Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczej
naukowo-badawczy
zakończony

Międzynarodowe Trybunały Karnew perspektywie porównawczej

Klaus Bachmann
kierownik projektu
prof. dr hab.
Klaus Bachmann

politolog, socjolog, specjalizuje się m.in. w problematyce z zakresu integracji europejskiej a także ruchów totalitarnych

zobacz biogram
wartość projektu: 54 960 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki prawne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2011 2012 2013

 

projekt naukowy

 

 

Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczej

 

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania 54 960 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2011-2013

Międzynarodowe Trybunały Karne dla Rwandy i byłej Jugosławii zostały powołane, aby pojednać zwaśnione strony i zaprowadzić pokój w krajach przez wiele lat pogrążonych w konflikcie. Projekt pod kierownictwem prof. dr. hab. Klausa Bachmanna stanowi podsumowanie całokształtu prac obydwu trybunałów. Ponadto rezultatem prowadzonych badań są dwie książki: „When Justice Meets Politics” i „The UN International Criminal Tribunals. Transition without Justice”, zawierające niepublikowane dotąd materiały.

Wyniki

Międzynarodowym Trybunałom Karnym dla Rwandy i byłej Jugosławii w chwili powołania powierzono zadanie umacniania pokoju oraz działania na rzecz pojednania skonfliktowanych stron. Oczekiwania wobec trybunałów były ogromne: wzmocnienie demokracji w krajach, w których funkcjonowała ona w formie szczątkowej oraz zaprowadzenie rządów prawa po wieloletnim okresie chaosu i bezkarności.

Projekt stanowi próbę oceny skuteczności działań podejmowanych przez ICTY (ang. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) oraz ICTR (ang. International Criminal Tribunal for Rwanda). Wyniki badań zostały opublikowane w dwóch książkach: „When Justice Meets Politics” (2014) i „The UN International Criminal Tribunals. Transition without Justice” (2015). Prace zawierają niepublikowane dotąd i częściowo anonimowe, materiały prokuratury, izb, obrońców (m.in. wywiady).

W „When Justice Meets Politics” zamieszczono także wyniki badań prowadzonych  z użyciem metody ramowania (framing). Pokazują one, w jakim stopniu niezależne sądy międzynarodowe odtwarzają i przyjmują ramy medialne oraz elementy dyskursu politycznego, co w rezultacie przekłada się na wydawane orzeczenia i wyroki. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to sędziowie tworzą własne ramy interpretacyjne, które następnie przejmują międzynarodowe media.

Z kolei książka „The UN International Criminal Tribunals” stanowi pierwsze tak obszerne podsumowanie całokształtu działań ICTY i ICTR. Autorzy, na podstawie zebranych statystyk, przygotowali zestawienie, w którym porównano cele, jakie ONZ wyznaczył trybunałom (a także cele, które organy ICTY I ICTR wyznaczyły sobie same) z ich faktycznymi osiągnięciami po kilkunastu latach działalności.

Wnioski

Autorzy książek wskazują, że działalność obydwu trybunałów stanowi istotny wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego. Jednocześnie podkreślają, że wielokrotnie naruszały one własne oraz międzynarodowe standardy uczciwego procesu, w tym zasadę równości między prokuratorem i obroną. Także orzecznictwo trybunałów często było niespójne.

Zdaniem autorów najważniejszym osiągnięciem Trybunału Norymberskiego, jeśli chodzi o jego odbiór wśród ludności (popular legitimacy), było wywołanie efektu „externalisation of guilt”, do czego ICTY i ICTR nie były w stanie doprowadzić.

Publikacje

Everyday kindness in times of COVID-19

Restoring social connectedness and enhancing prosociality through online interventions

Więcej o książce

Publikacje anglojęzyczne

Everyday kindness in times of COVID-19

Restoring social connectedness and enhancing prosociality through online interventions

Więcej o książce
  • When Justice Meets Politics. Independence and Autonomy of Ad Hoc International Criminal Tribunals Frankfurt, Peter Lang Int. 2014. Klaus Bachmann, Thomas Sparrow-Botero, Peter Lambertz.
  • The UN International Criminal Tribunals. Transition without Justice. London, New York: Routledge 2015. Klaus Bachmann, Aleksandar Fatić.