logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Klaus Bachmann
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych ,
BIO Klaus Bachmann

Prof. dr hab.

Klaus Bachmann

Instytut Nauk Społecznych
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
profesor w Katedrze Studiów Społecznych

Dla mediów

Profil naukowy

Politolog, historyk. Specjalizuje się w problematyce z zakresu integracji europejskiej, sprawiedliwości w czasach transformacji (lustracja, rozliczenie przeszłości, międzynarodowe trybunały karne, komisje prawdy i pojednania), historii najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej, a także ruchów totalitarnych.

Pracował w latach 1988 i 2001 jako korespondent mediów zagranicznych w Polsce, na Białorusi, na Ukrainie i na Litwie i w latach 2001 - 2004 w Brukseli. Publikuje w „Gazecie Wyborczej”, tygodniku „Polityka” i miesięczniku „Odra”. Jest autorem książek „Kiedy związane ręce zapewniają przewagę” (2013), „Der Bruch. Ursachen und Konsequenzen des Umsturzes der Verfassungsordnung Polens 2015-2016, vol. 6” (2016), „Vergeltung, Strafe, Amnestie, vol. Studies in Political Transition 1” (2011) oraz współautorem „The UN International Criminal Tribunals. Transition without justice?” (2015), „When Justice Meets Politics. Independence and Autonomy of Ad Hoc International Criminal Tribunals” (2013).

Jest autorem książek o integracji europejskiej i najnowszej historii Europy, w szczególności zagadnieniach Transitional Justice i Międzynarodowego Prawa Karnego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z integracji europejskiej, historii najnowszej, biznesu międzynarodowego i sprawiedliwości transycyjnej (transitional justice).

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Polityka międzynarodowa
  • Unia Europejska
  • Historia najnowsza Europy Środkowo-Wschodniej
  • Międzynarodowe trybunały karne
  • Międzynarodowe prawo karne
  • Lustracja, rozliczanie przeszłości
  • Ruchy totalitarne

Informacje prasowe