Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Profesor Adam Szpaderski specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, prakseologii, modelach zarządzania miejscami pamięci, zastosowaniach nowych technologii jako medium transferu wartości dla odbiorów, zarządzaniu edukacją o Auschwitz, Holokauście i ludobójstwach oraz parametryzacji efektywności instytucji sektora dziedzictwa kulturowego. Rozwija obszar międzynarodowego zarządzania muzeami – miejscami pamięci, a także innymi instytucjami kultury, w ramach którego zajmuje się strategią, parametryzacją i oceną efektywności muzeów martyrologicznych oraz innych instytucji kultury, efektywnym zarządzaniem edukacją o Holokauście i ludobójstwach, koncepcjami nowych technologii w edukacji o Auschwitz i Holokauście, jak również finansowymi i makroekonomicznymi aspektami działania muzeów i miejsc pamięci. Proces ten obejmuje badania oraz promocję standardów zarządzania i upamiętniania, analizę porównawczą modeli działania muzeów na świecie, a także współpracę z międzynarodowymi i lokalnymi instytucjami, dyrektorami, fundraiserami, darczyńcami i kustoszami.

Profesor Szpaderski jest m.in. głównym konsultantem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w Dziedzinie Strategii i Zarządzania Edukacją, przewodniczącym Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, doradcą ds. strategii edukacyjnej Muzeum Stutthof w Sztutowie, głównym konsultantem ds. strategii i zarządzania edukacją Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, a także przewodniczącym Rady Konsorcjum – Sieć „Liga Pamięci Jenieckiej”. Jest kierownikiem i wykonawcą wdrożeniowych projektów badawczych, m.in.:

Profesor Szpaderski jest kierownikiem Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci, pełnomocnikiem dziekana i przewodniczącym Komisji ds. Umiędzynarodowienia Oferty Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS, członkiem Senatu, członkiem Rady Programowej ds. Studiów Podyplomowych oraz kierownikiem studiów podyplomowych: korzenie totalitaryzmu XX wieku: Auschwitz – Holokaust – Ludobójstwa, prowadzonych na Uniwersytecie SWPS w partnerstwie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Laureat wielu nagród za działalność naukową i dydaktyczną, członek towarzystw naukowych zajmujących się ekonomią, zarządzaniem i kulturą, jak np. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, redaktor naczelny „Journal of Leadership and Management”. Ponadto pełnił funkcję jurora w prestiżowym konkursie muzealniczym Sybilla, który nagradza najwybitniejsze osiągnięcia działalności muzealnej.

Na Uniwersytecie SWPS prof. Adam Szpaderski prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Advanced Business Development, Leadership and Communication, Organizational Studies, Management Tools.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zarządzanie

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni