Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Historia Rwandy
naukowo-badawczy
zakończony

Historia Rwandy
Klaus Bachmann
kierownik projektu
prof. dr hab.
Klaus Bachmann

politolog, socjolog, specjalizuje się m.in. w problematyce z zakresu integracji europejskiej a także ruchów totalitarnych

zobacz biogram
wartość projektu: 223 891 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: historia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 

projekt naukowy

Historia Rwandy

 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania223 891 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: 2016-2019

O ludobójstwie w Rwandzie każdy już kiedyś słyszał, ale historia tego kraju siega nieco dalej. Przez wieki był de facto poza zasięgiem państw kolonialnych i do czasów belgijskich zachował daleko idącą autonomię. Do dziś nie doczekał się opracowania całościowej historii, m.in. dlatego, że zbiory dokumentów na temat historii Rwandy są rozsiane po całym świecie: w Belgii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Tanzanii i we Włoszech. Teraz się to zmieni, pod kierunkiem prof. Klausa Bachmanna powstanie pierwsza monografia historii Rwandy, od początków rwandyjskiego państwa do dziś.

Założenia projektu

W wyniku badań powstanie pierwsza angielskojęzyczna monografia historii Rwandy, obejmująca wszystkie dostępne źródła archiwalne. Będzie punktem odniesienia dla innych badaczy, którzy do tej pory byli zmuszeni posiłkować się opracowaniami odwołującymi się jedynie do części dostępnych źródeł albo streszczającymi literaturę przedmiotu.

Jednocześnie będzie to pierwsza praca, która pozwoli na kontekstualizację ludobójstwa w Rwandzie w tak szerokim zakresie, przedstawiając je w na tle całej przeszłości kraju.

Projekt ma duże znaczenie dla rozwoju nauki w Polsce. Książka będzie opierać się na dorobku jednego z czołowych badaczy Rwandy w okresie przed pierwszą wojną światową, etnografa Jana Czekanowskiego. Jego badania zostały opublikowane w języku niemieckim, polskim, angielskim, ale bardzo rzadko były wykorzystywane (i nigdy całościowo) do opisania historii tego kraju.

O ludobójstwie w Rwandzie każdy już kiedyś słyszał. Ale ten kraj ma nieco dłuższą historię. Przez wieki był poza zasięgiem państw kolonialnych i do czasów belgijskich zachował daleko idącą autonomię. Do dziś nie doczekał sie całościowego opracowania swojej historii, m.in. dlatego, że zbiory dokumentów dotyczących historii Rwandy są rozsiane po świecie; znajdują się m.in. w Belgii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Tanzanii czy we Włoszech. Teraz się to zmieni, a to dzięki projektowi, którego owocem będzie pierwsza – angielskojezyczna – monografia historii Rwandy, od poczatków rwandyjskiego państwa do dziś.

Bachmann, Klaus Klaus Bachmann
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Klaus Bachmann
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-polityce-i-administracji
Specjalizacja
Politolog, historyk
Stanowisko
profesor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Polityki i Polityk Publicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Ekonomik\u0105 Miejsc Pami\u0119ci","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Klaus Bachmannpolitolog, socjolog, specjalizuje się m.in. w problematyce z zakresu integracji europejskiej a także ruchów totalitarnych

Publikacje

  • Barriers to transitional justice entry in the Routledge Encyclopaedia of Transitional Justice, red. Lavinia Stan, Nadya Nedelsky, wyd. Taylor and Francis. (Przedłożone). Klaus Bachmann.
  • The National Unity and Reconciliation Commission entry in the Routledge Encyclopedia of Transitional Justice, red. Lavinia Stan, Nadya Nedelsky, wyd. Taylor and Francis. (Przedłożone i zaakceptowane). Klaus Bachmann.
  • A Whip Against Violence Dissidence. The International Criminal Court’s Story Center for International Relations 8/2019. Klaus Bachmann.
  • Criminalizing History. Legal Restrictions on Statements and Interpretations of the Past in Germany, Poland, Rwanda, Turkey and Ukraine, Berli. wyd. Peter Lang 2020. (publikacja przewidziana w 2020 r.). Klaus Bachmann, Christian Garuka (red.).