Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Profil naukowy

Profesor Szpaderski specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu miejscami pamięci, zarządzaniu edukacją o Auschwitz, Holokauście i ludobójstwach, z uwzględnieniem zastosowań nowych technologii, oraz parametryzacją instytucji sektora dziedzictwa kulturowego. Rozwija obszar międzynarodowego zarządzania muzeami – miejscami pamięci, a także innymi instytucjami kultury, w ramach którego zajmuje się strategią, parametryzacją i oceną efektywności muzeów martyrologicznych oraz innych instytucji kultury, efektywnym zarządzaniem edukacją o Holokauście i ludobójstwach, koncepcjami nowych technologii w edukacji o Auschwitz i Holokauście, jak również finansowymi i makroekonomicznymi aspektami działania muzeów i miejsc pamięci. Proces ten obejmuje badania oraz promocję standardów zarządzania i upamiętniania, analizę porównawczą modeli działania muzeów na świecie, a także współpracę z międzynarodowymi i lokalnymi instytucjami, dyrektorami, fundraiserami, darczyńcami i kustoszami.

Profesor Szpaderski jest m.in. Głównym Konsultantem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w Dziedzinie Strategii i Zarządzania Edukacją, Przewodniczącym Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Doradcą ds. Strategii Edukacyjnej Muzeum Stutthof w Sztutowie, Głównym Konsultantem ds. Strategii i Zarządzania Edukacją Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, kierownikiem i wykonawcą wdrożeniowych projektów badawczych (np. Education Strategy for the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim, Including the Usage of Innovative Technologies: Virtual Reality and Internet/Mobile Platforms; podmiot finansujący: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy; MUZEOMETR: Zintegrowany system parametryzacji i oceny efektywności muzeów oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci; podmiot finansujący: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ekspertyza dotycząca określenia kierunków rozwoju organizacyjnego Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry; podmiot finansujący: Muzeum Warszawy; Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu; podmiot finansujący: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Warunki zdynamizowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych, OPUS, podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki).

Profesor Szpaderski jest Kierownikiem Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci, Pełnomocnikiem Dziekana i Przewodniczącym Komisji ds. Umiędzynarodowienia Oferty Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS, Członkiem Senatu, Rady Programowej do Spraw Studiów Podyplomowych oraz Kierownikiem studiów podyplomowych: Korzenie totalitaryzmu XX wieku: Auschwitz – Holokaust – Ludobójstwa (prowadzone w partnerstwie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) na Uniwersytecie SWPS.

Laureat wielu nagród za działalność naukową i dydaktyczną, członek towarzystw naukowych zajmujących się ekonomią, zarządzaniem i kulturą, jak np. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, redaktor naczelny "Journal of Leadership and Management," ponadto pełnił funkcję jurora w prestiżowym konkursie muzealniczym Sybilla, który nagradza najwybitniejsze osiągnięcia działalności muzealnej.

Na Uniwersytecie SWPS prof. Adam Szpaderski prowadzi zajęcia m.in. z takich przedmiotów jak: Advanced Business Development, Leadership and Communication, Organizational Studies oraz Management Tools.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie edukacją o Auschwitz, Holokauście i ludobójstwach
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Zarządzanie muzeami i miejscami pamięci
  • Nowe technologie w edukacji
  • Parametryzacja efektywności instytucji sektora dziedzictwa kulturowego
  • Przywództwo
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Ekonomika miejsc pamięci
  • Metodologia nauk o zarządzaniu

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni