Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznych
naukowo-badawczy
zakończony

Międzynarodowe Trybunały Karnejako aktorzy zmian wewnętrznych

Klaus Bachmann
kierownik projektu
prof. dr hab.
Klaus Bachmann

politolog, socjolog, specjalizuje się m.in. w problematyce z zakresu integracji europejskiej a także ruchów totalitarnych

zobacz biogram
wartość projektu: 1 541 540 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki prawne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 

projekt naukowy

Międzynarodowe trybunały karne
jako aktorzy zmian wewnętrznych

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania1 541 540 PLN
Jednostka finansującaNCN 

Okres realizacji projektu: 2013–2018

 

Międzynarodowe trybunały karne dla Rwandy i byłej Jugosławii miały przyczynić się do pojednania zwaśnionych stron i utrzymania pokoju. Co tak naprawdę zmieniło się na przestrzeni 20 lat funkcjonowania tych instytucji? Czy trybunały doprowadziły w tych państwach do reform? Czy zmienił się dyskurs polityczny i ramy mediów?

Zwalczyć kulturę bezkarności

Międzynarodowym Trybunałom Karnym (ICT) zostało powierzone zadanie umocnienia pokoju i przyczynienia się do pojednania między zwaśnionymi stronami. Często obarczono je też daleko idącymi oczekiwaniami, jeśli chodzi o wzmocnienie demokracji, praworządności i o zwalczanie kultury bezkarności (culture of impunity) w krajach będących pod ich jurysdykcją.

Projekt stanowi pierwszą próbę systematycznej ewaluacji skuteczności działania ICT (Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy i stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego założonego w 2002 roku).

 

 

Czy działania trybunałów są skuteczne?

Nigdy nie próbowano sprawdzić, czy w rezultacie prac trybunałów zaszły zmiany, których rzeczywiście oczekiwano. Jest to głównie konsekwencją faktu, że tematyka prac badawczych została zdominowana przez literaturę prawniczą i historyczną, która ogranicza się, albo do analizy procesów wewnątrz trybunałów, albo do opisania procesów wpływających na powstanie i działanie trybunałów.

Z tego powodu wyniki projektu mogą posłużyć do skutecznego promowania działalności przyszłych trybunałów i do lepszego planowania i przeprowadzania ich misji zewnętrznych (outreach activities) wobec ofiar, mediów, organizacji pozarządowych i szerokiej publiczności w krajach będących pod ich jurysdykcją.

Realizacja projektu

Projekt został podzielony na dwa zespoły badawcze, jeden dla byłej Jugosławii (Balkan Team), a drugi dla Afryki (African Team). Aby zrealizować jego założenia, wykorzystano dwie metody: analizę wpływu bezpośredniego oraz analizę wpływu pośredniego.

Analiza wpływu bezpośredniego

Śledzenie procesu i jakościowa analiza ram interpretacyjnych w mediach danego państwa. Mierzenie wpływu odbywa się na podstawie następujących pytań badawczych:

 • Czy dane państwo na skutek decyzji ICT zmieniło swoje prawo (na poziomie konstytucji, ustawy lub rozporządzenia)?
 • Czy dane państwo dokonało realokacji środków w narodowym (federalnym) budżecie w kierunku, który wcześniej został określony jako pożądany przez dany ICT?
 • Czy dane państwo dokonało w taki sposób zmian instytucjonalnych, np. tworząc albo znosząc organ administracji lub inną instytucję?

Analiza wpływu pośredniego

Wpływ pośredni – poprzez opinię publiczną na politykę danego państwa – będzie mierzony za pomocą jakościowej analizy ram interpretacyjnych (qualitative frame analysis), znanej z badań nad komunikacją i z medioznawstwa.

Międzynarodowe Trybunały Karne dla byłej Jugosławii i dla Ruandy zostały powołane do osądzenia osób odpowiedzialnych za ludobójstwo oraz inne poważne naruszenia prawa międzynarodowego, a ponadto miały się przyczynić do pojednania zwaśnionych stron, stabilizacji i utrzymania pokoju. My bierzmy to założenie poważnie i sprawdzamy, co się naprawdę zmieniło dzięki temu, że te trybunały działają od prawie 20 lat. Czy zmienił się dyskurs polityczny, ramy mediów, a także czy Międzynarodowy Trybunał Karny doprowadził w Ruandzie, w byłej Jugosławii i w innych krajach afrykańskich do reform instytucjonalnych?

Bachmann, Klaus kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Klaus Bachmann
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog, historyk
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Klaus Bachmannpolitolog, socjolog, specjalizuje się m.in. w problematyce z zakresu integracji europejskiej a także ruchów totalitarnych

 

Zespół badawczy

dr Irena Risti
Instytut Nauk Społecznych, Belgrad

Publikacje

 • Fighting impunity or containing occupiers and political violence? „Polish Yearbook of International Law” tom 1/2015, wyd. Polish Yearbook of International Law, s. 30. Klaus Bachmann.
 • The Challenges: Economic and Political Transition w: The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention, wyd. Peter Lang Int., Frankfurt 2014, tom 4, s. 405-443. Klaus Bachmann.
 • The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention. Ukraine's complex transition. Peter Lang Int. 2014, s. 480. Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko (red.).
 • The UN International Criminal Tribunals. Transition without Justice? wyd. Taylor and Francis, Routledge, New York and London 2015. Klaus Bachmann, Aleksandar Fatic.
 • The Legacy of Crimes and Crises. Transitional Justice, Domestic Change and the Role of the International Community wyd. Peter Lang, Frankfurt: 2016, s. 280. Klaus Bachmann, Dorota Heidrich (red.).
 • The Puzzle of Transitional Justice in Ukraine. „The International Journal of Transitional Justice” 2/2017. Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko.
 • Like Dust Before the Wind, or, the Winds of Change? The Influence of International Criminal Tribunals on Narratives and Media Frames. „The International Journal of Transitional Justice” 2/2018. Klaus Bachmann i in.
 • Accepting the Political Face of International Criminal Justice. w: „International Journal of Law, Crime and Justice” (zaakceptowane do publikacji). Klaus Bachmann, Aleksandar Fatić.
 • Transitional Justice in Troubled Societies wyd. Rowman and Littlefield, London, New York  2018, s. 320. Aleksandar Fatić, Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko (red.).
 • International Criminal Tribunals as Actors of Domestic Change. Band 1: The Impact on Institutional Reform, vol.1 + 2, Band 2: The Impact on Media Coverage, vol.1 + 2, wyd. Peter Lang, Berlin 2019, s. 800. Klaus Bachmann, Irena Ristić, Gerhard Kemp (red.).
 • The Challenges, Political and Economic Transition. w: Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko (red.): The Maidan Uprising, separatism and foreign internvention. Ukraine’s complex transition, wyd. Peter Lang Int. 2014, s. 405-443. Klaus Bachmann.
 • The Role of Digital Communication Tools in Mass Mobilization, Information and Propaganda. w: Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko (red): The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention. Ukraine's Complex Transition, wyd. Peter Lang Int. 2014, s. 349-379. Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]