logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Adam Szpaderski
Warszawa
Nauki o kulturze i religii Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Zarządzania
Instytut Nauk Społecznych , Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci,
adam szpaderski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Adam Szpaderski

Instytut Nauk Społecznych
kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Zarządzania

Dla mediów

Profil naukowy

W obszarze jego zainteresowań znajduje się istota i natura przywództwa i zarządzania, w tym zarządzanie przedsiębiorstwem oraz metodologia nauk o zarządzaniu. Jest twórcą prakseologicznej koncepcji zarządzania w oparciu o kategorie wzajemności, źródeł władzy i funkcji kierowniczych. Opracował także koncepcję integracji nauk o zarządzaniu i propozycję rozwiązania problemu fragmentacji struktury nauk o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych.

W pracy naukowej zajmuje się obecnie ekonomiką miejsc pamięci. Tworzy naukową doktrynę ekonomiki miejsc pamięci, która dzięki współpracy z instytucjami państwowymi, dyrektorami, fundaiserami, donatorami i kustoszami, będzie zestawem najlepszych praktyk i mierników efektywności w obrębie ekonomicznych, finansowych oraz zarządczych aspektów powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci. W tym zakresie skupia się m. in. na badaniu i upowszechnianiu standardów zarządzania oraz upamiętniania wypracowanych w Polsce zgodnie z postanowieniami Memorandum z Wannsee.

W latach 2014-2016 był głównym wykonawcą projektu Warunki zdynamizowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych (grant z Narodowego Centrum Nauki). Jest redaktorem naczelnym Journal of Leadership and Management oraz prezesem Instytutu Zarządzania i Przywództwa.

Profesor Szpaderski jest Kierownikiem Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci (Center for Research on the Economics of Memorial Sites) i Sekretarzem Komitetu Programowego Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS.

Laureat nagrody Freedom Focused - The Center for Self-Action Leadership: Chairman’s Award of Freedom, za wybitną monografię (USA) oraz zdobywca Nagrody Prezesa Fundacji Praxis za działalność naukową.

Na Uniwersytecie SWPS prof. Adam Szpaderski prowadzi zajęcia z przedmiotów: Advanced Business Development, Leadership and Communication, oraz Resolving Conflicts and Disputes.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Ekonomika miejsc pamięci
  • Przywództwo
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Metodologia nauk o zarządzaniu
  • Zarządzanie

Informacje prasowe