Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Sześć projektów nagrodzonych w konkursach NCN

float_intro: images-old/zdjecia/NCN-logo_-_Kopia.jpg

Sześć projektów badawczych zgłoszonych przez Uniwersytet SWPS zostało wyróżnionych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Łączna kwota dofinansowania pozyskanego w bieżącej edycji to ponad 1,5 miliona zł.

Wyróżnienie w trzech konkursach NCN

Naukowcy z Katowic, Warszawy i Wrocławia zostali wyróżnieni w trzech konkursach prowadzonych przez NCN: OPUS, SONATA I PRELUDIUM.  

W ramach konkursu OPUS nagrodzono prof. Danutę Rode z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach, prof. Klausa Bachmanna i dr. Michała Wenzla z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Z kolei w konkursie SONATA wyróżniono dr Joannę Kabzińską z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach i dr. Wojciecha Białaszka z Wydziału Psychologii.

W konkursie PRELUDIUM doceniono projekt mgr Magdaleny Jabłońskiej z Wydziału Psychologii. Dodatkowo dr Jakub Traczyk z Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu otrzymał stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagrodzone projekty

  • Prof. Danuta RodeWydział Zamiejscowy w Katowicach OPUS, kwota dofinansowania: 359 592 zł. Tytuł projektu: Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej.
  • Dr Joanna Kabzińska, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, SONATA,
    kwota dofinansowania: 303 820, 00 zł. Tytuł projektu: Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego.
  • Mgr Magdalena JabłońskaWydział Psychologii, PRELUDIUM, kwota dofinansowania: 99 476,00 zł. Tytuł projektu: Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach. Zastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w kształtowaniu wizerunku marki politycznej i gospodarczej.
  • Dr Wojciech Białaszek, Wydział Psychologii, SONATA, kwota dofinansowania: 330 680,00 zł. Tytuł projektu: Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych.

  • Prof. Klaus Bachmann, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych,
    OPUS, kwota dofinansowania: 223 891,00 zł. Tytuł projektu: Historia Rwandy.
  • Dr Michał WenzelWydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, OPUS, kwota dofinasowania: 238 800,00 zł. Tytuł projektu: Wpływ mediów na postawy polityczne. 

 

Uniwersytet SWPS znalazł się w gronie najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce, zajmując 5. miejsce w kraju w rankingu pozyskiwania grantów z Narodowego Centrum Nauki. W latach 2011-2015 zdobyliśmy prawie 30 milionów zł na realizację 86 projektów naukowych.

Konkursy NCN

OPUS to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

O dofinansowanie w konkursie PRELUDIUM rywalizują projekty badawcze realizowane przez osoby, które rozpoczynają karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Konkurs SONATA jest również adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, ale posiadających już stopień naukowy doktora. 

 

Pozostałe źródła finansowania projektów naukowych

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych. Pozyskujemy również środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Jednostki naukowe Uniwersytetu SWPS korzystają również z szeregu innych, bardzo znaczących źródeł finansowania jak środki z 7 Programu Ramowego UE czy fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizując prace badawczo-rozwojowe lub badania stosowane. Rocznie realizujemy ponad 300 projektów badawczych.