Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Kateryna Novikowa

dr

Kateryna Novikova

 

Dla mediów:

Profil naukowy

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. Naukowo zajmuje się etnografią i socjologią cyfrową, analizą treści i dyskursu.

Ekspertka w naukowych programach grantowych: Polska Akademia Nauk, European Cooperation in Science and Technology – COST, Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS (Belgia), Fond za nauku (Serbia), Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Union. Członkini Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, współzałożycielka Sekcji Socjologii Cyfrowej.

W 2020 r. pełniła funkcję redaktora zarządzającego czasopisma naukowego „Statistics in Transition” Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2020-2021 współpracowała z organizacją Internews w projekcie dotyczącym wykorzystania technologii cyfrowych dla wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z różnorodności i wspólnotowości, komunikacji międzykulturowej, wizerunku i savoir-vivre’u w biznesie, a także transformacji cyfrowej oraz oddziaływania technologii cyfrowych na społeczeństwo, rynek pracy i kapitał ludzki i społeczny organizacji.

Obszary tematyczne

  • Dyskursy publiczne na temat wybranych technologii cyfrowych
  • Sprawczość jednostki ludzkiej w epoce cyfrowej
  • Mikroprzedsiębiorczość
  • Dzielenie się wiedzą, imitacja a innowacje społeczne

Informacje prasowe