Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Adam Szpaderski powołany do Rady Muzeum Gross-Rosen

float_intro: images-old/2015/prof._Szpaderski_nominacja3.jpg

Prof. Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, został powołany do Rady Muzeum Gross-Rosen – niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940–1945).

Rada Muzeum Gross-Rosen 

Rada Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności w zakresie gromadzenia i trwałej ochrony dóbr dziedzictwa ludzkości, informowania o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechniania podstawowych wartości historii, nauki i kultury, kształtowania wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwiania korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Rada ponadto ocenia i opiniuje roczne sprawozdania i plan działalności Muzeum. Członkowie Rady są powoływani na 4-letnią kadencję.

Powołanie do Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odczytuję jako potwierdzenie znaczenia wiedzy eksperckiej, którą rozwijamy w toku badań prowadzonych w ramach Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS.

dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci

dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS

Profesor Adam Szpaderski wykorzystuje teorie i praktyki stosowane w zarządzaniu biznesem do tworzenia ekonomiki muzeów i miejsc pamięci, innowacyjnej, empirycznej nauki społecznej, która zajmuje się efektywnym zarządzaniem muzeami i miejscami pamięci oraz ich finansami i makroekonomią. Celem tej nauki jest wypracowanie zestawu najlepszych praktyk i mierników efektywności w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania muzeów i miejsc pamięci. Proces ten obejmuje badania oraz promocję standardów zarządzania i upamiętniania, stosowanych w Polsce i na świecie, analizę modeli działania muzeów i miejsc pamięci, a także współpracę z polskimi i międzynarodowymi instytucjami państwowymi, dyrektorami, fundraiserami, darczyńcami i kustoszami.

Profesor Szpaderski jest m.in. członkiem towarzystw naukowych zajmujących się ekonomią i zarządzaniem, laureatem wielu nagród, oraz jurorem w prestiżowym konkursie Sybilla, którego celem jest wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów.

Więcej tutaj »

Muzeum Gross-Rosen

Nadrzędnym celem działalności Muzeum Gross-Rosen jest upamiętnianie i dokumentowanie dziejów totalitaryzmu na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej oraz Gross-Rosen, byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i jego filii.

Konzentrationslager Groß-Rosen należał do najcięższych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady pośród wszystkich obozów założonych przez III Rzeszę w Europie. Funkcjonował w latach 1940–1945 na terenach wsi Rogoźnica (obecnie województwo dolnośląskie). Szacunkowa suma ofiar obozu liczy około 40 000 osób, obywateli 23 państw.