logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Centrum prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych prawidłowości powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci na świecie, gromadzi i analizuje najlepsze praktyki zarządzania, diagnozuje potrzeby finansowo-organizacyjne, opracowuje mierniki efektywności funkcjonowania różnorodnych miejsc pamięci na świecie, buduje międzysektorowy networking branży organizując seminaria i konferencje, bada i upowszechnia standardy zarządzania i upamiętniania wypracowane w Polsce zgodnie z postanowieniami Memorandum z Wannsee.

english website

IDEA

Miejsca pamięci służą nam wszystkim jako ostrzeżenie i lekcja przed strasznymi zbrodniami totalitaryzmów. Jednak, żeby to ostrzeżenie było słyszalne i czytelne, miejsca te muszą być zachowane, muszą funkcjonować i edukować. Dla zabezpieczenia tych ogromnych wartości społecznych potrzebne są znaczące nakłady. Większość miejsc pamięci boryka się z poważnymi problemami natury organizacyjno-finansowej, choć niektóre coraz efektywniej realizują swoją misję społeczną wytyczając standardy w zakresie zarządzania, fundrisingu i upamiętniania. Ekonomiczne, finansowe i zarządcze aspekty zachowania miejsc pamięci nie zostały dotychczas przebadane, pomimo ich kluczowego znaczenia dla społeczeństw. Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci dąży do zapełnienia tej luki.

Zadaniem Centrum jest stworzenie naukowej doktryny ekonomiki miejsc pamięci, która będzie zestawem najlepszych praktyk i mierników efektywności w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci.

dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS
Kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci

Kadra oraz stali współpracownicy

258 adam szpaderski biel

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Adam Szpaderski

kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci


biogram »

cywinski piotr

dr

Piotr M. A. Cywiński

historyk, główny ekspert Centrum, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

bachman2

prof. dr hab.

Klaus Bachmann

politolog, historyk, specjalizuje się w problematyce z zakresu integracji europejskiej, sprawiedliwości w czasach transformacji, a także ruchów totalitarnych
biogram »

258 jacek kastelaniec

 

Jacek Kastelaniec

senior advisor Światowego Kongresu Żydów, współtwórca i wieloletni dyrektor generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau

Znalezione obrazy dla zapytania mirosław filiciak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mirosław Filiciak

medioznawca, zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze
biogram »

258 mikolaj czesnik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mikołaj Cześnik

socjolog i politolog, zajmuje się badaniami opinii społecznej i wyborów politycznych, specjalizuje się w analizie systemów politycznych, w szczególności demokracji
biogram »

258 Krzysztof Jaskułowski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Krzysztof Jaskułowski

socjolog, historyk, zajmuje się pamięcią zbiorową, teorią narodu i nacjonalizmu
biogram »

258 piotr kwiatkowski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Piotr Kwiatkowski

socjolog, specjalizuje się w badaniach pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa
biogram »

258 igor lyubashenko 2

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Igor Lyubashenko

politolog, specjalizuje się w problematyce sprawiedliwości tranzycyjnej, transformacji w krajach postkomunistycznych
biogram »

Radomir Miński 1

 dr hab., prof. Universytetu SWPS

Radomir Miński

socjolog, zajmuje się badaniami nad srebrną gospodarką, specjalizuje się w problematyce teorii elit oraz w badaniach jakościowych trajektorii życia

katarzyna wojtkiewicz

 dr

Katarzyna Wojtkiewicz

prawnik, ekonomista, ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego i zarządzania technologiami informacyjnymi
biogram »

robert kunczt

dr

Robert Kunczt

prawnik, wykładowca na University of the Incarnate Word (USA), specjalizuje się m.in. w zakresie problematyki praw człowieka, systemu sprawiedliwości, organizacji międzynarodowych i praworządności

258 christopher neck

prof.

Christopher P. Neck

profesor zarządzania na Arizona State University (USA), specjalizuje się m.in. w problematyce przywództwa, zachowaniach organizacyjnych, procesach decyzyjnych w zespołach

agoworski

 

Andrzej Goworski

asystent Centrum, zajmuje się badaniem historii medycyny, analizą kultury i historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Rosji

 

Program badawczy

Głównym zadaniem Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci jest stworzenie naukowej doktryny ekonomiki miejsc pamięci, która dzięki współpracy z liderami środowiska – instytucjami państwowymi, dyrektorami, fundraiserami, donatorami i kustoszami – będzie zestawem najlepszych praktyk i mierników efektywności w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci.

W tym celu planujemy przeprowadzenie międzynarodowych badań porównawczych w miejscach pamięci po byłych, niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i największych miejscach masowych egzekucji w takich krajach jak Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry i Włochy. W dalszej kolejności badania będą etapami rozszerzane na inne miejsca pamięci na całym świecie.

Badania naukowe

Projekt badawczy: Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Auschwitz projekt

Projekt zakłada identyfikację i analizę kluczowych czynników warunkujących realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz opracowanie strategii rozwoju z wykorzystaniem metody analizy SWOT/TOWS ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Rezultaty projektu zostaną ponadto wykorzystane do skonstruowania narzędzi międzynarodowych badań porównawczych nad determinantami i strategiami efektywności zinstytucjonalizowanych miejsc pamięci związanych z niemieckim nazistowskim systemem obozowym w Europie.

Strona projektu »

Dofinansowanie Projektu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo mkidn male

Partnerzy

logotypy cbnemp pol4

Komitet Programowy

 • dr Piotr M. A. Cywiński - przewodniczący Komitetu Programowego
  Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Prezes Zarządu Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz Główny Ekspert Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS
 • Janusz Barszcz
  Dyrektor Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
 • dr Edward Kopówka
  Dyrektor Muzeum Treblinka. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy (1941-1944)
 • dr Tomasz Kranz
  Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941-1944), Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady (1942-1943), oraz Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady (1942-1943)
 • Michał Niezabitowski
  Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (organizator: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow)
 • Piotr Tarnowski
  Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945)
 • dr Anna Ziółkowska
  Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, Muzeum Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS - sekretarz Komitetu Programowego, Kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS Uniwersytetu SWPS

Networking

Seminarium: Ekonomika Miejsc Pamięci. Program Badań Muzeów i Miejsc Pamięci Byłych Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Zagłady

CMJW

W dniu 26 marca 2019 r. w murach Uniwersytetu SWPS odbyło się Seminarium: Ekonomika miejsc pamięci. Program badań muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, zorganizowane przez Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, Fundację Auschwitz-Birkenau, oraz Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. Podczas seminarium zostały przedstawione założenia i program ekonomiki miejsc pamięci, stan realizowanych badań pilotażowych dotyczących kluczowych czynników warunkujących realizację celów strategicznych głównych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady oraz perspektywa paneuropejskich badań porównawczych nad determinantami i strategiami efektywności zinstytucjonalizowanych miejsc pamięci związanych z niemieckim nazistowskim systemem obozowym. Strona wydarzenia »

Porozumienie z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych

CMJW

W dniu 28 września 2018 roku, prof. Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, zawarł porozumienie o współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych, reprezentowanym przez Panią Dyrektor dr Violettę Rezler-Wasielewską. Przedmiotem porozumienia jest współpraca obu instytucji na rzecz rozwoju badań nad ekonomiką miejsc pamięci obejmującą zestawy najlepszych praktyk i mierników efektywności w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci.

Porozumienie z Muzeum Więzienia Pawiak oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa

W dniu 26 września 2018 roku, prof. Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, zawarł porozumienie o współpracy z Muzeum Więzienia Pawiak oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie, reprezentowanymi przez Pana dr. Tadeusza Skoczka, Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie i Panią Małgorzatę Łusiak, Główną Księgową. Przedmiotem porozumienia jest współpraca wymienionych instytucji na rzecz rozwoju badań nad ekonomiką miejsc pamięci obejmującą zestawy najlepszych praktyk i mierników efektywności w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci.

zał1

Porozumienie z Muzeum Treblinka. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy (1941-1944)

Muzeum Treblinka

W dniu 21 września 2018 roku, prof. Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, zawarł porozumienie o współpracy z Muzeum Treblinka. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy (1941-1944), reprezentowanym przez Pana Dyrektora dr. Edwarda Kopówkę. Przedmiotem porozumienia jest współpraca obu instytucji na rzecz rozwoju badań nad ekonomiką miejsc pamięci obejmującą zestawy najlepszych praktyk i mierników efektywności w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci.

Dni Pamięci Ofiar Gestapo

W dniach 13-15 września 2018 roku w Krakowie odbyły się Dni Pamięci Ofiar Gestapo, które zostały zorganizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Jednym z głównych zaproszonych panelistów w dyskusji otwierającej konferencję Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość, był prof. Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, który omówił ekonomiczne i zarządcze uwarunkowania instytucjonalizacji miejsc pamięci związanych z niemieckim nazistowskim systemem obozowym w Polsce i Europie. Gospodarzem Dni Pamięci Ofiar Gestapo był Prezydent Miasta Krakowa, wydarzenie zostało objęte patronatem Wojewody Małopolskiego oraz Dyrektora krakowskiego oddziału IPN.

1

Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych

2

 

W dniach 10-12 września 2018 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH) w Warszawie odbyła się prestiżowa międzynarodowa konferencja naukowa Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych. Konferencję otworzył Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu JHEP2 (Joint Heritage European Programme) dotyczącego koordynacji i działań wspierających Inicjatywy Wspólnego Planowania w zakresie dziedzictwa kulturowego i zmian globalnych; beneficjentem projektu jest m.in. MKiDN. Jednym z zaproszonych gości był prof. Adam Szpaderski, który jako kierownik reprezentował Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS i nawiązywał nowe kontakty z przedstawicielami środowiska. Organizatorami wydarzenia byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz ŻIH.

Forum Pamięci: Seminarium Polskich Muzeów Martyrologicznych

W dniach 5-6 września 2018 roku w Muzeum Stutthof obyło się 9. Forum Pamięci: Seminarium Polskich Muzeów Martyrologicznych, na którym prof. Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, przedstawił referat pt. Ekonomika miejsc pamięci: założenia badawcze i korzyści dla branży. Forum Pamięci to opiniotwórcza platforma spotkań skupiająca dorocznie głównych ekspertów krajowych i zagranicznych organizacji sektora muzeów i miejsc pamięci, w tym muzealników, naukowców i przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorami wydarzenia były Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie reprezentowane przez gospodarzy, dyrektorów: dr. Piotra M. A. Cywińskiego oraz Piotra Tarnowskiego.

3

4

Porozumienie z Muzeum Dulag 121

 W dniu 17 lipca 2018 roku, prof. Adam Szpaderski, kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, zawarł porozumienie o współpracy z Muzeum Dulag 121, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Małgorzatę Bojanowską. Przedmiotem porozumienia jest współpraca obu instytucji na rzecz rozwoju badań nad ekonomiką miejsc pamięci obejmującą zestawy najlepszych praktyk i mierników efektywności w zakresie ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów powstawania, zachowania, upamiętniania i funkcjonowania miejsc pamięci. Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie upamiętnia i dokumentuje historię niemieckiego nazistowskiego obozu przejściowego Dulag 121 oraz losy wypędzonych mieszkańców Warszawy i okolic w czasie i po zakończeniu Powstania Warszawskiego.

5

I Panel Ekspercki Ekonomiki Miejsc Pamięci

16 kwietnia 2018 r. w murach Uniwersytetu SWPS odbył się I Panel Ekspercki Ekonomiki Miejsc Pamięci

 DSC9459

 

Centrum w mediach

 • Center for Research on the Economics of Memorial Sites.
  Interview with Adam Szpaderski by Paweł Sawicki. Memoria. 2018, no 5, pp. 24-27:
  https://joom.ag/30eY/p24

memoria ENG

 • Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci.
  Wywiad z Adamem Szpaderskim przeprowadził Paweł Sawicki. Memoria. 2018, nr 5, s. 24-27:
  https://joom.ag/rCCY/p24

memoria PL

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
pok. N235 (II piętro)

Kontakt

Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
tel. 691 780 930
e-mail: aszpaderski@swps.edu.pl