Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Mikołaj Rogiński

dr

Mikołaj Rogiński

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

adiunkt w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

Specjalista ds. zarządzania. W pracy naukowej zajmuje się badaniami organizacji działających w modelu tzw. produkcji partnerskiej (peer production) oraz badaniami dotyczącymi wpływu nowych technologii na prywatność.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół firm i projektów IT oraz wykorzystania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu. Prowadził badania dotyczące otwartego oprogramowania i skupionych wokół niego społeczności. Interesuje się również organizacjami tworzącymi tzw. otwartą wiedzę (np. Wikipedia, OpenStreetMap), a także nowymi technologiami, ścieżkami ich rozwoju oraz sposobem ich oddziaływania na organizacje i społeczeństwo.

Pracował w komórkach analitycznych w administracji publicznej, gdzie zajmował się m.in. tworzeniem analiz na potrzeby legislacji. Realizował także projekty doradcze i analityczne poza administracją.

Jego najważniejszą publikacją jest książka „Pomiędzy wolnością a wygodą. Otwarte oprogramowanie w przedsiębiorstwach informatycznych” (Poltext 2021).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z koncepcji zarządzania, zarządzania projektami, biznesu cyfrowego, IT w zarządzaniu.

 

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zarządzanie

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni