rozwojem narzędzi i ewaluacją programów powszechnej edukacji klimatycznej oraz popularyzacją wiedzy. Celem programów innowacji społecznych jest generowanie i wspieranie innowacyjnych programów zaangażowania społecznego na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji do zmiany oraz wspieranie w tworzeniu sieci liderów zmiany społecznej (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami).

Cel ten realizowany jest także w ramach działań dydaktycznych przy zaangażowaniu osób studenckich z Uniwersytetu SWPS.

Odporne miasta

Koordynatorka ścieżki: Martyna Obarska

W ramach programu rozwijamy programy aplikacyjne i edukacyjne dotyczące popularyzacji wiedzy o tworzeniu odpornych klimatycznie sąsiedztw (climate resilence neighborhood), w tym odpornych klimatycznie kampusów uniwersyteckich. Celem programu jest nie tylko testowanie rozwiązań modelowych, ale również popularyzacja wiedzy na temat mechanizmów i rozwiązań miasta odpornego.

Zdrowie psychiczne i wsparcie psychologiczne w obliczu konsekwencji zmian klimatu

Koordynatorka ścieżki: dr Joanna Gutral-Sutherland

Człowiek funkcjonuje w środowisku, zatem jego zmiany nieodłącznie związane są ze zmianą jakości życia i dobrostanu. W ramach Centrum 4CAST podejmujemy projekty badawcze i wdrożenia programów wsparcia psychologicznego: programy prewencyjne i naprawcze związane z konsekwencjami zmiany klimatu dla zdrowia psychicznego, a także działania psychoedukacyjne i popularyzatorskie w tym obszarze.

Zebrane
publikacje

Zapoznaj się z zebranymi publikacjami Centrum 4CAST na portalu ResearchGate:

RG

Dydaktyka

Dla osób studenckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie, które są zainteresowane włączeniem się w działania Centrum, zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną realizowaną przez członkinie i członków jednostki.

 • „Globalne wyzwania społeczne – działania na rzecz klimatu i transformacji społecznych” – wykład; fakultet humanistyczny/psychologiczny; kierunek studiów: psychologia; studia magisterskie / studia I stopnia: II i III rok; studia dzienne: 30 godzin, studia niestacjonarne: 18 godzin,
 • „Zmiana klimatu a zdrowie psychiczne” – konwersatorium; kierunek studiów: psychologia; studia magisterskie / studia I stopnia: III rok; studia dzienne: 30 godzin, studia niestacjonarne: 18 godzin. Osoby prowadzące: dr Marzena Cypryańska-Nezlek (12 godz.) i dr Joanna Gutral-Sutherland (18 godz.).

Wypatruj dydaktycznych aktualności w każdym kolejnym roku akademickim!

Realizujemy warsztaty i szkolenia dla firm, stowarzyszeń, aktywistów, m.in.:

 • Gutral-Sutherland, Joanna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Specjalizacja
  psycholog, psychoterapeuta
  Tytuł
  dr
  Imię i nazwisko
  Joanna Gutral-Sutherland
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  adiunkt
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Centrum Działań dla Klimatu i Transformacji Społecznych
  Funkcja w Instytucie
  []
  dr Joanna Gutral-Sutherlandpsycholożka, psychoterapeutka
 • Mroziński, Błażej
  Etatowy
  Tak
  Specjalizacja
  Trener, Data Scientist, ekspert w zakresie analizy, wizualizacji i komunikacji danych
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Błażej Mroziński
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"Pe\u0142nomocnik Dziekana ds. aktywno\u015bci naukowo-spo\u0142ecznej","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Metodologii Bada\u0144 Psychologicznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-katedrze1":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Pracownia Bada\u0144 Eksperymentalnych","Nazwa odmieniona":"Pracowni Bada\u0144 Eksperymentalnych"}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  mgr Błażej Mrozińskitrener, ekspert w zakresie analizy, wizualizacji i komunikacji danych, Data Scientist, badacz i wykładowca
 • Nezlek, John
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Nie
  Tytuł
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Imię i nazwisko
  John Nezlek
  Miasto
  poznan
  Dyscyplina
  psychologia
  Stanowisko
  profesor uczelni
  Specjalizacja
  Psycholog społeczny
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":" Zak\u0142ad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej ","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS John Nezlekpsycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych
 • Obarska, Martyna
  Etatowy
  Tak
  Biogram
  Tak
  Tytuł
  mgr
  Imię i nazwisko
  Martyna Obarska
  Miasto
  warszawa
  Dyscyplina
  nauki-o-kulturze-i-religii
  Stanowisko
  asystent
  Funkcja na Wydziale
  {"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"pe\u0142nomocniczka dziekana ds. wsp\u00f3\u0142pracy z otoczeniem gospodarczym i spo\u0142ecznym","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Humanistycznych w Warszawie"}}
  Funkcja w Katedrze
  {"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
  Specjalizacja
  Kulturoznawczyni
  Funkcja w Instytucie
  {"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
  Funkcja w Centrum
  {"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
  Obszar zainteresowania
  Array
  Wydział
  Array
  Instytut
  Array
  mgr Martyna ObarskaKulturoznawczyni

Współpracownicy

Nawiązujemy kontakty z badaczami z kraju i zagranicy. Do naszych stałych współpracowników należą:

 
Żerkowska-Balas, Marta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Żerkowska-Balas
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Socjolog, politolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Studi\u00f3w nad Demokracj\u0105","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marta Żerkowska-Balassocjolog i politolog, koncentruje się na badaniu mechanizmów, które kierują decyzjami wyborców
Blachnicka-Ciacek, Dominika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Dominika Blachnicka-Ciacek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Instytut
Array
dr Dominika Blachnicka-Ciaceksocjolożka
Kubecka, Magdalena
Etatowy
Nie
Specjalizacja
badaczka i animatorka kultury, antropolożka miasta, placemakerka
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Magdalena Kubecka
dr Magdalena Kubeckabadaczka i animatorka kultury, antropolożka miasta, placemakerka
Litorowicz, Aleksandra
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Aleksandra Litorowicz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Aleksandra Litorowiczkulturoznawczyni, prezeska Fundacji Puszka, badaczka street artu i sztuki w przestrzeni publicznej
Młynarski, Grzegorz
Etatowy
Nie
Specjalizacja
projektant usług, badacz, trener design thinking i service design thinking
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Grzegorz Młynarski
mgr Grzegorz Młynarskiprojektant usług, badacz, trener design thinking i service design thinking
Szymański-Sztaba, Tomasz
Etatowy
Nie
Specjalizacja
Ekspert USWPS i spółki SWPS Innowacje w obszarze business development
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Tomasz Szymański-Sztaba
mgr Tomasz Szymański-SztabaEkspert USWPS i spółki SWPS Innowacje w obszarze business development
 
dr Adrian Wójcik
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr Magdalena Budziszewska
Uniwersytet Warszawski

Projekty
naukowe

Centrum realizuje projekty naukowe dotyczące postaw wobec globalnych zmian klimatu.

Rozumienie relacji między wegetarianizmem jako tożsamością społeczną a dobrostanem psychicznym

Grant OPUS, NCN (2018/31/B/HS6/02822). Kwota finansowania: 1 350 230 zł. Kierownik projektu: dr hab. John B. Nezlek

Odwiedź stronę projektu

Zależności między dystresem związanym ze zmianą klimatu, zaangażowaniem w działania na rzecz klimatu i dobrostanem psychicznym

Grant ze środków przyznanych w ramach subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kwota finansowania: 29 700 zł. Kierownik projektu: dr Marzena Cypryańska-Nezlek

Trójetapowy sekwencyjny model zaangażowania w działania na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Weryfikacja podstawowych założeń

Grant ze środków przyznanych w ramach subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kwota finansowania: 29 900 zł. Kierownik projektu: dr Marzena Cypryańska-Nezlek

Czas kryzysu: Strategie radzenia sobie ze świadomością kryzysu klimatycznego i kosztami emocjonalnymi aktywizmu klimatycznego.

Grant w ramach projektów interdyscyplinarnych (Uniwersytet SWPS), realizowany wspólnie z dr Dominiką Blachnicką-Ciacek (Instytut Nauk Społecznych)

Centrum 4 CAST w mediach

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opublikowanymi w mediach zewnętrznych: wywiadami, artykułami i komentarzami eksperckimi.

„Spełniają się przewidywania naukowców. Możemy czuć się bezpiecznie?” (marzec 2024 r.)

Wywiad z dr Marzeną Cypryańską-Nezlek w „Newsweek Psychologia”, rozmawiała: Agnieszka Berlińska.

Przeczytaj wywiad

„Depresja klimatyczna? Raczej smutek, bezsilność i złość” (kwiecień, 2022 r.)

Wywiad z dr Marzeną Cypryańską-Nezlek w „Zwierciadle”, rozmawiała: Karolina Morelowska-Siluk.

Przeczytaj wywiad

„Czas na edukację klimatyczną” (lipiec, 2021 r.)

Wywiad z dr Marzeną Cypryańską-Nezlek w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, rozmawiała: Anna Zaleska.

Przeczytaj wywiad

„Nie każdy strach jest tego wart” (październik, 2020 r.)

Wywiad z dr Marzeną Cypryańską-Nezlek w „Pismo. Magazyn opinii”, rozmawiała: Katarzyna Kazimierowska.

Przeczytaj wywiad

Popularyzacja
wiedzy

Słuchaj i oglądaj naszych ekspertów i ekspertki!