logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Dominika Blachnicka-Ciacek
Warszawa
Nauki socjologiczne
Instytut Nauk Społecznych , Młodzi w Centrum Lab,
Dominika Blachnicka-Ciacek swps

dr

Dominika Blachnicka-Ciacek

Instytut Nauk Społecznych
Młodzi w Centrum Lab

Dla mediów

Profil naukowy

Jest socjolożką wizualną. Naukowo zajmuje się badaniem relacji między miejscem, przestrzenią i pamięcią w kontekstach wielokulturowych, migracyjnych i uchodźczych. Jej zainteresowania badawcze to: 1. antropologia pamięci i migracji, emocjonalne i afektywne aspekty doświadczeń migracyjnych, szczególnie na obszarach objętych konfliktem i terenach postkonfliktowych, 2. integracja i polityka goszczenia migrantów i uchodźców w miastach, 3. globalne wyzwania związane z mobilnością, szczególnie zmiany klimatyczne, sprawiedliwość ekologiczna oraz nowe formy (kryzysowych) wspólnotowości i (prze)trwania, 4. innowacje metodologiczne w badaniu mobilności, partycypacyjne oraz wizualne metody badań nad migracją i pamięcią, miastem i uczestnictwem, 5. Bliski Wschód, szczególnie Palestyna, Liban, Izrael, oraz Europa.

Pracuje jako zastępczyni kierowniczki polskiego zespołu projektu „H2020 Upodmiotowienie migrantów w trudnych sytuacjach życiowych poprzez płynną integrację” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (www.mimy-project.eu). Kierowniczka projektu „Młodzi Polacy wobec zmian klimatycznych. Świadomość, emocje i praktyki” oraz razem z Marzeną Cypryańską-Nezlak współkierowniczka projektu „Czas kryzysu: Strategie radzenia sobie ze świadomością kryzysu klimatycznego i kosztami emocjonalnymi aktywizmu klimatycznego”. Autorka i współautorka projektów filmowych, takich jak The Chronotopes of Palestine (2016) i Czas zmian (2020) oraz projektów kuratorskich, m.in. wystaw Uchodźcy. Obecni/Nieobecni (Galeria Fundacja/Wystawa, Kraków, 2016) czy ‘Beirut-Warsaw. Re–birth’ Exhibition (Dom Towarowy Braci Jablkowskich, Warszawa, 2014).

Autorka licznych artykułów i rozdziałów książek, m.in.: Occupied From Within: Embodied memories of the occupation, resistance and survival among the Palestinian diaspora, „Emotion, Space & Society” (2020), z Rishbeth, C. i Darling, J. Participation and wellbeing in urban greenspace: ‘curating sociability’ for refugees and asylum seekers, „Geoforum” (2019), Palestine as ‘a state of mind’: second- generation Polish and British Palestinians search for home and belonging, „Journal of Ethnic & Migration Studies” (2018), How not to eat human stories: ruts, complicities and methods in visual representations of refugees, w: Adey, P, Brickell, K., Bowstead, J., Desai, V., Dolton, M., Pinkerton, A., Siddiq. A., The Handbook of Displacement, Palgrave Macmillan (2020), The forgotten history of political and cultural exchanges between Communist Poland and the Palestinian Liberation Organization in the age of resolution, w: Past Disquiet. Narratives and Ghosts from International Art Exhibition for Palestine in Beirut, Rasha Salti and Kristine Khrouri (red.), Warsaw: Museum of Modern Art (2018), Uchodźcy palestyńscy i prawo do powrotu, w: Na Zachodnim Brzegu bez zmian, Konrad Pędziwiatr (red)., Warszawa: Książka i Prasa (2016).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Przestrzeń publiczna
  • Migracja
  • Uchodźcy
  • Antropologia pamięci
  • Antropologia migracji
  • Tożsamość
  • Uchodźcy
  • Obszary postkonfliktowePowiązane materiały na stronie uczelni